Inrichting buitenruimte werkgebouw Gemeente Apeldoorn

Richt je de buitenruimte van een nieuw terrein in op basis van een terreingrid, dan levert dat interessante uitdagingen op. Zo ook bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan van de buitenruimte rondom het nieuwe werkgebouw van Gemeente Apeldoorn.

Gemeente Apeldoorn laat aan de Sleutelbloemstraat een nieuw werkgebouw bouwen voor de gemeentelijke dienst Beheer en Onderhoud. Het terrein waar dit gebouw en zijn buitenruimte op wordt gerealiseerd is onderverdeeld in een zogenaamd terreingrid. Dit terreingrid heeft een stramienmaat van 12 x 12 m. Aan de hand van dit grid is het terrein verder ingedeeld met de nodige bunkers en opstelplaatsen voor de voertuigen.

Een nauwgezet werkje: ontwerpen binnen de 12 meter

StadLandWater kreeg de opdracht het stedenbouwkundig plan voor de buitenruimte verder uit te werken tot bestekstekeningen en hiervoor het bestek met kostenraming op te stellen. Het terreingrid was hierbij leidend. Alle bijgebouwen en opstelplaatsen waren ontworpen op basis van vierkante blokken van 12m2. De gemeente had verder voor de bestrating gekozen voor twee kleuren die de verschillende blokken zichtbaar maakten. De uitdaging was het straatwerk zodanig in te vullen dat niet elk vierkant aan twee zijden afgeknipte stenen zou krijgen. We kregen daarvoor een marge van slechts 2-3cm aan beide zijden van de 12m, maar het is gelukt. In overleg met de leverancier van de straatstenen hebben we een bestratingspatroon uitgewerkt waardoor het op maat maken van de bestrating niet nodig is. We betrokken hierbij ook de leverancier van de lijnafwatering. De afmetingen van de toe te passen lijngoten zijn zo gekozen dat deze voldoen aan de benodigde afvoercapaciteit én passen binnen het bestratingspatroon. De lijngoten zijn gesitueerd op de stramienlijnen en langs deze lijngoten is daardoor ook geen knipwerk nodig.

Buitenruimte Terreingrid

Strakke planning

Wij kregen de opdracht op 20 oktober 2017 en op 14 december 2017 vond de aanbesteding plaats. De bestekvoorbereiding verliep daardoor onder de nodige tijdsdruk. Maar dankzij een uitgekiende planning aan onze kant en dankzij de korte reactietijd van de opdrachtgever, konden wij deze opdracht naar volle tevredenheid van de gemeente Apeldoorn op tijd afronden.


HEEFT U EEN SPECIALIST NODIG BIJ DE INRICHTING VAN EEN BUITENRUIMTE?

Meer werk

Riodesk Kikker partnership voor StadLandWater

Meer werk

Toezicht en directievoering Hanzeweg Deventer (in beeld)