Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel. Die waterzuivering is echter zinloos, want het hemelwater was natuurlijk al schoon. Het rioolsysteem in het buitengebied is bovendien niet berekend op het transport van al dat hemelwater. De pompen hebben vaker storing, slijten sneller en het brengt onnodige energiekosten met zich mee.

Gemeente Ede pakt probleem aan bij de bron

Dat vond ook Gemeente Ede die besloot te onderzoeken op welke adressen de hemelwaterafvoer nog op het riool was aangesloten. De gemeente had zelf al een overzicht opgesteld van ‘verdachte adressen’. De eerstvolgende stap was een fysieke controle bij die adressen. Vervolgens zouden de daadwerkelijk foutief aangesloten percelen aangeschreven moeten worden voor herstelwerkzaamheden met tot slot een hercontrole na twee maanden. Ze vroegen StadLandWater om deze taken op zich te nemen. Zo gezegd, zo gedaan.

We stelden vast dat 15% van de verdachte adressen inderdaad foutief was aangesloten. Zij ontvingen van ons een brief met het advies tot afkoppeling. In de meeste gevallen is die afkoppeling inmiddels een feit. Slechts een aantal adressen hebben we moeten overdragen aan de Omgevingsdienst. Dit alles verliep zonder inspanningen van de gemeente die daar erg tevreden over was: ‘De communicatie met ons verliep bovendien soepel, net als de uitvoering.’

Afkoppeling loont: merkbaar minder storingen

Regenwaterafkoppeling is een eenvoudige, maar zeer effectieve maatregel om storingen bij gemalen te voorkomen. Regenwater is namelijk – samen met doorgespoelde doekjes − de grootste veroorzaker van storingen in rioleringssystemen. Hoe harder de pomp moet werken, hoe warmer hij wordt. En wanneer het veel en hard regent, slaat de draaitijdenbegrenzer aan. Je raadt het al: dan kan er weer een mannetje naartoe om de boel te activeren. Door het systeem te ontlasten, neemt het aantal storingen én het energieverbruik van het totale rioolstelsel af.

Dus heeft uw gemeente ook te kampen met gemalen die regelmatig storingen melden? Neem contact op met een van onze rioleringsspecialisten en we bekijken graag met u of foutieve aansluitingen hiervan de oorzaak kunnen zijn. 

Projecten

Interview met Peter Nijboer, technisch beheerder Gemeente Deventer

Deventer is een van de gemeentes waar we structureel mee samenwerken. We verstaan elkaar goed, de gemeente en wij, en koesteren de relatie. Hoe Gemeente Deventer dat ziet? We vroegen het Peter Nijboer, technisch beheerder bij de gemeente.

Gemeente Harderwijk repareert ‘aorta’ voor regionale waterafvoer met relining

Dwars door Harderwijk loopt een transportriolering. Door dit buizenstelsel met een doorsnede variërend van ø 1250 mm tot ø 2000 mm wordt al het afvalwater van zowel Putten, Ermelo en Harderwijk als van een persleiding van Waterschap Vallei & Veluwe afgevoerd richting de RWZI van het waterschap in Harderwijk.