Duurzaamheid

We ontwerpen voor vandaag met het oog op morgen.

Omdat duurzaamheidsambities onlosmakelijk verbonden zijn met uw projecten.

We ontwerpen voor vandaag met het oog op morgen

De aarde heeft onze aandacht nodig. Met de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad zetten 196 landen zich in voor een groenere, eerlijkere en betere wereld. Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid. Kijkend naar de rol van StadLandWater in het grotere geheel leggen we de focus op 8 van de 17 doelen. Wat dat concreet betekent, leest u hieronder:

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Goed onderwijs is voor iedereen van belang: van schoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat zowel scholieren als werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in de kennisintensieve omgeving waarin we actief zijn. Stagiaires, afstudeerders en trainees kunnen daarom bij StadLandWater terecht voor een leerwerkplek. Ook komen ze ons tegen tijdens gastlessen die we verzorgen in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Onze eigen medewerkers krijgen ruimte en gelegenheid zich persoonlijk te ontwikkelen op basis van hun talenten. Daarbij moedigen wij hen aan die talenten in te zetten voor een duurzame wereld.

SDG 6 Schoon water en sanitair

In Nederland is de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen goed geregeld. De aandacht van StadLandWater gaat uit naar het behoud van deze waterkwaliteit. Om op water gebaseerde ecosystemen te beschermen, bedenken en ontwerpen we diverse oplossingen. Bijvoorbeeld voor het beperken van lozingen van onbehandeld afvalwater en voor regenwaterberging, -hergebruik en -infiltratie. Als antwoord op de groeiende waterschaarste door droogte, en op wateroverlast en waterschade door hevige neerslag stimuleren wij het afkoppelen van regenwater in elk binnenstedelijk project dat we aanpakken. Op al onze kantoren wordt afvalwater en regenwater van elkaar gescheiden afgevoerd. Daarnaast kiezen we iedere keer dat we de vaatwasser aanzetten en na elk toiletbezoek voor de waterbesparende spoelknop als dat kan.

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen. Wij richten ons op veiligheid en milieu. Alles wat wij ontwerpen heeft kwaliteit, is betrouwbaar én toekomstbestendig. We ontwerpen met materialen die schoner, milieuvriendelijker en daarmee duurzamer zijn. We investeren in onderzoek en in de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor de realisatie en het beheer van een veerkrachtige infrastructuur. De plek waar we dat doen is onze StadLandWater University waar medewerkers actief bezig zijn nieuwe oplossingen, diensten en producten te bedenken.

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Een gezonde en veilige leefomgeving is belangrijk. Dat begint in onze projecten allereerst met het beschermen en behouden van de aanwezige flora en fauna. Daaromheen ontwerpen we klimaatadaptieve, groene openbare ruimtes met aandacht voor biodiversiteit, geluid, luchtkwaliteit en veiligheid. We hanteren hiervoor onze eigen leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) die we continu updaten aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Voor ons bestaat er bij de aanpak van openbare ruimte geen afval. Elk project beschouwen we als een grondstoffenbank. We kritisch naar vrijkomende materialen en vullen een materialenpaspoort.

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Circulair hergebruik, recycling en een duurzame productie van materialen verlagen de afvalproductie en de druk op het milieu. We gaan daarvoor proactief met overheden in gesprek over manieren van aanbesteden die bijdragen aan het behalen van hun eigen duurzame doelstellingen: minder uitstoot in lucht, water en bodem. Ook passen we monitoringinstrumenten toe die de impact van duurzaamheid in de volledige levenscyclus in kaart brengen. Dat doen we op onze kantoren door onze CO2 Footprint zo klein mogelijk te houden. We rekenen deze uit en voeren aanpassingen door om de uitstoot elk jaar naar beneden bij te stellen. We wekken onze eigen groene stroom op en elke avond gaat alles letterlijk op zwart. Bij ons geen energieverbruik als we niet aan het werk zijn.

SDG 13 Klimaatactie

Binnen onze cirkel van invloed (intern, maar ook bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners) stimuleren we bewustwording over klimaatverandering en zetten we ons in om projecten zo klimaatbewust mogelijk te realiseren. Daarnaast nemen we concrete stappen in onze eigen bedrijfsvoering om onze footprint zo klein mogelijk te houden. Zo gebruiken we groene, energiezuinige printers, drinken duurzame koffie, stimuleren het gebruik van de trein en zijn we energieneutraal dankzij de 40 zonnepanelen op ons dak. En goed voorbeeld doet volgen. Daarom trekken we onder meer jaarlijks met alle collega’s van StadLandWater één dag erop uit om een bijdrage te leveren aan een duurzaam goed doel.

SDG 15 Leven op het land

Wij pleiten voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van het Nederlandse landschap. Daarmee versterken we namelijk de weerbaarheid van ons land. We integreren ecosystemen en biodiversiteitswaarden in de plannen en projecten die we opleveren en ondernemen actie om de aftakeling van natuurlijke leefgebieden een halt toe te roepen.

SDG 17 Partnerschap om de doelen te bereiken

We werken samen met de overheid en het onderwijs aan het delen en uitbreiden van kennis en expertise op het gebied van technologie en innovatie. Via partnerships met andere ondernemers en organisaties staan we namelijk sterker in onze reis naar het realiseren van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We zijn partner van NL Greenlabel, Bouwcirculair en we zijn de 500e Koploper binnen het Koploperproject Duurzaam Overijssel dat moet leiden tot meer duurzame bedrijven in Nederland.

Projecten in Duurzaamheid

Duurzaam asfaltonderhoud in Enschede

StadLandWater is als projectleider verbonden aan het duurzame asfaltonderhoud aan de Bosweg in Enschede. We wilden dit project graag zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Niet alleen ten gunste van de gemeente, maar ook omdat het aansluit bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Van uitgeputte grond naar een letterlijk bloeiend energiepark

Zonneparken. Ze vallen niet bij iedereen in de smaak. Men denkt: wat zonde op die dure landbouwgrond, en ze zijn nog lelijk ook. Maar de energietransitie is gaande, of je nou fan bent of niet. Wat men zich niet realiseert is dat zonneparken vrijwel altijd gebouwd worden op plekken waar eerder intensieve landbouw werd uitgeoefend.

Wonen in de wijk van de toekomst: Tuinen van Zandweerd

Deventer is een gemeente die niet terugdeinst voor een leuke uitdaging. Langs de rand van de IJssel moest een toekomstgerichte wijk komen. De gemeente gaf daarop circa 80 kavels uit aan bijna allemaal particuliere bouwers onder de voorwaarde dat alle woningen duurzaam en natuurinclusief gebouwd worden.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700