Veilige fietspaden conform CROW-Fietsberaad?

Start met een grondige inventarisatie

De Fietsersbond heeft een advies uitgebracht om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. Eén maatregel is het beter inrichten van fietspaden. Veel fietsongelukken gebeuren namelijk door aanrijdingen met fietspaaltjes of andere objecten op fietspaden. Dergelijke paaltjes dienen volgens de Fietsersbond daarom zo veel mogelijk weggehaald te worden. Kan dat niet, dan is het advies de locaties zo veilig mogelijk te maken. Gemeenten vinden veiligheid belangrijk en willen best een aannemer hiervoor opdracht geven, maar daarvoor moet wel eerst de omvang van het werk in kaart worden gebracht en ze komen nu al handen tekort.

Oplossing

Laat een weginspectie uitvoeren. Daarmee wordt snel elk fietspad-met-objecten in kaart gebracht. Dat deden we onder meer voor Gemeente Putten. Onze veldwerkers maakten foto’s, omschreven en maten de situatie ter plekke op. Vervolgens benoemden we welke concrete aanpassingen nodig waren volgens de CROW. Mogelijke maatregelen zijn:

  • verwijdering van de fietspaal of vervanging ervan door een flexibel exemplaar;
  • wijziging van de afstand tussen de palen of tussen de palen en de berm zodat de doorgang breed genoeg is voor fietsende scholieren – die vrijwel altijd twee-aan-twee fietsen – en smal genoeg is om auto’s te weren;
  • het aanbrengen van reflecterende, geribbelde belijning eromheen;
  • enzovoort.
Fietspad Foto

Met deze informatie krijgt een aannemer duidelijkheid over de te klaren klus en jullie een veilige omgeving voor fietsers.

NB CROW-Fietsberaad heeft, in samenwerking met een groot aantal partijen, de aanbevelingen voor een veilige vormgeving getoetst in de praktijk. De onderzoeksresultaten vind je hier.