Regenwaterinfiltratie in binnenstedelijk gebied (Afstudeeronderzoek)

Voor regenwaterinfiltratie in binnenstedelijk gebied zijn meerdere oplossingen mogelijk. Toch worden die nog veel minder toegepast dan je zou denken. In de afgelopen maanden onderzochten Guus Hemmer en Arend van Harten, studenten Civiele Techniek aan de Hogeschool Windesheim, daarom wat de bottlenecks zijn bij het realiseren van die oplossingen. Hun bevindingen?

  • Bij het maken van een keuze is gedegen kennis nodig van de verschillende oplossingen. Denk aan: inschatting aanlegkosten, verwachte inzet beheer en onderhoud, bergend vermogen van de maatregel en de mate van duurzaamheid.
  • De benodigde kennis en kunde is vaak niet aanwezig. Een veel gehoorde reactie uit het veld was: “We willen niet voor vele miljoenen investeren terwijl we niet zeker weten hoe deze maatregelen zich houden op de lange termijn.”
  • Vanwege onderbezetting op de huidige arbeidsmarkt ontbreekt de mogelijkheid om hier de benodigde tijd en aandacht aan te schenken en dus wordt het nemen van de beslissing uitgesteld.

Op basis hiervan besloten Guus en Arend een keuzehulp te ontwikkelen. Ze beschreven allereerst uitvoerig alle aspecten waar een gemeente over na moet denken bij het kiezen van een regenwaterinfiltratiemaatregel. Onduidelijkheden hebben ze opgeklaard met ervaringen uit het werkveld. Vervolgens hebben ze het keuzeproces verbeterd door de keuzehulp te ontwikkelen. De keuzehulp is een dynamische tool die na het onderzoek van Guus en Arend continu wordt bijgewerkt op de meest actuele stand van techniek en behaalde resultaten van de verschillende oplossingen. StadLandWater zet de keuzehulp nu al in bij projecten die gaan over regenwateropvang, - berging en -infiltratie.