Werken in een bouwteam: zó slaagt het wel!

10 tips voor een succesvol bouwteam

Leestijd: 3 minuten

Bouwteams worden steeds populairder. Werken in bouwteams is namelijk efficiënt. En meer efficiency betekent minder verspilling van tijd en geld. Daar heeft elke organisatie natuurlijk wel oren naar. 

Efficiency ontstaat omdat je in een bouwteam niet meer naast elkaar werkt, maar met elkaar en omdat je al in een zo vroeg mogelijk stadium van het project de koppen bij elkaar steekt. Dit kost sommige partijen bij de start van het project weliswaar meer inzet, maar onder aan de streep brengt de bouwteamaanpak voor alle betrokkenen voordelen met zich mee.

Overweegt u een bouwteam op te starten? Lees dan vooral even verder. Met onze 10 tips omzeilt u de grootste valkuilen en gaat u goed voorbereid van start.

Wanneer kiest u voor een bouwteam?

Een bouwteam stelt u in staat om zo efficiënt mogelijk bij een ontwerp uit te komen dat realiseerbaar is. Dat betekent niet dat een bouwteam altijd de juiste aanpak is. Staat er een project op stapel, dan zijn er drie scenario’s mogelijk:

 • Scenario A: Opdrachtgever weet niet wat hij precies nodig heeft en ook niet hoe dat tot stand zou moeten komen. Bij dit scenario kiest u voor een geïntegreerde contractvorm, zoals een UAV-GC.
 • Scenario B: Opdrachtgever weet wel wat hij wilt, maar nog niet hoe dat tot stand moet komen. In dit geval stelt u een bouwteam samen.
 • Scenario C: Opdrachtgever weet wat hij wil en hoe hij het wil. Een traditionele aanbesteding op basis van een RAW-overeenkomst ligt hier het meest voor de hand.

Wat levert een bouwteam op?

Veel! Zo verloopt bijvoorbeeld het proces van ontwerp tot en met realisatie vaak een stuk soepeler. En dankzij een slimme afstemming van benodigd en vrijkomend materiaal en een adequate inzet van materieel worden projecten duurzamer uitgevoerd. Heeft u te maken met scenario B (zie hierboven) én kent het project technische uitdagingen, een vaste of strakke planning en een (relatief) beperkt budget? Dan is een bouwteam helemaal interessant. Ervaring en projectevaluatie laten namelijk zien dat bouwteams het volgende opleveren:

 • Hogere kwaliteit van het werk: uitvoerbaar ontwerp, oplevering binnen de gestelde tijd en met minder overlast voor de omgeving.
  Bouwteamleden maken gebruik van elkaars expertise en netwerk om tot een optimaal ontwerp en een optimale aanpak/uitvoering te komen. Zo denkt de aannemer al in de ontwerpfase mee over de uitvoerbaarheid van het ontwerp.
 • Euro’s worden goed benut
  Alle betrokken partijen zitten in de ontwerpfase al bij elkaar. Er is alle ruimte om werkzaamheden en processen op elkaar af te stemmen en kosten te besparen.
 • Betere invulling van duurzaamheidsambities en circulaire doelstellingen
  Een optimale inzet van machines en het hergebruik van materialen worden al bepaald in de ontwerpfase.
 • Effectief proces, minder moeite
  Omdat u samen optrekt richting hetzelfde doel, verloopt de samenwerking prettiger en effectiever.
 • Verlaging van projectrisico’s
  Verschillende partijen kijken verschillend tegen risico’s aan. Door het bouwteam zorgvuldig samen te stellen wordt het project vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Mogelijke risico’s worden hierdoor eerder en beter gezamenlijk onderkend en opgelost.

Deze indrukwekkende lijst van voordelen maakt dat werken in een bouwteam absoluut de moeite waard is.

De valkuil die traditie heet

Ondanks al het enthousiasme waarmee een bouwteam start en de grote voordelen die het oplevert, werkt een bouwteamorganisatie niet altijd zoals verwacht. Hoe dat komt is geen hogere wiskunde. Bouwteams werken anders dan traditionele samenwerkingen. Maar zoals dat gaat met tradities zitten deze ingeslepen in ons gedrag. Bouwteamleden vervallen dan ook al snel in hun traditionele rol met de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden.

10 tips om een bouwteam te laten slagen

Een zorgvuldig samengestelde bouwteamorganisatie kent een duidelijk rolverdeling en beschikt over voldoende expertise. We zetten 10 voorwaarden op een rijtje waaraan een bouwteamorganisatie moet voldoen om het bouwteam te laten slagen:

 1. Zet de juiste partijen aan tafel: kennis én kunde.
 2. Kies partijen met de juiste (samen)werkhouding.
 3. Maak heldere afspraken over de samenwerkingsvorm in de driehoek van opdrachtgever, ontwerpende partij (ingenieursbureau of adviesbureau) en aannemer.
 4. Leg taken en verantwoordelijkheden goed vast, zoals waar de ontwerpverantwoordelijkheid ligt.
 5. Definieer duidelijke mijlpalen en houdt elkaar scherp op de planning.
 6. Formuleer heldere projectdoelstellingen.
 7. Spreek wederzijdse verwachtingen uit en leg ze vast.
 8. Creëer ruimte en sta open voor innovaties en nieuwe toepassingen.
 9. Stel duidelijke technische en financiële kaders.
 10. Heb wederzijds vertrouwen, spreek elkaar aan.

Advies nodig over werken in een bouwteam?

Als civieltechnisch managers zijn wij vaak de spin in het web van projecten waar opdrachtgevers, aannemers en andere stakeholders bij elkaar komen om samen één doel te bereiken. Die kennis zetten we al jaren in bij de begeleiding van bouwteamprojecten. We kennen de verschillende belangen van partijen, weten waar hun kennis en kracht zit en weten hoe we die op een goede manier kunnen samenbrengen. Verder hebben we ervaring met tekortkomingen en uitdagingen. In dat spanningsveld brengen we graag de kansen en risico’s in kaart om de samenwerking goed en actief te houden. We hebben bovendien kennis van de aanbestedingswet en weten precies hoe u die kunt inzetten om tot de juiste bouwteampartner(s) te komen.

Meer weten? Neem contact op met één van onze bouwteamspecialisten, Marti Overbeek. U bereikt hem via m.overbeek@stadlandwater.nl of telefoonnummer: 06-51282168.

Ons werk

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700