Van uitgeputte grond naar een letterlijk bloeiend energiepark

Ureterp.
Het is guur op deze verlaten plek ten oosten van Drachten. Winderig.
Modderig. En donker.
Achter de rijen elzen gaat een immens grote waterplas schuil: de Lippe Gabriëlsplas, een oude zandwinning die is afgesloten met een hek. Niemand die hier nog komt. Tot een energiemaatschappij het plan opvat om er een drijvend zonnepark te ontwikkelen. En dat niet alleen. Ze wil met dezelfde gang de natuur een boost geven en de locatie aantrekkelijk maken voor recreatie. Maar hoe?

De weerstand voorbij: schone energie én meer natuur

Zonneparken. Ze vallen niet bij iedereen in de smaak. Men denkt: wat zonde op die dure landbouwgrond, en ze zijn nog lelijk ook. Maar de energietransitie is gaande, of je nou fan bent of niet. Wat men zich niet realiseert is dat zonneparken vrijwel altijd gebouwd worden op plekken waar eerder intensieve landbouw werd uitgeoefend. En de grondeigenaar heeft zelf gekozen voor een andere bestemming dan landbouw. Onze ervaring is dat de ontwikkeling van een zonnepark op dat moment juist ruimte creëert voor een nieuwe ecologische impuls aan het gebied.

En daar komen wij om de hoek kijken

Wij gaan eerst kritisch na wat er nog aan natuur te vinden is in de omgeving. Dat doen we met een ecologisch flora- en faunaonderzoek. Dat levert soms verrassende resultaten op. Bijvoorbeeld een dassenburcht of een oud kraaiennest dat door een ransuil wordt bezet. Daar borduren we op voort. Het zonnepark krijgt dan bijvoorbeeld een hek met een opening waar de das doorheen kan. En we creëren open plekken waar wat te vreten valt. Bloemenrijke zones trekken insecten aan die op hun beurt muizen, kikkers, padden en salamanders aantrekken. Met een paar perenbomen of appelbomen maken we zowel de das als de voorbijgaande wandelaar blij. En vrij snel, als er geen zware machines meer over de bodem rijden, raakt de grond los en gaan er allerlei pieren, larven en mollen in zitten. Losse grond zorgt bovendien voor een betere waterhuishouding.

Drie keer meerwaarde…

Het drijvende zonnepark in de Lippe Gabriëlsplas is inmiddels een feit. Er kwamen fruitbomen en vogelkijkhutten. In het water zijn plekken gecreëerd waar vissen kunnen schuilen en paaien. En om de plas loopt een wandelpad met bankjes om uit te rusten en plekken om te vissen. Van een verlaten plek wordt de locatie nu drievoudig gebruikt: de natuur bloeit op, de mens komt er voor ontspanning én er wordt schone energie gewonnen. Het mooie is dat zonneparken ook te realiseren zijn op oude vuilnisbelten of parkeerterreinen.

 • Energietransitie Zonneparken Vogelkijkhut
 • Energietransitie Zonneparken Vissen
 • Energietransitie Zonneparken Natuur
 • Energietransitie Zonneparken Installatie
 • Energietransitie Zonneparken Overzicht

… plus tevreden ontwikkelaars en gemeentes

Als adviserend bureau gaat onze aandacht uiteraard niet alleen uit naar de landschappelijke inpassing van het zonnepark en het wegnemen van weerstand uit de omgeving. Ontwikkelaars hebben ook behoefte aan een doordacht plan dat kan rekenen op goedkeuring van de gemeente en subsidieverlener. Daarmee blijft de doorlooptijd zo kort mogelijk en rendeert de investering zo spoedig mogelijk. Op basis van dat plan kan een contract worden opgesteld waarmee ontwikkelaars de markt op kunnen voor de aanbesteding van het civiele werk. Het voordeel daarvan: aan alles is gedacht én ze kunnen appels met appels vergelijken.

Wilt u eens met ons sparren?

Dit levert een doordachte aanpak volgens de StadLandWater-methode op:

 1. Goeie inventarisatie en flora/faunaonderzoek: wat is er in de natuur te vinden?
 2. Breedgedragen ontwerp, samen met de omgeving opgesteld
 3. Soepel ontwerpproces met vergunningverlener
 4. Eenvoudig een aannemer vinden die weet wat hij moet doen tegen een gunstige prijs
 5. Geen gedoe tijdens de uitvoering
 6. Een nieuwe plek creëren waar de mens niet meer komt − maar wel omheen kan recreëren − waar de natuur een kans krijgt én waar groene energie wordt geproduceerd.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op met Wouter Stadhouders: w.stadhouders@stadlandwater.nl / 06-58927331, of Jelle Kievitsbosch: j.kievitsbosch@stadlandwater.nl / 06-82890873.

Projecten

Duurzaam asfaltonderhoud in Enschede

StadLandWater is als projectleider verbonden aan het duurzame asfaltonderhoud aan de Bosweg in Enschede. We wilden dit project graag zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Niet alleen ten gunste van de gemeente, maar ook omdat het aansluit bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Wonen in de wijk van de toekomst: Tuinen van Zandweerd

Deventer is een gemeente die niet terugdeinst voor een leuke uitdaging. Langs de rand van de IJssel moest een toekomstgerichte wijk komen. De gemeente gaf daarop circa 80 kavels uit aan bijna allemaal particuliere bouwers onder de voorwaarde dat alle woningen duurzaam en natuurinclusief gebouwd worden.