Dit zijn wij: kernwaarden en ambitie

StadLandWater werd opgericht op 1 april 2003. Inmiddels is onze organisatie een allround management- en adviesbureau met vestigingen in Goor, Lichtenvoorde en Apeldoorn. Ondertussen blijven we doorgroeien. Onder leiding van het managementteam koersen we doelgericht en ambitieus af op een verdere versteviging van onze positie in de markt.

Allround op civiel- & cultuurtechnisch vlak

StadLandWater beheerst het volledige proces als het gaat om de (her)inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Van advies en ontwerp tot engineering, en van aanbesteding tot en met de uitvoeringsbegeleiding. We hebben daarvoor alle kennis in huis en dat heeft als voordeel dat we in staat zijn om allround mee te denken. Dat heeft al vaak voor meerwaarde gezorgd bij onze opdrachtgevers.

Onze ambitie 

StadLandWater heeft een groeiambitie. We investeren daarom in de verbetering van de eigen kwaliteit en in een efficiënte werkwijze. We investeren ook in scholing en in nieuw personeel om onze specialistische kennis te verdiepen en te verbreden.

Ons werkveld brengt dagelijks kansen met zich mee die we met beide handen aangrijpen. We verbreden ons blikveld en verdiepen ons in nieuwe oplossingen en innovatieve technieken. Waar mogelijk gaan we nieuwe samenwerkingen aan. Dat doen we ook met partijen die niet gelijk een relatie hebben met de infrasector, maar die ons wel wat brengen als het gaat om functionaliteit, duurzaamheid, praktisch gemak en gedragen belangen.

Kernwaarden

 • Ontwikkelingsgericht
  Met interesse, nieuwsgierigheid en frisse energie staan we open voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zowel ten aanzien van de organisatie als van het vakgebied.
 • Vernieuwend
  We hebben oog voor en zijn gefocust op duurzaamheid, vernieuwing en vooruitgang en hebben de ambitie om de beste te zijn in wat we doen.
 • Kwaliteitsgericht
  Vanuit gedegen kennisniveau geven we kwalitatief hoogwaardig advies.
 • Relatiegericht
  Op basis van een mensgerichte benadering bouwen we aan langdurige en gelijkwaardige relaties. Onze werkwijze en omgang met anderen is betrouwbaar, zorgvuldig en integer.
 • Oplossingsgericht
  We zetten creativiteit en een brede oriëntatie in om inventieve, goed werkende oplossingen te bedenken, in gang te zetten en op te leveren.
 • Kansen zien en verzilveren
  Zowel intern als extern kijken we verder dan de taak die voor ons ligt. Met een proactieve houding herkennen we mogelijkheden en benutten deze voor de eigen organisatie en onze opdrachtgevers.

We hanteren deze kernwaarden bij alles wat we doen. Ook bij de werving van nieuwe collega’s en bij de talentontwikkeling van onze medewerkers.