Onderzoek en advies

Alles hangt met elkaar samen, dus een integrale blik is onmisbaar.

Ons advies is altijd gebaseerd op gedegen onderzoek en ons onderzoek leidt altijd tot een advies.

Alles hangt met elkaar samen, een integrale blik is onmisbaar

Als allround civieltechnisch bureau krijgen we dagelijks bevestigd dat alles in de openbare ruimte met elkaar samenhangt. Verschillende factoren hebben invloed op elkaar en we zullen de geschiedenis van een locatie altijd moeten betrekken bij haar toekomstige invulling. Daarom is ons advies altijd gebaseerd op gedegen onderzoek en leidt ons onderzoek altijd tot een advies.

Onderzoek

Nederland kent vrijwel geen stukje grond meer dat niet al eens op de schop is geweest. Meestal vaker dan één keer en die wijzigingen zijn niet altijd consequent vastgelegd. Daardoor zit de bodem vol verrassingen en is de situatie buiten vaak anders dan wat je op basis van tekeningen en archiefstukken zou verwachten. Aannames vormen daarom in elk project het grootste risico.

Bij StadLandWater zijn we volledig uitgerust om in het veld op onderzoek uit te gaan. We trekken putdeksels los om onder de grond te kijken met een putvideo-camera of 360 graden-camera. We voeren rookproeven uit om foutieve aansluitingen op te sporen en gaan het water op met onze Explorer-1 om de onderhoudstoestand van kunstwerken zoals duikers en bruggen te inspecteren. Ook beschikken we over specialisten en al het benodigde materiaal om veilig de elektrotechnische en mechanische werking van besturingskasten van gemalen en pompen te inspecteren. En voor het onderzoek dat we zelf niet uit kunnen voeren, werken we vanuit onze eigen onderzoekstrategie samen met gerenommeerde onderzoekbureaus. Al onze bevindingen leiden tot een heldere rapportage met een praktisch advies.

Advies

Onderzoek en advies zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Degenen die het veldonderzoek organiseren of uitvoeren zijn ook degenen die op kantoor de onderzoeksresultaten uitwerken. Vervolgens koppelen we daar een praktisch advies aan. We denken daarbij 3 stappen vooruit om er zeker van te zijn dat de gewenste oplossing ook op de lange termijn houdbaar is. Integraal denken noemen we dat.

Projecten in Onderzoek en advies

Rookproef ideaal bij foutaansluitingen

Bewoners in het buitengebied klagen: bij elke plensbui komt het water in de wc omhoog en borrelt het in de gootsteen. Bij een reguliere inspectie drijft wc-papier door het regenwaterriool.

Simpel veldonderzoek voorkomt meerwerk bij relining

Meerwerk is niet altijd te voorkomen, maar een goede voorbereiding brengt je een eind in de juiste richting. Om wat voor werk het ook gaat: je zal achter je bureau vandaan moeten, het veld in.

Quickscan maakt rioolinspectie goedkoper, sneller en duurzamer

Het is gebruikelijk elke vijf jaar de riolering te inspecteren. Bij een traditionele rioolinspectie wordt eerst het volledige rioolsysteem gereinigd waarna de daadwerkelijke inspectie plaatsvindt met behulp van een ‘videokar’.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700