Klimaat

Creatieve en praktische oplossingen voor klimaatgerelateerde problematiek.

Klimaatverandering gaan we tegen door duurzamer om te gaan met de middelen die de aarde ons biedt.

Creatieve en praktische oplossingen voor klimaatgerelateerde problematiek

In het licht van klimaatveranderingen staat u voor de uitdaging om toekomstbestendige, groene oplossingen te realiseren voor urgente problemen. Want langdurige perioden van warmte en droogte zetten uw dorp of stad onder druk en het watertekort vormt een economisch probleem voor de landbouw.

Hittestress en biodiversiteit in de stad

In onze groenplannen realiseren we verkoeling door meer water en bomen de stad in te brengen via groenblauwe netwerken. We maken daarin biodiverse keuzes om een goed leefklimaat te realiseren of te behouden voor bijvoorbeeld bijen en vlinders. Verder kennen en ontwikkelen we verschillende manieren om het water in het buitengebied vast te houden.

Water vasthouden

Nederland is zo plat als een pannenkoek, zegt men wel eens. Toch is de realiteit anders. Nederland is door de eeuwen heen gevormd door rivieren die vanuit de bergen via onze delta naar zee stromen. Wij als Nederlanders hebben het gevormd door de aanleg van dijken, polders, vaarten en kanalen. Al die maatregelen zijn genomen vanuit de gedachte het water zo snel mogelijk van hoog naar laag, richting de zee af te voeren. Dit maakt dat we wereldwijd bekend staan als waterbouwers.

Onze aloude werkwijze is helaas minder handig in lange periodes van droogte. We moeten leren andersom te denken en daarin lopen we bij StadLandWater graag voorop. De Nederlandse watersystemen moeten ervoor zorgen dat het water juist wordt vastgehouden en de kans krijgt om op die plek te infiltreren in de bodem. Deze aanpak zorgt niet alleen voor gratis water voor planten en bomen maar draagt ook bij aan de zorg voor voldoende water voor onze eigen drinkwatervoorzieningen.

Voor elke oplossing van regenwaterinfiltratie hebben we een afwegingskader ontwikkeld. Dit kader zet de verschillende oplossingen naast elkaar en stelt een paar slimme vragen. Zo komen we tot de meest geschikte infiltratie voor elke projectlocatie passend bij haar eigen specifieke eigenschappen qua beschikbare ruimte, bodemopbouw en afstromingsmogelijkheden.

Energietransitie

Fossiele brandstof is eindig. Logisch dus dat er steeds meer projecten geïnitieerd worden die energie opwekken met behulp van zon, wind of biogas. De locaties die ontwikkeld worden, liggen vaak op wat afgelegen plekken. Er is hier meestal nog geen infrastructuur; aan ons de taak om te zorgen dat die er komt. Om zo’n project te realiseren moet u zowel een tijdelijke als een definitieve infrastructuur aanleggen. Wij brengen graag onze civieltechnische kennis en ervaring in om de aanleg van uw biocentrale, windmolen(park) of zonnepark mogelijk te maken. Bij deze laatste kijken we altijd naar de mogelijkheid van dubbel ruimtegebruik. Zo hielpen we met doordachte landschappelijke inpassingen al mee aan de ontwikkeling van zonneparken op oude zandwinlocaties en stortplaatsen. Op deze manier dragen we niet alleen bij aan de energietransitie, maar zorgen we ook dat deze plekken veranderen van intensieve productielocaties naar nieuwe ecologische stapstenen in het landschap.

Klimaatverandering vereist duurzamer gedrag

Klimaatverandering gaan we tegen door duurzamer om te gaan met de middelen die de aarde ons biedt. Wij hebben ons daarom op verschillende manieren verbonden aan duurzame initiatieven.

# Ambassadeur van de Leefbare stad

StadLandWater heeft haar eigen Ambassadeur van de Leefbare Stad in huis. Ambassadeurs van de Leefbare Stad weten wat er nodig is om de stad leefbaar te houden. Ze weten hoe ze de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda krijgen en hebben kennis over thema’s zoals ecosysteemdiensten, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur en de relaties met het thema mens & gezondheid. Deze expertise komt met een heel palet aan instrumenten om handen en voeten te geven aan een duurzame leefomgeving.

# NL Greenlabel Experts

Duurzaamheid en circulariteit staan al jaren hoog op de gespreksagenda. Maar bij het concretiseren ervan ontstaan nogal wat vraagtekens. Omdat we bij StadLandWater praktisch ingesteld zijn, zijn we op zoek gegaan naar middelen om deze thema’s handen en voeten te geven. Zo zijn we partner van NL Greenlabel. Dit is een groeiende beweging van bedrijven en professionals die de groenbranche, de infrasector en de bouwwereld aan het verduurzamen zijn. Samen bouwen we aan een gezonde, groene leefomgeving.

# Green Deal Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW van Green Deal bestaat uit een stappenplan voor elk stadium van een project. Met dit plan worden achtereenvolgens duurzame ambities geformuleerd, vastgelegd en doorgegeven naar de volgende projectfase. Daarvoor gebruiken we de volgende instrumenten:

Omgevingswijzer: Met de Omgevingswijzer wordt de integrale samenhang tussen sociale, ecologische en economische aspecten in kaart gebracht. Deze tool is op gemeentelijk niveau vooral zinvol wanneer er verschillende varianten liggen die qua impact op de omgeving sterk van elkaar verschillen. De Omgevingswijzer is een gratis te gebruiken applicatie van Rijkswaterstaat. U kunt StadLandWater inschakelen voor het houden van een Omgevingswijzer-sessie.

Ambitieweb: Het Ambitieweb is ontwikkeld om duurzaamheid integraal te benaderen voor een project en helpt bij het maken van keuzes. Een goed ingevuld Ambitieweb geeft een duidelijke prioritering aan van thema’s op organisatieniveau en/of op projectniveau. Wij begeleiden Ambitieweb-sessies en helpen bij het vertalen van het ambitieniveau naar doelstellingen.

DuboCalc: DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. Handig voor zowel opdrachtgevers als (potentiële) opdrachtnemers bij het schrijven en beoordelen van (EMVI-) aanbestedingen van GWW-werken. De DuboCalc-berekening kunt u door StadLandWater laten maken.

# Deelnemer van het Koploperproject Duurzaam Ondernemen Overijssel

Samen met andere vooruitstrevende MKB-ondernemers uit de Provincie Overijssel maken we als StadLandWater deel uit van het Koploperproject. Dit betekent dat we ons op een uitgestippeld parcours bevinden voor het duurzaam ontwikkelen van klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsvoering, producten en diensten. 

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700