StadLandWater Civiel Management en Advies

Vertrouwen op vakmanschap

Op zoek naar gemak, geruststelling, een expert? Lees dan vooral verder. Want er is geen onderdeel van de civiele wereld dat wij niet beheersen. U vindt ons met de laarzen aan op de bouw. Maar net zo gemakkelijk om tafel met aannemers of overheidsinstanties. We verbinden, schakelen snel en hebben een duidelijke visie. Zo brengen we elk project in een rechte lijn naar een bevredigend eindresultaat.

U wilt het graag goed, soepel en efficiënt.
Wij regelen het.

Ons werk

Van bruginspectie tot relining en van uitvoeringsbegeleiding tot rioolinspectie met camera. We zijn lekker aan het werk.

Voordelen van hydraulisch doorrekenen bij drukriolering

10-06-2018

Gemeente Renswoude wilde meer inzicht in het functioneren van het complexe drukrioleringstelsel en de individuele gemalen binnen haar gemeentegrenzen. Wij maakten een hydraulisch model van alle aanwezige drukriolering. De analyse die we hiervoor uitvoerden had enkele verrassende uitkomsten.

Toezicht winkelcentrum Keizerslanden in Deventer

06-06-2018

StadLandWater mocht toezicht houden op de reconstructie van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Keizerslanden in Deventer. We hadden te maken met winkelend publiek, met bevoorradingsbewegingen voor de winkels en met bouwers en bouwverkeer. Er was dan ook veel afstemming nodig om alles in goede banen te leiden.

Renovatie 4 gemalen gemeente Olst-Wijhe

04-06-2018

Wanneer NEN-veiligheidskeuringen en BRL-inspecties aantonen dat bij 4 gemalen herstelwerkzaamheden nodig zijn, dan is er werk aan de winkel. StadLandWater begeleidde voor de gemeente Olst-Wijhe een grondige renovatie.

Advies

De hamvraag is altijd: hoe pakken we het aan? Nou, wij hebben wel een idee.

Management

Grip krijgen, hebben en houden. Zo leveren we de mooiste resultaten op.