Milieu & duurzaamheid

We ontwerpen voor vandaag met het oog op morgen.

Omdat milieuaspecten en duurzaamheidsambities onlosmakelijk verbonden zijn aan uw project.

De aarde heeft onze aandacht nodig. Ze raakt uitgeput en dat vereist een kritische blik van ons mensen. Voor de gww-sector betekent dit dat we scherp moeten zijn op de materialen die we toepassen in onze projecten én alert zijn op de manier waarop we projecten realiseren: met zo weinig mogelijk uitstoot van CO2 en stikstof. Daarnaast is het zaak de openbare ruimte in te richten met het oog op toekomstige klimaatontwikkelingen. Denk aan het tegengaan van wateroverlast, droogte en hittestress en aan het bewaken en stimuleren van de biodiversiteit.

Circulariteit: van begin tot eind en dan weer opnieuw

Gelukkig staan we niet met lege handen. De openbare ruimte is een soort grondstoffenbank vol materialen die prima te hergebruiken zijn. Daarbij willen we hoogwaardig hergebruik stimuleren en downcycling beperken. Als StadLandWater dragen we daaraan bij met verfrissende ideeën en praktische oplossingen. Op basis van onze materialenkennis en ervaring weten we precies hoe u met minimale ingrepen zorgt voor een maximaal rendement. En door contracten op diezelfde manier in te richten weet u zeker dat er zo duurzaam en circulair mogelijk wordt ingekocht.

Duurzaam over de volle breedte

Wij zeggen altijd: een project begint met beheer en eindigt met beheer. Dat geldt helemaal voor het thema duurzaamheid. Als aannemer, uitvoerder of ingenieursbureau ben je slechts ‘eigenaar’ van een locatie voor de duur van het project. Daarna moeten de beheerder en de eigenaren/bewoners ermee verder. Daarom is participatie zo belangrijk, zodat de duurzame werking ook op lange termijn gegarandeerd is.

NL Greenlabel Experts

Duurzaamheid en circulariteit staan al jaren hoog op de gespreksagenda. Maar bij het concretiseren ervan ontstaan nogal wat vraagtekens. Omdat we bij StadLandWater praktisch ingesteld zijn, zijn we op zoek gegaan naar middelen om deze thema’s handen en voeten te geven. Zo zijn we partner van NL Greenlabel. Dit is een groeiende beweging van bedrijven en professionals die de groenbranche, de infrasector en de bouwwereld aan het verduurzamen zijn. Samen bouwen we aan een gezonde, groene leefomgeving.

Nl Greenlabel Stad Land Water

Inmiddels hebben we onze eigen NL Greenlabel Terreinlabel Expert en Ambassadeur van de Leefbare Stad in huis. NL Terreinlabel Experts zijn ‘groenprofessionals 2.0’, specialisten op het gebied van vergroening en duurzaamheid met een integrale blik. Dat houdt in dat u bij StadLandWater terecht kunt voor advies ten aanzien van biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere essentiële aspecten van terreinontwikkeling. Ambassadeurs van de Leefbare Stad weten wat er nodig is om de stad leefbaar te houden in het licht van de klimaatcrisis. Ze weten hoe ze de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda krijgen en hebben kennis over thema’s zoals ecosysteemdiensten, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur en de relaties met het thema mens & gezondheid.

Deze expertise komt met een heel palet aan instrumenten om duurzaamheid handen en voeten te geven en meetbaar te maken.

Green Deal Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW van Green Deal bestaat uit een stappenplan voor elk stadium van een project. Met dit plan worden achtereenvolgens duurzame ambities geformuleerd, vastgelegd en doorgegeven naar de volgende projectfase. Daarvoor gebruiken we de volgende instrumenten:

Omgevingswijzer: Met de Omgevingswijzer wordt de integrale samenhang tussen sociale, ecologische en economische aspecten in kaart gebracht. Deze tool is op gemeentelijk niveau vooral zinvol wanneer er verschillende varianten liggen die qua impact op de omgeving sterk van elkaar verschillen. De Omgevingswijzer is een gratis te gebruiken applicatie van Rijkswaterstaat. U kunt StadLandWater inschakelen voor het houden van een Omgevingswijzer-sessie.

Ambitieweb: Het Ambitieweb is ontwikkeld om duurzaamheid integraal te benaderen voor een project en helpt bij het maken van keuzes. Een goed ingevuld Ambitieweb geeft een duidelijke prioritering aan van thema’s op organisatieniveau en/of op projectniveau. Wij begeleiden Ambitieweb-sessies en helpen bij het vertalen van het ambitieniveau naar doelstellingen.

DuboCalc: DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. Handig voor zowel opdrachtgevers als (potentiële) opdrachtnemers bij het schrijven en beoordelen van (EMVI-) aanbestedingen van GWW-werken. De DuboCalc-berekening kunt u door StadLandWater laten maken.

Energietransitie

Fossiele brandstof is eindig. Logisch dus dat er steeds meer projecten geïnitieerd worden die energie opwekken met behulp van zon, wind of biogas. De locaties die ontwikkeld worden, liggen vaak op wat afgelegen plekken. Om zo’n project te realiseren moet u zowel een tijdelijke als een definitieve infrastructuur aanleggen. Wij brengen graag onze civieltechnische kennis en ervaring in om de aanleg van uw zonnepark, biocentrale of windmolen(park) mogelijk te maken.

Ons werk in Milieu & duurzaamheid

Van uitgeputte grond naar een letterlijk bloeiend energiepark

Zonneparken. Ze vallen niet bij iedereen in de smaak. Men denkt: wat zonde op die dure landbouwgrond, en ze zijn nog lelijk ook. Maar de energietransitie is gaande, of je nou fan bent of niet. Wat men zich niet realiseert is dat zonneparken vrijwel altijd gebouwd worden op plekken waar eerder intensieve landbouw werd uitgeoefend.

Wonen in de wijk van de toekomst: Tuinen van Zandweerd

Deventer is een gemeente die niet terugdeinst voor een leuke uitdaging. Langs de rand van de IJssel moest een toekomstgerichte wijk komen. De gemeente gaf daarop circa 80 kavels uit aan bijna allemaal particuliere bouwers onder de voorwaarde dat alle woningen duurzaam en natuurinclusief gebouwd worden.

GroenLeven verbetert landschappelijke inpassing energieprojecten

GroenLeven haalt al tien jaar energie uit Nederlandse zon en wind en inmiddels ook uit waterstof. Dat doet ze met succes. Maar in het waterrijke Nederland blijkt de landschappelijke inpassing van hun energie-oplossingen minstens zo belangrijk. Willem Biesheuvel, head of projectmanagement bij GroenLeven: ‘Voor je het weet, staat je zonnepark tot de nek in een moeras.’

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700