Rioolinspectie met camera

Houdt u zich bezig met het beheren van vrijvervalrioleringen? En heeft u daarbij te maken met het Bestuursakkoord Water? Met de Quickscan riolering van StadLandWater bezuinigt u op uw rioolinspecties met camera. Simpelweg door slim te investeren met als gevolg een efficiënte uitvoering.

Onze Quickscan riolering brengt uw riolering in kaart

Onze Quickscan is een handige en snelle methode waarmee wij doelmatig en kostenreducerend de belangrijkste functionele kwaliteitsaspecten van uw riolering in kaart brengen. Hoe het precies werkt, leggen we in de onderstaande alinea’s uit. In elk geval is de werkwijze gestoeld op de quickscan vrijvervalriolering. Waar vroeger met de rioolspiegel vanuit de put een strategisch plan werd opgesteld, maken wij gebruik van een doorontwikkeld camerasysteem. Zo voeren wij met handig klein materieel uw rioolinspectie uit.

Voordelen van onze rioolinspectiemethode

Alles wat we doen, doen we met een reden. Zo ook de manier waarop wij rioolinspecties uitvoeren. Dit zijn de voordelen van onze rioolinspectiemethode:

  • Er wordt op voorhand niet gereinigd. Reeds aangetaste leidingen en voegen worden dus niet onnodig verder beschadigd wat de kwetsbaarheid vermindert.
  • U verkrijgt ook informatie over slibhoeveelheden en foutieve aansluitingen in HWA-stelsels.
  • Onze methode voorkomt extra kosten door stagnatie van groot materieel, omdat wij belemmeringen en onvindbare putten op voorhand in kaart brengen.
  • Ondergrondse schades koppelen we aan de bovengrondse situatie: een integrale benadering.
  • U bespaart niet alleen kosten, het is ook een duurzame oplossing. Uiteindelijk gaat er minder groot materieel de weg op en dat betekent een reductie van de CO2-uitstoot.
  • Locaties die onbereikbaar zijn voor rijdend materieel bereiken wij wel: te voet.

  • Quickscan Slider
  • Quickscan Slider2

Camera kijkt tientallen meters het riool in

Met ons camerasysteem schouwen we het riool vanuit de put. Anders dan bestaande systemen, kan met onze rioolinspectie met camera daadwerkelijk tientallen meters het riool in worden gekeken. We kwalificeren: aantasting, waterstand, afzetting en belemmeringen. Onze bevindingen onderbouwen we met foto’s en videomateriaal. 

De resultaten uit deze voorschouw leveren we aan als maatregelplan in de vorm van een overzichtelijke tekening. Het bijgeleverde digitale SUF-RIB-bestand valt in elk beheersysteem in te lezen.

StadLandWater doet overigens meer dan het uitvoeren van een voorschouw en het opstellen van een reinigings- en inspectieplan. Wij adviseren ook op het gebied van:

- inspectie en reiniging conform de NEN 3398
- beoordeling van inspecties en opstellen van maatregelplannen
- aanbesteding van rioolvervanging, renovatie en relining
- verzorging van specialistisch toezicht en directievoering

Quickscan Riolering door StadLandWater
Quickscan Riolering door StadLandWater

 HEEFT U EEN SPECIALIST NODIG IN RIOOLINSPECTIE?