Milieu & duurzaamheid

We ontwerpen voor vandaag met het oog op morgen.

Omdat milieuaspecten en duurzaamheidsambities onlosmakelijk verbonden zijn aan uw project.

Op weg naar een duurzame leefomgeving

In geen land ter wereld is de grond zo vaak over de kop gegaan als in Nederland. De Nederlandse grond zit dan ook vol met materialen en stoffen die daar van nature niet in horen. We brengen daarom voorafgaand aan een project zorgvuldig in kaart wat er in de bodem, in het grondwater en op maaiveldniveau aanwezig is en hoe we vrijkomende materialen zo duurzaam mogelijk kunnen hergebruiken. In dat onderzoek en in ons advies nemen we mee:

  • Bodemopbouw en - verontreinigingen
  • Grondwater en -bemaling
  • Flora en fauna
  • Bodemvreemde objecten (kabels / leidingen / NGE / Archeologie)
  • Circulariteit

Energietransitie

Fossiele brandstof is eindig. Logisch dus dat er steeds meer projecten geïnitieerd worden die energie opwekken met behulp van zon, wind of biogas. De locaties die ontwikkeld worden, liggen vaak op wat afgelegen locaties. Om zo’n project te realiseren moet u zowel een tijdelijke als een definitieve infrastructuur aanleggen. Wij brengen graag onze civieltechnische kennis en ervaring in om de aanleg van uw zonnepark, biocentrale of windmolen(park) mogelijk te maken.

Circulariteit

Circulariteit is ongetwijfeld de grootste opgave waar we op dit moment voor staan. We moeten kritisch zijn op de materialen die vrijkomen en hoogwaardig hergebruik ervan stimuleren. Wat we nu echter nog veel zien is downcycling. We moeten dus nóg scherper worden. Wij dragen daaraan bij door onze contracten zo in te richten dat er zo duurzaam/circulair mogelijk wordt ingekocht. Bijvoorbeeld door circulaire sloopbestekken op te stellen.

Ons werk in Milieu & duurzaamheid

Circulair slopen: doet u het al? De overstap van 'gewoon slopen' naar circulair slopen

De urgentie is groot, net als de meerwaarde voor uw organisatie. En tóch maken we nog veel te weinig gebruik van de mogelijke oplossingen. We hebben het natuurlijk over slopen. En dan niet over zomaar slopen, maar over circulair slopen.

Windmolenparken: wij hebben de slag te pakken

De realisatie van windmolenparken vormt een relatief nieuw werkterrein voor StadLandWater, maar we weten inmiddels aardig de weg. Voor maar liefst 4 windmolenprojecten verzorgen we de tendering en we zijn ondertussen goed bekend met de geheel eigen terminologie. Met die nieuwe kennis kunnen we steeds beter inhoud geven aan de projectvoorbereidingen.

Sloopbestek in Overijssel en Gelderland

In Deventer moest een fabriekspand plaatsmaken ten behoeve van de verbreding van de Hanzeweg. En ook in Gelderland stonden er sloopplannen op het programma. Lees meer over strakke planningen, slimme oplossingen, vleermuizen en asbest.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700