Projectmanagement

Van idee naar oplossing en van ontwerp naar realisatie.

Met verantwoordelijk en adequaat projectmanagement houden we stevig grip op de civiele werkzaamheden.

Van idee naar oplossing en van ontwerp naar realisatie

De projectmanagers van StadLandWater overzien de breedte van elk project. Ze vertalen ideeën naar een levensvatbare oplossing, zijn in staat een goed ontwerp neer te leggen, verzorgen het contractmanagement en stimuleren participatie van stakeholders en omgeving.

Van idee naar oplossing

Bij elk vraagstuk is het nodig de vraag achter de vraag helder te krijgen. Daarvoor brengen we mensen met verschillende disciplines bij elkaar. Op basis van hun input en onze kennis stellen we een richtinggevend advies op. We doen onderzoek naar haalbaarheid, kritische elementen en risico’s. We presenteren de oplossing aan de beslissers, vragen budget aan en zorgen voor een Go op het project. Daarvoor benutten we onze kennis van beleid en onze politieke antennes en omgevingssensitiviteit. Bij een Go doorlopen we met u de benodigde vergunningstrajecten en aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen.

Ontwerp

We vertalen de oplossing naar een breed gedragen inrichtingsplan of naar een nieuw ontwerp van de bestaande leef- en werkomgeving. Dat resulteert steevast in:

  • een budgetbewust ontwerp,
  • een technisch uitvoerbaar ontwerp en
  • een beheerbewust ontwerp.

Contractmanagement

Het opstellen en zo effectief mogelijk uitnutten van contractovereenkomsten vergt aandacht en kennis van de aanbestedingswet en van de verschillende contractvormen. Onze kennis van engineering en uitvoeringsbegeleiding komen samen bij het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm met de aannemers die het werk gaan uitvoeren. StadLandWater brengt kansen en risico’s in kaart, bewaakt de kosten, realiseert een effectief proces en benut de technische uitvoeringskracht uit de markt maximaal.

Participatie en omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is de smeerolie tussen opdrachtgevers en  de gebruikers van de openbare ruimte: bewoners en bedrijven. We bouwen duurzame relaties op met betrokkenen, voorkomen conflicten en lossen meningsverschillen netjes op. Op maat gemaakte, zorgvuldige en transparante communicatie is ons vertrekpunt voor elk project. Zo creëren we draagvlak en maken we de weg vrij voor vooruitgang. Dit start al in de ontwerpfase en loopt door tot en met de realisatiefase.

Projecten in Projectmanagement

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Werken in een bouwteam: zó slaagt het wel!

Bouwteams worden steeds populairder. Werken in bouwteams is namelijk efficiënt. En meer efficiency betekent minder verspilling van tijd en geld. Daar heeft elke organisatie natuurlijk wel oren naar. Overweegt u een bouwteam op te starten? Met onze 10 tips omzeilt u de grootste valkuilen en gaat u goed voorbereid van start.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700