Wonen in de wijk van de toekomst: Tuinen van Zandweerd

Deventer is een gemeente die niet terugdeinst voor een leuke uitdaging. Langs de rand van de IJssel moest een toekomstgerichte wijk komen. De gemeente gaf daarop circa 80 kavels uit aan bijna allemaal particuliere bouwers onder de voorwaarde dat alle woningen duurzaam en natuurinclusief gebouwd worden. Een voorbeeld? Er mag bij de woningen en op de kavel niet geparkeerd worden. Auto’s krijgen een plek aan de zijkanten van de wijk op verschillende centrale parkeerplaatsen. Dat heeft als voordeel dat er nauwelijks gemotoriseerd verkeer zal zijn in de wijk, maar ook dat rijbanen veranderen in tuinpaden. De tuinpaden krijgen een open verharding waarbij regenwater direct infiltreert in de bodem en oppervlakkig kan worden afgevoerd naar de groenzones aan de zijkanten van de wijk.

Op je stek

Zoals gezegd moesten de nieuw te bouwen woningen natuurinclusief zijn, zodanig dat de natuurwaarden er baat bij hebben. De aan te leveren bouwplannen hadden daarom een aantal onderdelen nodig die ervoor zorgden dat de woningen 'Opjestek-proof' werden. Denk aan een groen dak, nestkasten of zelfs een waterdak.

Op haar beurt ontwierp de gemeente een Slim Warmtenet Zandweerd dat warmte onttrekt uit het afvalwater van de rioolwaterzuivering en naar de woningen brengt. Bewoners kunnen de warmte gebruiken om hun woning te verwarmen met behulp van een warmtepomp.

Lekker samenwerken

Het warmtenet ontwierp de gemeente samen met een extern bureau. StadLandWater hield vervolgens toezicht op en deed de directievoering van de uitvoering van het leidingnet. Het net werd aangelegd door NTP Infra die ook het bouwrijpmaken voor haar rekening nam.

Samen de mouwen opstropen

Een plan bedenken is één ding, de uitvoering een tweede. Zeker wanneer je aan de slag gaat op een terrein dat al verschillende functies heeft vervuld. Zo was het huidige braakliggende terrein vroeger in gebruik als sportveld, parkeerterrein, sporthal en ijsbaan – daarop is zelfs een wereldrecord geschaatst. Ooit werden hier groentes verbouwd in moestuinen; de grond fungeerde een tijd lang als uiterwaarden van de IJssel en tijdens WO-II lagen hier loopgraven. Kortom: in 100 jaar tijd is hier veel is gebeurd, dus tijdens de uitvoering kwamen we van alles tegen. Van vervuilingen tot oude heipalen, kabels en leidingen en van restanten van de ijsbaan tot aan gedempte loopgraven. Dit vroeg veel afstemming tijdens het bouwrijpmaken en het leggen van het Slim Warmtenet.

Daarnaast viel het werk precies in coronatijd en kregen we te maken met materiaalschaarste. We moesten soms snel schakelen, maar samen met NTP uit Enschede kwamen we er altijd uit.

Ook het Slim Warmtenet hield ons goed bezig. Dit systeem is nieuw in Deventer en er waren vele online overleggen nodig. Maar het net werd binnen de deadlines aangelegd en de komende tijd sluit NTP de woningen aan. Warmtebedrijf Ennatuurlijk verzorgt het dagelijks beheer van het net.

2018-2023

Een dergelijk ambitieus en nieuw project als dit vraagt om een lange adem. Al in 2018 werd StadLandWater gevraagd om het stedenbouwkundig plan uit te werken in bouw- en woonrijpmaak contracten. Een jaar later startte het bouwrijpmaken van de locatie inclusief de aanleg van het Slim Warmtenet. Daarna konden de grondeigenaren beginnen met de bouw van hun woningen. StadLandWater verzorgt hierbij de ‘bouwplaatsbegeleiding’, want met al die particuliere bouwers is enige coördinatie op de bouwlocatie wel gewenst. We maken heldere afspraken met de verschillende bouwers en daar waar nodig sturen we bij en beantwoorden we vragen. Het woonrijpmaken van het park en de woonomgeving zal in het voorjaar van 2023 aanvangen. Hiervoor loopt nu een aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren. De eerste bewoners nemen nu hun intrek in een van de meest natuurinclusieve stadswijken van Nederland. En wij zijn meer dan trots dat we daaraan hebben mogen bijdragen.

Ons werk

Innovatief asfaltonderhoud

Kijken we naar innovaties in het onderhoud van asfaltwegen, dan gebeurt er iets opvallends. Er is een enorme behoefte aan nieuwe manieren van wegonderhoud. Tijden veranderen en asfalt produceren en wegonderhoud kost meer CO2 dan wenselijk is. Is er dan geen alternatief? Jazeker wel, meerdere zelfs.

Drijvend zonnepark in Ureterp

De energietransitie en het volgebouwde Nederlandse landschap: het schuurt steeds vaker. Waar plaats je windmolens en zonneparken zonder (al te veel) tegenwind van de omwonenden? Voor GroenLeven, leverancier van apparatuur voor zonne-energie, een goede reden voor de ontwikkeling van zonneparken op het water én een brede aanpak. StadLandWater participeerde vooral in de voorbereidingsfase van het project.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700