Gemeente Harderwijk repareert ‘aorta’ voor regionale waterafvoer met relining

Dwars door Harderwijk loopt een transportriolering. Door dit buizenstelsel met een doorsnede variërend van ø 1250 mm tot ø 2000 mm wordt al het afvalwater van zowel Putten, Ermelo en Harderwijk als van een persleiding van Waterschap Vallei & Veluwe afgevoerd richting de RWZI van het waterschap in Harderwijk. Tijdens een reguliere inspectie ontdekte de rioolbeheerder van Gemeente Harderwijk dat de staat van dit riool ter hoogte van de Oranjelaan veel slechter was dan gedacht. Hij wist gelijk: deze reparatie kan niet wachten. Arno Verweij, projectleider civiele techniek bij de gemeente legt uit: ‘Je kunt deze riolering zien als een soort aorta. Bij hevige regenbuien stroomt hier per uur meer dan 5 miljoen liter afvalwater doorheen dat je bovendien niet even kunt omleiden via een ander riool. Hiervoor was een reusachtige pompinstallatie met grote bovengrondse leidingen nodig. Dat is een gigantische klus en moet goed geregeld zijn. Je moet er niet aan denken dat al dat water bovengronds terechtkomt, in de straten van je stad.‘

Slimme bundeling van krachten

‘De keuze voor relining en voor de soort lining was al door de gemeente gemaakt. Nu heeft onze rioolbeheerder veel kennis van zijn vak en ik als civiele techneut van het mijne, maar een relining van een dergelijke omvang en met deze impact op de omgeving was geheel nieuw voor ons. Wat het nog complexer maakte, is dat dit transportriool eigendom is van de gemeenten Harderwijk en Ermelo en het waterschap. Daarnaast hadden we al een volle agenda. We overwogen daarom expertise in huis te halen en raakten daarover in gesprek met StadLandWater. Hetgeen zij konden bieden en de mate waarin zij ons konden ontzorgen, klonk veelbelovend en we besloten hen toe te voegen aan het bouwteam. We zijn echter gewend alles met onze eigen mensen op te pakken, dus zo startten we met lichte scepsis de samenwerking.’

Stressvrije uitvoering

‘In die eerste bouwteamfase staken we met de gemeente, StadLandWater en GMB de hoofden bij elkaar om de meest optimale aanpak op papier te krijgen. Al snel had ik geen enkele twijfel meer wat betreft de deskundigheid van StadLandWater. Zij zijn kennisinhoudelijk goed op de hoogte en bovendien gemakkelijk in de communicatie. Dat heeft voor alle partijen goed gewerkt. Het voelde logisch om hen ook te vragen voor de tweede fase van het project. Ze stelden het bestek op en hielden toezicht op de uitvoering. Je moet je voorstellen: op onze afdeling zijn we vrij in de uitvoeringswijze van een dergelijk werk. Als projectleider heb je dan alles onder je hoede, maar sta je ook voor alles aan de lat. Dat is heel leuk én heel intensief. Wij zijn daardoor geen gemeente waar we als toezichthouder de hele tijd over het werk lopen. Daar hebben we te veel projecten voor. Ik heb nu ervaren hoe prettig het is dat iemand meerdere middagen per week op locatie is om zaken te regelen en je te ontzorgen. Alleen bij zwaarwegende dingen hadden we overleg. Mijn complimenten daarvoor, want dat heeft mij ongelofelijk goed geholpen. Dit bijzondere werk was het begin van een mooie toekomst. Inmiddels lopen er al meerdere projecten tussen de gemeente Harderwijk en StadLandWater.’

Jorn De Wals In Het Riool Foto

Projecten

Interview met Peter Nijboer, technisch beheerder Gemeente Deventer

Deventer is een van de gemeentes waar we structureel mee samenwerken. We verstaan elkaar goed, de gemeente en wij, en koesteren de relatie. Hoe Gemeente Deventer dat ziet? We vroegen het Peter Nijboer, technisch beheerder bij de gemeente.

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.