Interview met Peter Nijboer

Technisch beheerder bij Gemeente Deventer

Deventer is een van de gemeentes waar we structureel mee samenwerken. Een partij waar zowel technische kennis als veel ervaring zit, en die het belang van het grote geheel ziet, maar ook kritisch is op detailniveau. We verstaan elkaar goed, de gemeente en wij, en koesteren de relatie. Hoe Gemeente Deventer dat ziet? We vroegen het Peter Nijboer, technisch beheerder bij de gemeente en gebruikten het laatste project dat we samen oppakten als voorbeeld.

Wat voor type gemeente is Gemeente Deventer?

‘Gemeente Deventer is een regievoerende organisatie. Wij besteden al het buitenwerk uit en hebben dus “nog geen schroevendraaier in de la liggen”. Daardoor kunnen we in de kern een kleine smalle organisatie blijven, ondanks het feit dat Deventer een relatief grote stad is.

Goed beheer over onze technische installaties borgen we door een nauwe samenwerking met aannemers en ingenieursbureaus. Partijen die ons weten te ontzorgen als het gaat om wonen, veiligheid en bijvoorbeeld gemalenbeheer. Wat dat betreft verwachten we vakmanschap. Logisch, zou je denken, maar het is in deze markt ook voor bureaus moeilijk om gekwalificeerd technisch personeel te vinden.’

Onlangs kwam het project Rioolgemaal Van Twickelostraat langs de Welle gereed. Wat was het probleem en op welk moment besloot je StadlandWater in te schakelen? 

‘De Welle is een van de drukste wegen van Deventer. Op de plek waar de Welle kruist met de VanTwickelostraat zit een rioolgemaal, precies tussen rijbaan en fietspad in. De monteurs die voor onderhoud of bij storingen in de 5 meter diepe put afdalen, zien op korte afstand het verkeer langs zich heen razen. Dat gaf een onveilig gevoel. Vanuit onze zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor derden,  overwogen we daarom het gemaal te verplaatsen. Dat hield in dat we met allerlei disciplines om tafel moesten: met het Waterschap vanwege de waterkering, met de buurt vanwege omliggende historische panden tot en met onze verkeerskundigen, de nutsbedrijven en busmaatschappijen. Omdat ons team maar klein is, huren we voor dergelijke multidisciplinaire werken expertise in. De meeste adviesbureaus werken met civieltechnisch opgeleide mensen, maar dit project vereiste ook elektromechanische kennis. Ik wist dat Stefan Buitenhuis van StadLandWater daar heel goed in is. Dus dat telefoontje was zo gepleegd.’

Wat waren de grootste uitdagingen bij het vinden van een oplossing? 

‘De grootste uitdaging was de diepte van het gemaal. De put is 5 meter diep omdat de aanvoerleidingen ook zo diep liggen. Verplaats je de put, dan moeten ook de aanvoerleidingen over een vrij lange lengte verlegd worden. Na enig denkwerk besloten we alternatieven te onderzoeken en daar kwam de deskundigheid van Stefan om de hoek kijken. Hij deed een variantenstudie en die leidde tot een totaal andere oplossing dan ons originele idee: het opschuiven van het leidingwerk in de put, het verplaatsen van het toegangsluik en een aanpassing van het wegprofiel. Deze oplossing zou deveiligheid voor werkzaamheden op locatie sterk verbeteren en was tegelijkertijd minder risicovol, leverde minder overlast op voor de omgeving en was betaalbaar. Het was voor dit gemaal en dit probleem de best haalbare oplossing onder de gegeven omstandigheden.

We hakten de knoop door en lieten StadLandWater het ontwerp en daarna het bestek en de tekeningen opstellen. Onder hun begeleiding heeft onze huisaannemer vervolgens het werk uitgevoerd. Het leidingwerk in de put, de dekplaat en het luik zijn vervangen. Het fietspad en de rijbaan zijn verlegd en de onderhoudspartijen kunnen nu veel veiliger aan het werk dan voorheen.‘

Hoe verliep de samenwerking?

‘Goed. Ik ken Stefan al langer en was op de hoogte van zijn deskundigheid. Hij schakelt snel, maakt weloverwogen een besluit en is altijd goed bereikbaar. Hij doet wat hij belooft en weet daarnaast zijn mensen op de juiste manier te inspireren.’

Kun je je nog een moment herinneren waarop je dacht: dit is nou precies waarom we StadLandWater inzetten?

‘Ja, dat was op het moment dat Stefan adviseerde om de put op dezelfde locatie te houden in plaats van hem te verplaatsen, ook al had dat laatste StadLandWater en de uitvoerende partijen meer werk en dus meer omzet opgeleverd. Hij ging voor de beste oplossing voor ons als gemeente en voor de veiligheid van de monteurs. Dat tekent zijn deskundigheid en kwaliteit. Bij StadLandWater zitten sowieso prettige, goed gekwalificeerde mensen. Wij achten hun vakmanschap heel hoog. Je merkt aan alles dat ze de nodige ervaring hebben. Ze pakken dingen op die anderen laten liggen, zijn behulpzaam en innovatief.’

Wat heeft de nieuwe situatie aan de Welle /Van Twickelostraat opgeleverd?

‘De meeste gemalen liggen op een plek waar ze niemand storen en waar werkzaamheden zonder ingrijpende verkeersmaatregelen uitgevoerd kunnen worden, maar dit gemaal lag letterlijk en figuurlijk in de weg. Als je dan signalen krijgt van de onderhoudsmonteurs dan heb je als gemeente een zorgplicht te vervullen. Met de aanpassingen aan het gemaal hebben we ons doel bereikt: een veiligere werksituatie voor de onderhoudspartij. Daarnaast is dit ook nog eens gerealiseerd met minimale impact op de omgeving en minimale kosten. Ik ben dik tevreden.’

Aanpassingen Rioolgemaal Deventer Foto

Projecten

Gemeente Harderwijk repareert ‘aorta’ voor regionale waterafvoer met relining

Dwars door Harderwijk loopt een transportriolering. Door dit buizenstelsel met een doorsnede variërend van ø 1250 mm tot ø 2000 mm wordt al het afvalwater van zowel Putten, Ermelo en Harderwijk als van een persleiding van Waterschap Vallei & Veluwe afgevoerd richting de RWZI van het waterschap in Harderwijk.

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.