Renovatie van 100 mini-gemalen in Brummen

Leestijd: 2 minuten

In het buitengebied van Brummen moesten circa 100 mini-gemalen worden gerenoveerd. Gemeente Brummen vroeg StadLandWater het renovatietraject te begeleiden van aanvraag tot oplevering. Trefwoorden voor dit project: telemetrie, hergebruik van PLC’s en koppelmodules, opstellen topografische kaarten, en verwerking in Kikker en PUB-DR.

De mini-gemalen die toe waren aan renovatie liggen in de omgeving van Empe en in de kern van Eerbeek. De gemalen hadden onderdelen of buitenkasten die aan het eind van hun technische levensduur zaten. Het ging deels om een mechanische renovatie van het leidingwerk waarbij alles in de put vervangen moest worden. En deels om een elektrische renovatie waarbij de ‘oude’ besturingskasten vervangen moesten worden door nieuwe borrelbuisbesturingen conform de laatste normen en eisen. Op diverse andere locaties in het buitengebied moesten 15 nieuwe pompen worden geplaatst.

Telemetrie

In dit project is specifiek aandacht besteed aan telemetrie. In een eerdere deelrenovatie waren nieuwe PLC’s en koppelmodules geplaatst ten behoeve van besturing en telemetrie. Die zijn binnen deze renovatie hergebruikt. Aannemer Pannekoek GWW haalde de bestaande modules uit de oude besturingskasten en monteerde ze in de nieuwe besturingskasten. Hierbij was bedrading en vooral het testen van de besturing en communicatie belangrijk.

Topografische kaarten

Voorafgaand aan de renovatie werden de stroomtracés tussen de gemalen onderling in kaart gebracht. Dit was nodig om groepsverklaringen op te kunnen stellen. We hebben vervolgens samen met Pannekoek GWW overzichtelijke topografische tekeningen gemaakt van die onderlinge samenhang. De kaarten geven de gemeente meer inzicht in hoe hun areaal precies in elkaar steekt.

Elektrotechnische veiligheid

De nieuwe besturingskasten zijn geplaatst in bestaande buitenopstellingskasten. Het geheel is onderworpen aan een NEN-inspectie om zeker te stellen dat een 100% veilige en betrouwbare installatie wordt opgeleverd.

Kikker en PUB-DR

Na afronding van de renovatie en het plaatsen van de nieuwe pompen wordt de revisie vastgelegd in Kikker en PUB-DR.

Dit project werd begeleid door Roy Krabbe. Heeft u vragen naar aanleiding van dit project? Roy maakt graag tijd vrij om ze te beantwoorden.

Meer werk

Vervanging gemengrioolstelstel bereikbaarheid van groot belang

Meer werk

Grootschalige herinrichting Stationsomgeving Deventer