Riolering

Praktische oplossingen in elke fase van rioolbeheer.

Onze vakspecialisten weten écht alles van vrijvervalriolering en mechanische riolering.

Praktische oplossingen in elke fase van rioolbeheer

Het beheer van vrijvervalriolering en mechanische riolering is op elke gemeentelijke agenda een vast gegeven. Rioolbeheer is echter vaak een complexe zaak. Heeft u een specialist nodig? Wij beheersen de volledige cyclus van gedegen rioolbeheer. Die kennis en kunde levert u het volgende op: 

 1. Een goede afvoer van afvalwater.
 2. Een gereguleerde afvoer van grote hoeveelheden regenwater.
 3. Behoud van goede waterkwaliteit en een integer ecosysteem.
 4. Lagere kosten voor de instandhouding van het rioleringssysteem op zowel de korte als de lange termijn.
 5. Een goed ontwerp, tijdig onderhoud en preventieve maatregelen.

Ondersteuning in elke fase van de beheercyclus

Het beheer van vrijvervalriolering en van mechanische riolering doorloopt dezelfde cyclus. De werkzaamheden binnen de cyclus voor beide vormen van riolering verschillen wel van elkaar. Bij StadLandWater hebben we van beide systemen alle kennis en kunde in eigen huis. Van databeheer tot maatregelplannen en van bestekken tot en met de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding.

We zijn gespecialiseerd in vrijvervalriolering:

En gespecialiseerd in mechanische riolering:

 • Kennis van NEN 3140-keuringen
 • Hydraulisch doorrekenen van drukriolering
 • Opstellen van Onderhouds- en renovatiebestekken
 • Afkoppelen van regenwater op gemalen
 • Het op orde brengen en houden van basisgegevens in diverse beheerpakketten
 • Veiligheidsinspecties NEN3140 en toestandsaspecten volgens BRL14020
 • Draaitijdenonderzoek en afkoppelplannen
 • Opstellen maatregelplannen, meerjarenplanningen en begrotingen
 • Ontwerpen van nieuwe gemalen en persleidingen
 • Persleidingberekeningen en pompadvies
 • Bestekken en aanbesteding voor nieuwbouw, renovatie en vervanging 

Ons werk in Riolering

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Voordelen van hydraulisch doorrekenen bij drukriolering

Gemeente Renswoude wilde meer inzicht in het functioneren van het complexe drukrioleringstelsel en de individuele gemalen binnen haar gemeentegrenzen. Wij maakten een hydraulisch model van alle aanwezige drukriolering. De analyse die we hiervoor uitvoerden had enkele verrassende uitkomsten.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220