Water

Over veiligheid, leefcomfort en volksgezondheid.

Bel ons voor het ondergronds uitbreiden van de capaciteit van het stelsel en het bovengronds creëren van ruimte voor het opvangen en vasthouden van overtollig regenwater.

Over veiligheid, leefcomfort en volksgezondheid

In een tijd waarin we steeds vaker worden geconfronteerd met extreme neerslag of lange periodes van droogte, staan wij voor de uitdaging om onze ondergrondse en bovengrondse infrastructuur aan te passen. Onze expertise ligt in het ondergronds uitbreiden van de capaciteit van het stelsel en het bovengronds creëren van ruimte voor het opvangen en vasthouden van overtollig regenwater. Samen met opdrachtgevers en kennisinstellingen slaan we de handen inéén, bouwend aan een brug tussen wetenschap en praktijk, vormgeving en techniek.

Afkoppelen regenwater

Nog altijd belandt een enorme hoeveelheid hemelwater in het rioolstelsel. Dit hemelwater valt op particulier terrein en verdwijnt via daken en regenpijpen in de rioolbuis. Een manier om het aantal m3 te reduceren is door afkoppeling te stimuleren bij de inwoners van uw gemeente. Dat kan bijvoorbeeld met de WOP. Bent u benieuwd op welke locaties schoon hemelwater en afvalwater zich onbedoeld met elkaar vermengen? Laat een rookproef uitvoeren en u weet het zeker.

Grondwateroverlast

Ernstige grondwateroverlast in kruipruimtes en onder woningen leidt tot schimmelvorming in huizen. Schimmel stinkt en kan op de luchtwegen slaan. Het heeft dan ook een negatieve invloed op de volksgezondheid en het leefcomfort. Schimmel is bovendien schadelijk voor de bouwconstructie. Wij hebben daarom veel kennis in huis van traditionele systemen voor het oplossen van grondwateroverlast zoals drainage, maar bedenken ook nieuwe oplossingen voor als drainage te duur is, of als er een tijdelijke oplossing nodig is. Dit deden we bijvoorbeeld in Enschede.

Afvalwater

Extreme buien belasten het rioolstelsel in hoge mate. Het beheer van vrijvervalriolering en mechanische riolering staat dan ook hoog op de gemeentelijke agenda’s. Onze kennis en kunde op dit vlak is groot; rioleringsvraagstukken zijn namelijk al jaren onze specialiteit. Op deze pagina leest u er alles over.

Samen optrekken

Bij elk vraagstuk geldt dat we ons niet alleen richten op de rol die hierin is weggelegd voor overheden, maar ook op het creëren van bewustwording en het informeren, motiveren en activeren van particulieren. Zie bijvoorbeeld ons project GroenBlauwEnschede.nl.

Projecten in Water

Aanpassing persleiding in Duiven

Bij de nieuwbouw van een basisschool moet een persleiding worden verlegd. Gemeente Duiven legde haar wens neer bij het Waterschap dat vervolgens aan StadLandWater vroeg een ontwerp te maken en het bijbehorende bestek op te stellen.

GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Minister Kuyperplein in Enschede

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700