Assetmanagement

Slim gebruik van data leidt tot de juiste keuzes.

Zorgvuldig management van rioleringssystemen, wegen en groenstructuren vergroten de leefbaarheid.

Slim gebruik van data leidt tot de juiste keuzes

Met het slim, doordacht en kostenbewust managen van uw assets stabiliseert u de kwaliteit van de leef- en werkomgeving. Onze assetmanagers leggen verbanden tussen de verschillende gegevens en stellen plannen op voor het beheer op korte en lange termijn. Ook ondersteunen ze in de uitvoering. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
We doorlopen daarvoor de volgende stappen:

1- Databeheer en inspecties

De kwaliteit van het beheer staat of valt met de juiste gegevens. We laten frequent en tijdig onafhankelijke inspecties uitvoeren door gespecialiseerde bureaus. Die gegevens voeren wij in onze databeheerpakketten in. Ze vormen het uitgangspunt voor statisch en dynamisch beheer.

2- Maatregelplannen

We leggen verbanden tussen de verschillende gegevens van de ondergrondse en de bovengrondse situatie. Die combineren we vervolgens met richtlijnen en beleidsuitgangspunten. Op basis daarvan stellen we maatregelplannen op voor de korte en lange termijn.

3- Contractvorming en realisatie

Een niet te onderschatten onderdeel van assetmanagement is de vertaalslag van het ontwerp naar de realisatie ervan. Maar al te vaak wijzigt het beheerbewuste ontwerp door omgevingsfactoren of inkoop- en materiaaloverwegingen. In onze projectteams ondersteunen de assetmanagers daarom bij het opstellen van contracten en blijven ze betrokken bij de projecten waarvan wij de uitvoering begeleiden. 

4- Kwaliteitscontrole en actualisatie

We voeren tussentijdse kwaliteitscontroles uit en verzorgen opleveringsinspecties. Zo weet u of daadwerkelijk dat gerealiseerd is waarom u had gevraagd.
Mutaties en revisies voeren we uiteraard in de beheerpakketten in.

Ons werk in Assetmanagement

Machtig mooi: ondergrondse Google Streetview

Weleens gehoord van een inventarisatie van rioolobjecten met 360-gradenfoto’s? Dde 360-gradenfoto’s vormen samen een weergave van het object alsof u er zelf in of naast staat. Zie het als een soort ondergrondse Google Streetview.

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700