Toezicht en directievoering Hanzeweg Deventer Fase 1

Uitdagend, maar vooral ook heel erg leuk: toezicht houden op en de directievoering doen van de grootschalige binnenstedelijke reconstructie van de Hanzeweg in Deventer. Een project waarin alle disciplines bij elkaar gebracht en gehouden moesten worden.

Deventer werkt al jaren aan een bereikbare en vitale binnenstad. De reconstructie en verkeerskundige herinrichting van de Hanzeweg tussen de Zutphenseweg en Industrieweg is hier een onderdeel van. De weg is verbreed van 2x1 rijstroken naar 2x2 rijstroken met aan weerszijden een parallelweg voor bevoorrading en fietsverkeer.

Doel van de herinrichting

Deze herinrichting draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid van de binnenstad, maar geeft ook de doorstroming van gemotoriseerd verkeer over het Hanzetracé om de stad/industrie een impuls. Gelijk met de reconstructie is de riolering vervangen en zijn er extra buizen in de grond gelegd voor de opvang en afvoer van regenwater richting de haven. Dit gedeelte van de Hanzeweg in Deventer is daardoor beter voorbereid op de klimatologische ontwikkelingen qua neerslag en heeft tegelijkertijd een nieuwe, robuuste constructie gekregen. De nieuwe inrichting kan zodoende weer tientallen jaren mee.

Alles ‘im Griff’

In dit grootschalige reconstructieproject was het van belang dat alle disciplines bij elkaar gebracht en gehouden werden. StadLandWater hielp mee vanaf de aannemersselectie tot en met de technische eindoplevering. We voerden dagelijks toezicht uit op de voortgang en op de kwaliteit van het werk dat de aannemer leverde. Daarnaast verzorgen we de directievoering wat betekent dat we de uitvoering van het contract en de financiële afwikkeling hebben verzorgd. Als laatste toetsten we of de aannemer de beloftes uit zijn EMVI-plan gestand deed.

Wat is er precies aan werk verzet?

- Alle bestaande verhardingen met wegfunderingen zijn verwijderd.
- Alle oude riolering is verwijderd.
- Kabels en leidingen zijn verlegd en oude zijn verwijderd.
- Nieuwe rioolbuizen zijn aangelegd en de capaciteit is vergroot met een separaat stelsel voor regenwater.
- Nieuwe wegfunderingen zijn aangebracht.
- Nieuw asfalt en elementenverhardingen van natuursteen zijn aangebracht.
- De Hanzebrug is getransformeerd naar een dubbelzijdige brug voor gemotoriseerd verkeer.
- Alle vier verkeersregelinstallaties zijn vervangen.
- Alle materialen zijn op een duurzame manier door de gemeente ingekocht.

Het mooiste aspect van dit project was de breedte van het werk. Die liep van verhardingen, riolering, kabels en leidingen, elektronische installaties en kunstwerken tot en met het groen. Gezien de locatie kregen we bovendien te maken met een diversiteit aan belanghebbenden, zoals aanliggende bedrijven, weggebruikers, fietsers, bevoorradend verkeer vrachtverkeer (zowel over weg als water), hulpdiensten, bevoegd gezag en stichtingen.
 

Nu Fase 1 is afgerond wordt het groen aangeplant. Fase 2, het gedeelte tussen de Industrieweg en Schoonevaarderstraat, start binnenkort. In het voorjaar van 2018 wordt de parallelweg aangepakt, in een later stadium de hoofrijbanen. Ook hier wordt de weg gereconstrueerd en een regenwaterriool aangelegd.

Over continuïteit en bereikbaarheid Hanzeweg Deventer

De grootste uitdaging van dit project was het feit dat het werk moest worden uitgevoerd terwijl langs het werkvak in twee richtingen autoverkeer reed. Verder moesten bedrijven bereikbaar blijven voor bevoorrading, voetgangers en fietsers. Dat maakte dat het project in veel deelfases uitgevoerd moest worden, zowel bij de bovengrondse herinrichting als bij de vervanging van de ondergrondse infra. En ja, dat was inderdaad een puzzel, maar wel eentje met een duidelijke meerwaarde. Met de gekozen werkwijze konden de aanliggende bedrijven, het bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer maximaal tegemoet gekomen worden.

Hanzeweg 1
Hanzeweg 2
Hanzeweg 3
Hanzeweg 4
Hanzeweg 5
Hanzeweg 6
Hanzeweg 7
Hanzeweg 8
Hanzeweg 9
Hanzeweg 10
Hanzeweg 11
Hanzeweg 12
Hanzeweg 13
Hanzeweg 14
Hanzeweg 15
Hanzeweg 16
Hanzeweg 17
Hanzeweg 18
Hanzeweg 19
Hanzeweg 20
Hanzeweg 21
Hanzeweg 22
Hanzeweg 23
Hanzeweg 24
Hanzeweg 25
Hanzeweg 26
Hanzeweg 27
Hanzeweg 28
Hanzeweg 29
Hanzeweg 30
Hanzeweg 31
Hanzeweg 32
Hanzeweg 33
Hanzeweg 34

Ons werk

Bouwteam fietssnelweg F35

De 62 kilometerslange fietssnelweg F35 loopt van Nijverdal naar de Duitse grens en heeft zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. StadLandWater is uitgenodigd bij te dragen aan de realisatie van de laatste anderhalve mijl van de F35 tussen Hengelo en Enschede.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700