Rookproef is een ideaal middel

Het brengt foutaansluitingen in beeld

Bewoners in het buitengebied klagen: bij elke plensbui komt het water in de wc omhoog en borrelt het in de gootsteen. Bij een reguliere inspectie drijft wc-papier door het regenwaterriool. Of die ene pomp zit nu al aan z’n maximum draaiuren en uit data blijkt dat een van de verzamelgemalen op regenachtige dagen steevast meer water verpompt dan op droge dagen. Je weet het bijna wel zeker: je hebt te maken met een aantal foutaansluitingen: hemelwater overlaadt de DWA die niet berekend is op een dergelijke hoeveelheid water of afvalwater komt niet bij de zuivering terecht. Maar hoe spoor je die foutaansluitingen op?

Rookproef Foto

Oplossing

Bij het vermoeden van foutaansluitingen geeft een rookproef of kleurstofproef uitsluitsel. Bij een rookproef vul je het (mini-)gemaal of de rioolput in het desbetreffende gebied met rook. Alle rioolleidingen die daarmee in verbinding staan, komen daardoor ook vol rook te staan die een uitweg naar buiten zal zoeken. Is er ergens sprake van een open verbinding tussen pomp en hemelwater dan laat de rook dit zien. Bijvoorbeeld door uit een dakgoot omhoog te kringelen.

NB Een rookproef is alleen geschikt voor het opsporen van foute regenwateraansluitingen op het vuilwaterriool. Rook gaat niet door stanksloten en (gevulde) sifons.

Rookproef Gemeente Ede

Zo’n rookproef mochten we onder andere voor Gemeente Ede uitvoeren. Wij registreerden alle foutieve aansluitingen en brachten een advies uit. Daarna verstuurden we, namens de gemeente, een brief naar de bewoners over onze bevindingen met het verzoek de foutieve aansluiting te verhelpen. Uiteraard konden de bewoners ook met vragen bij ons terecht en gaven we hen desgewenst advies over manieren om af te koppelen.

Lees meer

Projecten

Simpel veldonderzoek voorkomt meerwerk bij relining

Meerwerk is niet altijd te voorkomen, maar een goede voorbereiding brengt je een eind in de juiste richting. Om wat voor werk het ook gaat: je zal achter je bureau vandaan moeten, het veld in.

Quickscan maakt rioolinspectie goedkoper, sneller en duurzamer

Het is gebruikelijk elke vijf jaar de riolering te inspecteren. Bij een traditionele rioolinspectie wordt eerst het volledige rioolsysteem gereinigd waarna de daadwerkelijke inspectie plaatsvindt met behulp van een ‘videokar’.