Organisatie

StadLandWater is een laagdrempelige organisatie met drie autonome vestigingen: Goor, Apeldoorn en Lichtenvoorde. Ons managementteam (MT) wordt gevormd door de tweekoppige directie en de drie vestigingsmanagers. Elke maand komt dit vijftal bij elkaar en bespreekt dan de actuele ontwikkelingen. Zij worden gevoed door onze interne specialisten op het gebied van financiële planning & control, HR en KAM en door vragen vanuit de vestigingen. Het MT geeft hiervan maandelijks een samenvatting aan alle werknemers zodat iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen StadLandWater.

MT zet de koers uit

In ons bedrijf zet het MT de koers uit en geeft sturing vanuit processen en KPI’s. Maar daarnaast liggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dit zorgt ervoor dat iedereen bijdraagt aan zowel zijn eigen persoonlijke ontwikkeling als die van StadLandWater. Successen ervaren en vieren we samen en als we een tandje bij moeten zetten, doen we dat ook samen.

Wekelijks planningsoverleg

Stad Land Water Planningsoverleg

Elke maandag zitten we bij elkaar om de planning te bespreken. Alle collega’s dragen tijdens dit overleg bij aan het bepalen en bewaken van onze inzet op projecten. Zo zorgen we er samen voor dat het werk eerlijk wordt verdeeld, dat er duidelijkheid en structuur is in de voortgang van projecten en overwerken niet nodig is. De privé/werkbalans is bij ons heilig. Heb je aan het eind van je werkdag de deur bij StadLandWater achter je dichtgetrokken, dan begint je eigen tijd voor gezin, sport of hobby’s.