Stedelijk water & klimaatadaptatie

Over veiligheid, leefcomfort en volksgezondheid.

Wij bedenken oplossingen voor klimaatgerelateerde problematiek die zowel praktisch als creatief zijn.

Over veiligheid, leefcomfort en volksgezondheid

Klimaatveranderingen hebben invloed op de waterveiligheid, het leefcomfort en de volksgezondheid. De opgave om oplossingen te bedenken is groot, dus we moeten de handen inéén slaan. Samen met opdrachtgevers en kennisinstellingen bouwen we een brug tussen wetenschap en praktijk en tussen vormgeving en techniek.

Extreme neerslag

Onze ondergrondse en bovengrondse infra is niet ingericht op de kortstondige, hevige neerslag waar we steeds vaker mee te maken hebben. Dat vraagt om aanpassingen. Wij hebben veel kennis van capaciteitsuitbreiding van het stelsel en van het bovengronds creëren van ruimte voor overtollig regenwater.

Hittestress en biodiversiteit

Steeds langere periodes van warmte en droogte zorgen in steden voor druk op het leefcomfort. En voor de landbouw is watertekort een economische probleem. In onze groenplannen realiseren we verkoeling door meer water en bomen de stad in te brengen via groenblauwe netwerken. We maken daarin biodiverse keuzes om een goed leefklimaat te realiseren of te behouden voor bijvoorbeeld bijen en vlinders. Verder kennen en ontwikkelen we verschillende manieren om het water in het buitengebied vast te houden.

Grondwateroverlast

Ernstige grondwateroverlast in kruipruimtes en onder woningen leidt tot schimmelvorming in huizen. Schimmel stinkt en kan op de luchtwegen slaan. Het heeft dan ook een negatieve invloed op de volksgezondheid en het leefcomfort. Schimmel is bovendien schadelijk voor de bouwconstructie. Wij hebben daarom veel kennis in huis van traditionele systemen voor het oplossen van grondwateroverlast zoals drainage, maar bedenken ook nieuwe oplossingen voor als drainage te duur is, of als er een tijdelijke oplossing nodig is.

Samen optrekken

Bij elk vraagstuk geldt dat we ons niet alleen richten op de rol die hierin is weggelegd voor overheden, maar ook op het creëren van bewustwording en het informeren, motiveren en activeren van particulieren. Zie bijvoorbeeld ons project GroenBlauwEnschede.nl.

Ons werk in Stedelijk water & klimaatadaptatie

Aanpassing persleiding in Duiven

Bij de nieuwbouw van een basisschool moet een persleiding worden verlegd. Gemeente Duiven legde haar wens neer bij het Waterschap dat vervolgens aan StadLandWater vroeg een ontwerp te maken en het bijbehorende bestek op te stellen.

GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Minister Kuyperplein in Enschede

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700