Vervanging gemengd rioolstelsel bereikbaarheid van groot belang

Leestijd: 2 minuten

Toen in Dinxperlo een deel van het gemengd rioolstelsel vervangen moest worden, besloot Gemeente Aalten de gelegenheid te gebruiken om wat meer zaken in het werkgebied aan te pakken.

Zo wilde ze tegelijkertijd een apart stelsel aanleggen voor het opvangen en infiltreren van het regenwater. En omdat de verhardingen dan toch van de rijbanen af moesten, werd afgesproken het asfalt te vervangen door betonstraatstenen. Het straatbeeld zou hierdoor beter aansluiten bij de omringende straten. Daar waar mogelijk werden bovendien extra parkeervakken toegevoegd.

Ook het aanwezige groen werd kritisch bekeken. Bomen met veel wortelopdruk moesten gekapt, een haag moest vervangen worden door een nieuw exemplaar om inschijnen door autokoplampen tegen te gaan, en een grasveld moest ingericht worden als wadi.

De werkzaamheden van StadLandWater bestonden uit:
-    Het uitwerken van het schetsontwerp van de nieuwe inrichting.
-    Dit SO uitwerken naar een DO en voorleggen aan de bewoners.
-    Het DO voorleggen aan de nutsbedrijven.
-    Het uitwerken van de bestekstekening.
-    Het opstellen van het bestek.
-    En het opstellen van de kostenramingen.

Bereikbaarheid, planning en technische kwaliteit

Het werk ligt binnen de bebouwde omgeving en beslaat de Emmastraat, de Veensgracht en een gedeelte van de Julianastraat. In het werkgebied ligt bovendien woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny. We wilden ervoor zorgen dat de bereikbaarheid goed bleef en gingen in overleg met de aanwonenden. Hieruit kwam helder naar voren welke knelpunten het project op dat vlak met zich meebracht. Op basis van deze informatie kon de aannemer de nodige maatregelen treffen.

Daarnaast waren de medewerking en planning van de nutsbedrijven bepalende factoren. We stemden met hen af waar begonnen moest worden met het vervangen van de waterleiding en hoe dit zou passen in de planning van de aannemer. Verder bleek dat het oorspronkelijke riool te hoog lag en daardoor te weinig dekking op de buis had. Om dit op te lossen is het hele rioolontwerp aangepast.

Heeft u ook project waarin bereikbaarheid en afstemming met de nutsbedrijven bepalend zijn voor een succesvolle uitvoering? Kom eens sparren met Marti Overbeek of Rob Hegeman.

Ons werk

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700