Leefomgeving

De openbare ruimte als leefomgeving.

In elk project − ingegeven door mobiliteitsvraagstukken, rioleringskwesties of achterstallig onderhoud aan wegverharding − moet het aspect leefbaarheid worden meegenomen.

De openbare ruimte als leefomgeving

Onze perceptie van de openbare ruimte verandert. Vroeger bepaalde de gemeente hoe de openbare ruimte eruitzag en onderhouden werd. Tegenwoordig zien we de openbare ruimte meer als leefomgeving en de behoeften en wensen van bewoners, bedrijven, schoolgaande jeugd en winkeliers wegen steeds zwaarder dan de technische inrichtingseisen. Dat betekent dat in elk project − ingegeven door mobiliteitsvraagstukken, rioleringskwesties of achterstallig onderhoud aan wegverharding − het aspect leefbaarheid moet worden meegenomen.

Stappenplan

#1 Wij brengen eerst alle stakeholders in kaart zodat duidelijk is wie deel uit maken van de omgeving en op welke manier zij daar gebruik van maken.

#2 We schrijven een participatieplan. Daarin benoemen we de stakeholders, benoemen we – in overleg met u – op welke trede van de participatieladder het project zit en bepalen we welke participatievorm daar het beste bij past: informeren, adviseren, co-creëren, iets anders? U heeft hiermee een helder plan de campagne in handen.

#3 Tijd om ideeën om te zetten in actie. Samen gaan we aan de slag met de herinrichting van de ruimte met als doel een omgeving op te leveren waar het fijn wonen, verblijven of ondernemen is. U mag daarbij rekenen op zowel onze technische kennis als onze procesmatige vaardigheden.

Ambassadeur van de Leefbare stad

StadLandWater heeft haar eigen Ambassadeur van de Leefbare Stad in huis. Ambassadeurs van de Leefbare Stad weten wat er nodig is om de stad leefbaar te houden. Ze weten hoe ze de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda krijgen en hebben kennis over thema’s zoals ecosysteemdiensten, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur en de relaties met het thema mens & gezondheid. Deze expertise komt met een heel palet aan instrumenten om handen en voeten te geven aan een duurzame leefomgeving.

NL Greenlabel Experts

Duurzaamheid en circulariteit staan al jaren hoog op de gespreksagenda. Maar bij het concretiseren ervan ontstaan nogal wat vraagtekens. Omdat we bij StadLandWater praktisch ingesteld zijn, zijn we op zoek gegaan naar middelen om deze thema’s handen en voeten te geven. Zo zijn we partner van NL Greenlabel. Dit is een groeiende beweging van bedrijven en professionals die de groenbranche, de infrasector en de bouwwereld aan het verduurzamen zijn. Samen bouwen we aan een gezonde, groene leefomgeving.

Toekomstbestendige leefomgeving

Het resultaat? Samen met StadLandWater bouwt u aan een leefomgeving die toekomstbestendig is vanwege een goede balans tussen mobiliteit, groen, recreatie en ondernemen. In projecten waar participatie een rol krijgt, voelen aanwonenden / gebruikers een gedeeld eigenaarschap over het beheer- van hun leefomgeving. Dit maakt dat een achteloos weggegooide verpakking eerder zal worden opgepakt en weggegooid door een aanwonende of dat het groen gezamenlijk gesnoeid wordt in het voorjaar. De sociale cohesie neemt toe en de waarde van de woningen stijgt. Tel daar de grijze én groene expertise van onze specialisten bij op en u weet zeker dat u het maximale uit uw project haalt.

PS Heeft groen uw aandacht? StadLandWater is Partner bij BouwCirculair en Deelnemer van het Koploperproject Duurzaam Ondernemen Overijssel. Op de pagina Klimaat en Duurzaamheid leest u hier meer over.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700