Wonen in de wijk van de toekomst: Tuinen van Zandweerd

Deventer is een gemeente die niet terugdeinst voor een leuke uitdaging. Langs de rand van de IJssel moest een toekomstgerichte wijk komen. De gemeente gaf daarop circa 80 kavels uit aan bijna allemaal particuliere bouwers onder de voorwaarde dat alle woningen duurzaam en natuurinclusief gebouwd worden. Een voorbeeld? Er mag bij de woningen en op de kavel niet geparkeerd worden. Auto’s krijgen een plek aan de zijkanten van de wijk op verschillende centrale parkeerplaatsen. Dat heeft als voordeel dat er nauwelijks gemotoriseerd verkeer zal zijn in de wijk, maar ook dat rijbanen veranderen in tuinpaden. De tuinpaden krijgen een open verharding waarbij regenwater direct infiltreert in de bodem en oppervlakkig kan worden afgevoerd naar de groenzones aan de zijkanten van de wijk.

Op je stek

Zoals gezegd moesten de nieuw te bouwen woningen natuurinclusief zijn, zodanig dat de natuurwaarden er baat bij hebben. De aan te leveren bouwplannen hadden daarom een aantal onderdelen nodig die ervoor zorgden dat de woningen 'Opjestek-proof' werden. Denk aan een groen dak, nestkasten of zelfs een waterdak.

Op haar beurt ontwierp de gemeente een Slim Warmtenet Zandweerd dat warmte onttrekt uit het afvalwater van de rioolwaterzuivering en naar de woningen brengt. Bewoners kunnen de warmte gebruiken om hun woning te verwarmen met behulp van een warmtepomp.

Lekker samenwerken

Het warmtenet ontwierp de gemeente samen met een extern bureau. StadLandWater hield vervolgens toezicht op en deed de directievoering van de uitvoering van het leidingnet. Het net werd aangelegd door NTP Infra die ook het bouwrijpmaken voor haar rekening nam.

Samen de mouwen opstropen

Een plan bedenken is één ding, de uitvoering een tweede. Zeker wanneer je aan de slag gaat op een terrein dat al verschillende functies heeft vervuld. Zo was het huidige braakliggende terrein vroeger in gebruik als sportveld, parkeerterrein, sporthal en ijsbaan – daarop is zelfs een wereldrecord geschaatst. Ooit werden hier groentes verbouwd in moestuinen; de grond fungeerde een tijd lang als uiterwaarden van de IJssel en tijdens WO-II lagen hier loopgraven. Kortom: in 100 jaar tijd is hier veel is gebeurd, dus tijdens de uitvoering kwamen we van alles tegen. Van vervuilingen tot oude heipalen, kabels en leidingen en van restanten van de ijsbaan tot aan gedempte loopgraven. Dit vroeg veel afstemming tijdens het bouwrijpmaken en het leggen van het Slim Warmtenet.

Daarnaast viel het werk precies in coronatijd en kregen we te maken met materiaalschaarste. We moesten soms snel schakelen, maar samen met NTP uit Enschede kwamen we er altijd uit.

Ook het Slim Warmtenet hield ons goed bezig. Dit systeem is nieuw in Deventer en er waren vele online overleggen nodig. Maar het net werd binnen de deadlines aangelegd en de komende tijd sluit NTP de woningen aan. Warmtebedrijf Ennatuurlijk verzorgt het dagelijks beheer van het net.

2018-2023

Een dergelijk ambitieus en nieuw project als dit vraagt om een lange adem. Al in 2018 werd StadLandWater gevraagd om het stedenbouwkundig plan uit te werken in bouw- en woonrijpmaak contracten. Een jaar later startte het bouwrijpmaken van de locatie inclusief de aanleg van het Slim Warmtenet. Daarna konden de grondeigenaren beginnen met de bouw van hun woningen. StadLandWater verzorgt hierbij de ‘bouwplaatsbegeleiding’, want met al die particuliere bouwers is enige coördinatie op de bouwlocatie wel gewenst. We maken heldere afspraken met de verschillende bouwers en daar waar nodig sturen we bij en beantwoorden we vragen. Het woonrijpmaken van het park en de woonomgeving zal in het voorjaar van 2023 aanvangen. Hiervoor loopt nu een aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren. De eerste bewoners nemen nu hun intrek in een van de meest natuurinclusieve stadswijken van Nederland. En wij zijn meer dan trots dat we daaraan hebben mogen bijdragen.

Projecten

Duurzaam asfaltonderhoud in Enschede

StadLandWater is als projectleider verbonden aan het duurzame asfaltonderhoud aan de Bosweg in Enschede. We wilden dit project graag zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Niet alleen ten gunste van de gemeente, maar ook omdat het aansluit bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Van uitgeputte grond naar een letterlijk bloeiend energiepark

Zonneparken. Ze vallen niet bij iedereen in de smaak. Men denkt: wat zonde op die dure landbouwgrond, en ze zijn nog lelijk ook. Maar de energietransitie is gaande, of je nou fan bent of niet. Wat men zich niet realiseert is dat zonneparken vrijwel altijd gebouwd worden op plekken waar eerder intensieve landbouw werd uitgeoefend.