Rekentool Putrenovatie

Meer efficiency en minder verspilling

Putrenovatie is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest. Daar waar rioolrenovatie op de agenda stond, werden vooral de rioolbuizen gerenoveerd en werd nauwelijks naar de put omgekeken. Gelukkig is het tij gekeerd.

We beschikken in Nederland inmiddels over diverse doordachte putrenovatietechnieken, elk met hun eigen pluspunten, elk geschikt voor een specifieke toepassing. Toch is een putrenovatie nog steeds vaak nattevingerwerk. Niet vanwege de professionaliteit van de uitvoering. Die is doorgaans dik in orde. Maar omdat we de benodigde werkzaamheden baseren op aannames. Dit zijn weliswaar afgewogen aannames, maar het blijven aannames. De Rekentool Putrenovatie brengt daar verandering in. En dat brengt meer efficiency en minder verspilling met zich mee.

Bepaling reststerkte putwand

Laten we eerst eens dieper ingaan op die aannames. De eerste aanname geldt de reststerkte van de put. Die reststerkte bepalen we op basis van een visuele inspectie. Zitten de kiezels bijvoorbeeld niet meer volledig in de putwand, maar vallen ze er bijna uit, dan zegt dat iets over de mate van erosie en daarmee over de verminderde sterkte van de put.

Wanneer je méér zekerheid wilt over de reststerkte, dan kun je een boorkern nemen. Het nadeel hiervan is dat dit een destructieve methode is die een gat achterlaat in de put. Dat gat verzwakt de constructie van de put nog meer. Het boormonster zegt bovendien alleen iets over de reststerkte van een specifiek deel van de put. Hoe sterk de put op een andere plek is dan waar je geboord hebt, blijft onduidelijk.

Bepaling benodigde dikte renovatiemateriaal

De tweede aanname betreft het bepalen van de benodigde dikte van het renovatiemateriaal. Hoe dik het renovatiemateriaal minimaal moet zijn om de putwand een bepaalde sterkte te geven, weet niemand precies. We kijken naar de reststerkte, de vorm van de put (rond of vierkant), de afmetingen van de put, de belasting en de productspecificaties van het renovatiemateriaal en doen vervolgens een afgewogen aanname. En omdat we er zeker van willen zijn dat de putrenovatie jarenlang stand houdt, bouwt de aannemer een ruime veiligheidsmarge in. Veilig is dat zeker, maar vaak resulteert dat in overdimensionering: de wand is onnodig dik. Met andere woorden: een onnodige verspilling van grondstoffen en onnodige kosten.

Meer zekerheid en minder kosten met Rekentool Putrenovatie

Wij dachten: Dat kan anders, en ontwikkelden de Rekentool Putrenovatie. Ze is te vergelijken met onze QuickScan Riolering. Want de Rekentool vervangt in het renovatieproces, net als de QuickScan, de aannames door werkelijke waarden. Dat gaat als volgt.

Allereerst doen we een veldbezoek. Met een 3D camera voeren we een visuele inspectie uit, bekijk hier een korte video van deze visuele inspectie. Op basis daarvan adviseren we welke putrenovatietechniek(en) het beste gebruikt kan/kunnen worden. Vervolgens maken we een 3D-laserscan van de put(ten) en brengen daarmee elke put tot op de millimeter nauwkeurig in beeld: vorm, afmetingen, aantal aansluitingen. Verder bepalen we onder andere de grondwaterdruk en de gronddruk op de put.

Daarna berekent de Rekentool nauwkeurig hoe het gekozen renovatieproduct zich in de te renoveren put houdt bij een bepaalde dikte. Die berekening leidt tot een minimale dikte X die de putwand een gewenste sterkte Y en levensduur Z oplevert. Na berekening weten we zeker dat het aangebrachte product tientallen jaren mee zal gaan en is de kans op overdimensionering nihil. 

De berekening zelf ziet er ongeveer zo uit: belasting + toegepast renovatieproduct met dikte X = nieuwe sterkte Y en levensduur Z.

Rekentool Putrenovatie Van Stad Land Water

Toetsing achteraf

Na de putrenovatie toetsen we of de aangebrachte putrenovatietechniek werkelijk voldoet aan hetgeen we aan de voorkant berekend hebben. Dat doen we door proefstukken te nemen van het toegepaste renovatiemateriaal. Die stukken ondergaan laboratoriumproeven. De resultaten daarvan zeggen iets over de nieuwe dikte, sterkte en waterdoorlatendheid van de putwand. We gebruiken die gegevens vervolgens voor een controleberekening met de Rekentool.

Deze afbeelding toont een afgekeurd proefstuk van een specifieke renovatiemethode

Proefstuk Putrenovatie

De 6 voordelen van de Rekentool Putrenovatie

De Rekentool Putrenovatie biedt verschillende voordelen op het gebied van zekerheid, efficiency en kosten:

  • De Rekentool Putrenovatie tilt putrenovatietechniek naar hoger plan.
  • De Rekentool gaat overdimensionering en daardoor verspilling van materialen tegen = duurzamer.
  • Minder materiaalgebruik leidt tot kostenbesparing.
  • U heeft vooraf inzicht in de werkelijke nieuwe levensduur van de put bij toepassing van een bepaalde putrenovatietechniek.
  • De Rekentool controleert achteraf of de verrichte renovatie het gewenste resultaat heeft qua sterkte en levensduur.
  • De uitvoering levert geen verrassingen meer op.

Geïnteresseerd? Draai mee in een pilot-traject!

De Rekentool Putrenovatie is een unieke, nieuwe methode die de toepassing van putrenovatietechnieken naar een hoger plan tilt. Graag komen we in contact komen met gemeentes of aannemers die de Rekentool als pilot willen inzetten bij een project. Niet om te controleren of de Rekentool werkt, maar om de methode verder te kunnen verfijnen. Meer weten? Neem contact op met onze rioolspecialist Bram Hekkink: 0547-276389 of b.hekkink@stadlandwater.nl.