Rioolinspectie met camera

Houdt u zich bezig met het beheren van vrijvervalrioleringen? En heeft u daarbij te maken met het Bestuursakkoord Water? Met de Quickscan riolering van StadLandWater bezuinigt u op uw rioolinspecties met camera. Simpelweg door slim te investeren met als gevolg een efficiënte uitvoering.

Onze Quickscan riolering brengt uw riolering in kaart

Onze Quickscan is een handige en snelle methode waarmee wij doelmatig en kostenreducerend de belangrijkste functionele kwaliteitsaspecten van uw riolering in kaart brengen. Hoe het precies werkt, leggen we in de onderstaande alinea’s uit. In elk geval is de werkwijze gestoeld op de quickscan vrijvervalriolering. Waar vroeger met de rioolspiegel vanuit de put een strategisch plan werd opgesteld, maken wij gebruik van een doorontwikkeld camerasysteem. Zo voeren wij met handig klein materieel uw rioolinspectie uit.

Voordelen van onze rioolinspectiemethode

Alles wat we doen, doen we met een reden. Zo ook de manier waarop wij rioolinspecties uitvoeren. Dit zijn de voordelen van onze rioolinspectiemethode:

  • Er wordt op voorhand niet gereinigd. Reeds aangetaste leidingen en voegen worden dus niet onnodig verder beschadigd wat de kwetsbaarheid vermindert.
  • U verkrijgt ook informatie over slibhoeveelheden en foutieve aansluitingen in HWA-stelsels.
  • Onze methode voorkomt extra kosten door stagnatie van groot materieel, omdat wij belemmeringen en onvindbare putten op voorhand in kaart brengen.
  • Ondergrondse schades koppelen we aan de bovengrondse situatie: een integrale benadering.
  • U bespaart niet alleen kosten, het is ook een duurzame oplossing. Uiteindelijk gaat er minder groot materieel de weg op en dat betekent een reductie van de CO2-uitstoot.
  • Locaties die onbereikbaar zijn voor rijdend materieel bereiken wij wel: te voet.

  • Quickscan Slider
  • Quickscan Slider2

Camera kijkt tientallen meters het riool in

Met ons camerasysteem schouwen we het riool vanuit de put. Anders dan bestaande systemen, kan met onze rioolinspectie met camera daadwerkelijk tientallen meters het riool in worden gekeken. We kwalificeren: aantasting, waterstand, afzetting en belemmeringen. Onze bevindingen onderbouwen we met foto’s en videomateriaal. 

De resultaten uit deze voorschouw leveren we aan als maatregelplan in de vorm van een overzichtelijke tekening. Het bijgeleverde digitale SUF-RIB-bestand valt in elk beheersysteem in te lezen.

StadLandWater doet overigens meer dan het uitvoeren van een voorschouw en het opstellen van een reinigings- en inspectieplan. Wij adviseren ook op het gebied van:

- inspectie en reiniging conform de NEN-EN 13508-2
- beoordeling van inspecties en opstellen van maatregelplannen
- aanbesteding van rioolvervanging, renovatie en relining
- verzorging van specialistisch toezicht en directievoering

Quickscan Riolering door StadLandWater
Quickscan Riolering door StadLandWater

Rioolinspectie volgens de NEN-EN13508-2

Per 1 januari 2020 geldt de NEN-EN13508-2 als norm bij de uitvoering van rioolinspecties. Deze nieuwe norm betekent een wijziging in de rolverdeling tussen inspecteur en rioolbeheerder. Tegelijkertijd verandert het format waarin alle data moeten worden geregistreerd. In het artikel NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2 bespreken we de belangrijkste wijzigingen en geven we tips om de nieuwe norm slim toe te passen zodat u er maximaal van profiteert.

Visuele rioolinspectie met behulp van 360°-foto’s

Een visuele en globale manier van inspecteren kan door 3D-opnames te maken met een 360°-rioolputinspectiecamera. Met zo min mogelijk financiële middelen en inspanningen kun je een redelijk goede inschatting kunt maken van de staat van het te inspecteren object. Daarvoor hoeft er niemand af te dalen in de put en hoeft de put vooraf ook niet gereinigd en veiliggesteld te worden.

Het maken van 360°-foto’s heeft nog een voordeel. Op zo’n foto is veel meer informatie te zien dan op een tekening, op een serie normale foto’s of foto’s die alleen genomen zijn vanaf maaiveld. Een 360°-foto brengt snel duidelijkheid over onder andere: orde-grootte (globale omvang), constructie, schade of corrosie. Handige informatie als je direct wat wilt weten over de kwaliteitstoestand van de put of het leidingwerk van het gemaal. Maar ook over de globale opbouw en werking van complexe putten. Of over de aanwezigheid van bijvoorbeeld terugslagkleppen/overstortmuren. De foto is ook jaren later nog waardevol, bijvoorbeeld voor calculatie of engineering en tekenwerk.

Goor

Nieuwenkampsmaten 6-14
7472 DE Goor

Lichtenvoorde

Zilverlinde 7
7131 MN Lichtenvoorde

Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 240
7311 SZ Apeldoorn