Ons werk

De openbare ruimte is een dynamisch krachtveld. De inrichting en herinrichting ervan levert dan ook een enorme diversiteit aan vraagstukken op in een steeds wisselende setting. Graag presenteren we u projecten waar we met een glimlach op terugkijken. Omdat ze ze alles bevatten waar ons civiele hart sneller van gaat kloppen: grond, water, mensen en machines. Met een goed ingerichte openbare ruimte als resultaat.

Aanleg persleidingen onder de waterkeringen: een nauwgezet werkje

Gemeente Kampen vroeg StadLandWater om ten behoeve van de nieuwe persleiding een ontwerp en bestek te maken. Op voorhand klonk dat als een doodgewone aanvraag.

7 redenen om vroegtijdig expertise in te schakelen

Heeft u al eens overwogen om externe expertise in te schakelen vóór u een project in de markt zet? Dan voorkomt u plannen die niet of niet volledig uitvoerbaar zijn en dat brengt flinke voordelen met zich mee.

Pipecracking voor het vervangen van een (pers)leiding

In het Wilhelminapark in Eerbeek moest een persleiding, gelegen onder een zandpad, vervangen worden. Al snel werd duidelijk dat de originele aanpak moest plaatsmaken voor een aantrekkelijker alternatief: pipecracking.

Hier gaan wij mee aan de slag in 2021

Wat gaat u doen in 2021? Wij hebben in elk geval veel zin in dit jaar. Er staan ons namelijk diverse mooie projecten en ontwikkelingen te wachten.

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Faunarasters moeten aanrijdingen met otters voorkomen

De Provincie Overijssel besloot om langs de beide provinciale wegen, tussen Zwartsluis en Meppel, faunarasters aan te brengen. Dit project met veel stakeholders werd begeleid door StadLandWater.

Met de WOP regenwater afkoppelen zonder stankoverlast

Wilt u ook met probleemloos afkoppelen van regenwater aan de slag en heeft u een project waar deze oplossing grootschalig toegepast kan worden? Wij bedachten een simpele oplossing voor het afkoppelen van de regenpijp met beluchting en zonder stankoverlast.

Proeftuin voor putrenovatie: wat werkt het beste?

Gemeente Voorst paste de afgelopen 15 jaren diverse putrenovatietechnieken toe. Natuurlijk rees na zoveel jaren de vraag: welke renovatietechnieken hebben de tand des tijds het best doorstaan? StadLandWater voerde inspectie uit op 40 locaties.

Hoe om te gaan met asbest in voegenkit riolering

Samen met Geofoxx ontwikkelde StadLandWater een tweestappenplan om gemeenten, waterschappen en leidingbeheerders snel inzicht te geven in de aanwezigheid van asbest in voegenkit van riolering.

Kieswijzer afkoppelen regenwater

Wat kan een gemeente doen bij wateroverlast door grote hoeveelheden regen? Afkoppelen op particulier terrein is een optie. Er zijn drie wegen die naar Rome leiden: door inwoners te informeren, te stimuleren of volledig te ontzorgen. Wat is wijsheid? Om die keus te vergemakkelijken zetten we in de kieswijzer de mogelijkheden op een rijtje.

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

StadLandWater ontwikkelt Stuw Ton-O tegen droogteproblematiek

StadLandWater ontwikkelde voor Waterschap Vechtstromen een stuw die bedoeld is voor agrariërs. Een stuw die robuust, regelbaar, begrijpbaar, betaalbaar en flexibel inzetbaar is. Met als doel: water vasthouden in periodes van lange droogte.

8 klussen om nu op te pakken

Langdurige procedures worden waar mogelijk vervangen door snelle acties om het werk gaande te houden. En de tijd die overblijft wordt gebruikt voor het wegwerken van achterstallige klusjes. Deze 8 activiteiten voeren wij nu uit voor onze opdrachtgevers.

Circulair slopen: doet u het al? De overstap van 'gewoon slopen' naar circulair slopen

De urgentie is groot, net als de meerwaarde voor uw organisatie. En tóch maken we nog veel te weinig gebruik van de mogelijke oplossingen. We hebben het natuurlijk over slopen. En dan niet over zomaar slopen, maar over circulair slopen.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Werken in een bouwteam: zó slaagt het wel!

Bouwteams worden steeds populairder. Werken in bouwteams is namelijk efficiënt. En meer efficiency betekent minder verspilling van tijd en geld. Daar heeft elke organisatie natuurlijk wel oren naar. Overweegt u een bouwteam op te starten? Met onze 10 tips omzeilt u de grootste valkuilen en gaat u goed voorbereid van start.

Voordelen van hydraulisch doorrekenen bij drukriolering

Gemeente Renswoude wilde meer inzicht in het functioneren van het complexe drukrioleringstelsel en de individuele gemalen binnen haar gemeentegrenzen. Wij maakten een hydraulisch model van alle aanwezige drukriolering. De analyse die we hiervoor uitvoerden had enkele verrassende uitkomsten.

Windmolenparken: wij hebben de slag te pakken

De realisatie van windmolenparken vormt een relatief nieuw werkterrein voor StadLandWater, maar we weten inmiddels aardig de weg. Voor maar liefst 4 windmolenprojecten verzorgen we de tendering en we zijn ondertussen goed bekend met de geheel eigen terminologie. Met die nieuwe kennis kunnen we steeds beter inhoud geven aan de projectvoorbereidingen.

3D-schetsontwerp voor rotonde aansluiting A6 in Flevoland

Op de Oosterringweg in Bant (Flevoland) werd een kruising vervangen door een rotonde. Punt van aandacht: de hoogteverschillen in het terrein waar de rotonde is gesitueerd. Wij maakten het schetsontwerp daarop in 3D zodat we digitaal een zo reëel mogelijk beeld hadden van de werkelijke situatie en we de rotonde perfect konden inpassen in de omgeving.

Renovatie van 100 mini-gemalen in Brummen

In het buitengebied van Brummen moesten circa 100 mini-gemalen worden gerenoveerd. Gemeente Brummen vroeg StadLandWater het renovatietraject te begeleiden van aanvraag tot oplevering.

Grootschalige herinrichting Stationsomgeving Deventer

Een interview met Henk van der Veen, projectleider bij de Gemeente Deventer over de 3 jaar durende herinrichting van het stationsgebied in Deventer, toezichthouder Maarten Stadhouders van StadLandWater.

Vervanging gemengrioolstelstel bereikbaarheid van groot belang

In Dinxperlo mochten we meewerken aan de herinrichting van de Emmastraat, de Veensgracht en een gedeelte van de Julianastraat. Het bestaande gemengdrioolstelsel in deze straten verkeerde in slechte staat en diende vervangen te worden. Het werk lag bij woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny. Dat betekende dat we tijdens de uitvoering in elk geval moesten zorgen voor een goede bereikbaarheid.

StadLandWater wint met vooruitstrevende aanpak waterproblematiek

Water & Wonen. Het is de werktitel van de uitvraag die Gemeente Enschede uitzette in de markt. De naam van een project dat vraagt om innovatieve denkkracht om de jaarlijkse hausse aan water in de stad voor eens en voor altijd te beteugelen. De kern van het winnende concept: leven en wonen mét het water in plaats van ertegen te strijden.

​StadLandWater tussenpersoon projectontwikkelaar Koopmans en gemeente Hengelo

In het Overijsselse Hengelo ontwikkelt Koopmans Projecten een woonwijk: de Nieuwe Es, inclusief openbare ruimte. StadLandWater is tussenpersoon voor de projectontwikkelaar en de gemeente en treedt op als civieltechnisch adviseur voor Koopmans Bouw.

​Unieke aanpak Raalte voor overbelaste drukriolering door hemelwater

Ze zijn niet de eerste en zeker niet de enige: Gemeente Raalte kampt met een overbelast drukrioleringsstelsel. Wat wél vrij uniek is, is de manier waarop de gemeente dit probleem beleidsmatig en buiten in het veld oppakte. Met een afkoppelpercentage van maar liefst 99% als resultaat.

Bewoners krijgen stem in aanbesteding Watermanagement Oldenzaal

Net als vele andere gemeentes kampt Oldenzaal al jaren met steeds terugkerende wateroverlast bij extreme neerslag. De gemeente nam hierover een gedurfd besluit: ze schreef een aanbesteding uit en gaf bewoners een stem in zowel de voorbereiding als de EMVI-beoordeling van de inschrijvingen.

Flinke besparing door gezamenlijke rioolrenovatie

De drie gemeenten Olst-Wijhe, Deventer en Raalte hebben samen ruim 1,5 kilometer riolering laten relinen.Door de krachten te bundelen en het werk vervolgens aan één partij uit te besteden, werd een efficiëntieslag gemaakt waarmee kosten werden bespaard. StadLandWater adviseerde bij het omvangrijke project, had dagelijks toezicht en voerde de directie.

Toezicht winkelcentrum Keizerslanden in Deventer

StadLandWater mocht toezicht houden op de reconstructie van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Keizerslanden in Deventer. We hadden te maken met winkelend publiek, met bevoorradingsbewegingen voor de winkels en met bouwers en bouwverkeer. Er was dan ook veel afstemming nodig om alles in goede banen te leiden.

Renovatie 4 gemalen gemeente Olst-Wijhe

Wanneer NEN-veiligheidskeuringen en BRL-inspecties aantonen dat bij 4 gemalen herstelwerkzaamheden nodig zijn, dan is er werk aan de winkel. StadLandWater begeleidde voor de gemeente Olst-Wijhe een grondige renovatie.

Innovatieve fietsenstalling Kennispark Enschede

De opdracht was even simpel als uitdagend. Gemeente Enschede wilde een fietsenstalling op het Kennispark die zou bijdragen aan de hightech-uitstraling van het Kennispark en het Innovatiepad. Aantal te stallen fietsen: 400 stuks. Op 15 maart 2018 is de stalling officieel geopend door de gemeente.

Riodesk Kikker partnership voor StadLandWater

StadLandWater is toegelaten tot het partnership van Riodesk. Dat betekent dat gebruikers van het beheerpakket Kikker nu bij ons terecht kunnen voor ondersteuning. Wij zijn er blij mee. Want goed beheer begint met goede data.

Inrichting buitenruimte werkgebouw Gemeente Apeldoorn

Richt je de buitenruimte van een nieuw terrein in op basis van een terreingrid, dan levert dat interessante uitdagingen op. Zo ook bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan van de buitenruimte rondom het nieuwe werkgebouw van Gemeente Apeldoorn.

Toezicht en directievoering Hanzeweg Deventer (in beeld)

Uitdagend, maar vooral ook heel erg leuk: toezicht houden op en de directievoering doen van de grootschalige binnenstedelijke reconstructie van de Hanzeweg in Deventer. Een project waarin alle disciplines bij elkaar gebracht en gehouden moesten worden.

Sloopbestek in Overijssel en Gelderland

In Deventer moest een fabriekspand plaatsmaken ten behoeve van de verbreding van de Hanzeweg. En ook in Gelderland stonden er sloopplannen op het programma. Lees meer over strakke planningen, slimme oplossingen, vleermuizen en asbest.

Geslaagd traject relining gemeente Hellendoorn

Voor de gemeente Hellendoorn begeleidden wij de rioolrenovatie 2016-2017. Die begeleiding betrof de voorbereiding en het aanbestedingstraject, en de verzorging van het dagelijkse toezicht en de directievoering.

​Droge voeten bij extreme neerslag? Kom naar de Vakbeurs Openbare Ruimte!

Op 26 en 27 september 2018 vindt u in de Jaarbeurs Utrecht de Vakbeurs Openbare Ruimte. Hét totaalevenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Omdat onze civieltechnische managers, adviseurs en engineers al deze disciplines beheersen, staat StadLandWater natuurlijk ook op deze beurs.

Renovatie 4 gemalen Staphorst

StadLandWater en Pomptechniek Dedemsvaart inspecteerden maar liefst vier gemalen in de gemeente Staphorst. De gemalen waren op basis van hun leeftijd toe aan vervanging of renovatie. En dus was het tijd om ze nader te onderzoeken.

Aanleg stuwen en brug in Lichtenvoorde

Om het watersysteem rond Lichtenvoorde te verbeteren voeren de gemeente Oost Gelre en het waterschap Rijn en IJssel diverse maatregelen uit zoals de aanleg van enkele stuwen en een gecombineerde brug met stuw.

Toezicht en directievoering rioolrenovatie gemeente Ermelo

Eind 2016 is StadLandWater door de gemeente Ermelo benaderd om het toezicht en de directievoering te verzorgen op het rioolrenovatiebestek. Het bestek had een totale aanneemsom van €1.150.000,00. Voor zowel de gemeente Ermelo als voor StadLandWater was dit een van de grootste reliningsprojecten van de afgelopen jaren.

LoRa: alternatief voor verbindingen openbare ruimte

Wij zijn op de hoogte van de welbekende GPRS-abonnementen en kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden van vernieuwende technieken in de machine-tot-machine (M2M)-communicatie waaronder de Long Range, Low Power-verbinding (LoRa). Wij adviseren u graag op dit gebied.

Kom naar het Flow Festival in Enschede

Het bruist op Kennispark Twente. En het Flow Festival op woensdag 20 september 2017 doet daar nog een schepje bovenop. Op deze dag openen we de Flow of Innovation, het high tech innovatiepad dat station Enschede Kennispark verbindt met Universiteit Twente.

Vroegtijdig constateren van conflicten met 3D wegontwerp

De provincie Flevoland heeft het voornemen om de parallelweg Larserpad te reconstrueren. Tot de opdracht behoort het uitwerken van een 3D wegmodel op basis van het aangeleverde DTM en het VO.

Fieldlab CAMINO: een beste uitdaging

Fieldlab CAMINO: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken. Binnen dit project levert StadLandWater kennis en capaciteit voor onderzoek naar het 100% voorspelbaar maken van onderhoud aan persleidingen.

Sloopbestek laten maken door StadLandWater

Wilt u een gebouw slopen, bent u verplicht deze aan te besteden en wilt een transparante uitvraag doen? Dan kan StadLandWater dit proces geheel voor u verzorgen.

Start realisatie Innovatiepad Enschede

Het is zover. We starten met de aanleg van het Innovatiepad op het Kennispark in Enschede. ‘Maar jullie zijn toch een adviesbureau?’. Dat klopt. Maar als partner van het samenwerkingsverband Flow of Innovation doen we het nu eenmaal anders.

Dagelijks toezicht relining gemeente Ermelo

Voor de gemeente Ermelo verzorgen wij het dagelijks toezicht op de relining van bijna 4 km vrijvervalriolering en de renovatie van 53 putten. Naast de begeleiding van de uitvoering namens de opdrachtgever toetst StadLandWater ook de kousdikteberekeningen.

StadLandWater partner Flow of Innovation

The Flow of Innovation: dit pad reist 1100 m door het innovatieve landschap van Enschede. Het vormt een snelle en gemakkelijke verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Enschede Kennispark treinstation en Universiteit Twente. 

Sanering gemaal en aanpassen overstortsituatie in Wijhe

Tot voor kort had de gemeente Olst-Wijhe nog een ‘bemalen’ overstort in gebruik bij de voormalige zuivering aan de Jan Meesterweg in Wijhe.

Relining voor 4 gemeenten met 1 bestek

StadLandWater ontving de vraag de werkvoorbereiding te doen voor het op de markt brengen van een reliningsbestek. Het ging om 4 gemeenten: Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Staphorst.

Slimme oplossing riolering Mr. De Boerlaan Deventer

Onder de H.F. Mr. de Boerlaan in Deventer ligt een transportriool op 5 meter diepte met grote infiltraties en scheuren. Het riool ligt bovendien met tegenschot. Gemeente Deventer betrok StadLandWater bij het vinden van een geschikte oplossing.

Vitaal stadscentrum Doetinchem

De gemeente Doetinchem is bezig met de uitvoering van het plan ‘VitaalStadcentrum’. Met dit plan wordt het stadcentrum van Doetinchem, ook wel bekend als het ‘Ei’ toekomstbestendig gemaakt.

Meer dan alleen bruginspectie door StadLandWater

Naast onze kennis op het gebied van wegen en riolering adviseren we onze opdrachtgevers meer en meer op het gebied van het beheer van civiele
kunstwerken als bijvoorbeeld bruggen en waterkerende constructies.

3D-radaronderzoek in Berkelland

In opdracht van de gemeente Berkelland heeft StadLandWater in
samenwerking met de firma Heijmans een vooruitstrevend onderzoek gedaan
naar holle ruimtes onder wegen.

Uitvoeringsbegeleiding stationsomgeving Deventer

De gemeente Deventer is gestart met de herinrichting van de openbare ruimte in de Stationsomgeving. Het project is in te delen 3 projecten: stationsplein, busperron en de Groene Wal.

​Vrijheidspark: vergroening centrum Winterswijk

Het centrum van Winterswijk wordt vergroend. Stadlandwater verzorgde voor dit project de besteksvoorbereiding en was tevens betrokken bij de overleggen met de verschillende stakeholders.