Quickscan maakt rioolinspectie goedkoper, sneller en duurzamer

Het is gebruikelijk elke vijf jaar de riolering te inspecteren. Bij een traditionele rioolinspectie wordt eerst het volledige rioolsysteem gereinigd waarna de daadwerkelijke inspectie plaatsvindt met behulp van een ‘videokar’. Op die manier wordt zorgvuldig zo’n 800 meter rioolbuis per dag onder handen genomen. Een veelgehoord kritiekpunt is dat dit proces dagen in beslag neemt en al die tijd is er zowel een bus als een vrachtwagen nodig: één om de boel schoon te maken en één voor alle videoapparatuur en dergelijke. Dat moet efficiënter kunnen qua kosten en tijd én duurzamer.

Oplossing

Precies voor deze vraag hebben wij jaren geleden de Quickscan riolering ontwikkeld. De Quickscan riolering is een putfotoinspectie van het riool in vuile staat. We nemen dan vanaf de putingang minstens twee foto’s en maken een video-opname als er bijzonderheden zijn. Dit beeldmateriaal geeft op hoofdlijnen zicht op de status van het riool. Dat heeft meerdere voordelen:

  • Reiniging vooraf is niet nodig, dus reeds aangetaste leidingen en voegen worden niet onnodig verder beschadigd. Je bespaart bovendien op de reinigingskosten.
  • Het binnendringen van grond of foutieve aansluitingen zijn hierdoor veel eerder traceerbaar.
  • Voor een Quickscan riolering is slechts één werkbus nodig. Dat scheelt meer dan 50% CO2-uitstoot ten opzichte van de traditionele methode.
  • De beoordeling van het riool in vuile staat maakt duidelijk wat de mate van vervuiling in elke streng is. Meestal hoeft slechts 25% van het rioolstelsel gereinigd te worden, dus dat scheelt 75% onnodig werk.
  • De naam zegt het al: een Quickscan riolering neemt relatief weinig tijd in beslag. We inspecteren zo’n 4000 meter per dag. Dat maakt deze methode 5x zo snel als een traditionele inspectie.
  • We kwalificeren op basis van foto’s (en het eventuele videomateriaal) de aantasting, waterstand, afzetting en belemmeringen. Data genoeg dus om beslissingen op te baseren.
Quickscan Goedkoper Sneller Foto

Nou is het wel zo dat een inspectie met een videokar grondiger in beeld brengt waar precies een scheur zit of waar een wortel door de rioolbuis steekt. Wij adviseren daarom om elke 10 tot 20 jaar van methode te wisselen als je de volledige streng in beeld wilt hebben.

Projecten

Rookproef ideaal bij foutaansluitingen

Bewoners in het buitengebied klagen: bij elke plensbui komt het water in de wc omhoog en borrelt het in de gootsteen. Bij een reguliere inspectie drijft wc-papier door het regenwaterriool.

Simpel veldonderzoek voorkomt meerwerk bij relining

Meerwerk is niet altijd te voorkomen, maar een goede voorbereiding brengt je een eind in de juiste richting. Om wat voor werk het ook gaat: je zal achter je bureau vandaan moeten, het veld in.