Machtig mooi: ondergrondse Google Streetview

Weleens gehoord van een inventarisatie van rioolobjecten met 360-gradenfoto’s? Grote kans dat u zich afvraagt wat daar nou de meerwaarde van is. Dat horen we namelijk vaker. Toch is elke gemeente waarvoor wij dit mochten verzorgen achteraf zeer positief. Dat komt waarschijnlijk omdat je het eerst moet zien voordat je weet wat het precies inhoudt. Daarom bevat dit artikel behalve een uitleg ook een aantal (foto)voorbeelden.

Situatie duidelijk in beeld, beheer op orde en calamiteiten voorkomen

Om met de korte uitleg te beginnen: de 360-gradenfoto’s vormen samen een weergave van het object alsof u er zelf in of naast staat. Zie het als een soort ondergrondse Google Streetview: elke hoek en elke zijde is in beeld gebracht, en u kunt ronddraaien en inzoomen zoveel u wilt. Dit geldt dus ook voor de plekken die van bovenaf met een fototoestel niet te zien zijn en daar waar een rijdende rioolinspectiecamera niet kan komen. Met één 360-gradenfoto heeft u meer informatie en meer gevoel bij de orde/grootte en situatie/oriëntatie dan met tientallen conventionele foto’s.

Benieuwd hoe dat eruitziet?

Bekijk dan deze vier voorbeelden:

Voorbeeld 360 Foto's Gemaal 1

Voorbeeld 360 Foto's Gemaal 2 

Voorbeeld 360 Foto's Gemaal 3 

Voorbeeld 360 Foto's Minigemaal

Tot in detail in beeld gebracht

Wanneer we een inspectie uitvoeren met een 360-gradencamera brengen we de opbouw en kwaliteit van een inspectieput, rioolgemaal of bergbezinkbassin tot in detail in beeld. Zo ziet u precies hoe het object er bovengronds en ondergronds uitziet. Er valt niks meer te raden: alle informatie is daar. Voor rioolbeheerders en projectvoorbereiders is al die informatie direct bereikbaar via hun computer. De 360-foto’s zijn te raadplegen via een weblink of via onze viewer. Maar het bronbestand (een ‘platte’ 360-gradenfoto) is ook te ontsluiten via de meeste OMS-pakketten of via uw eigen 360-viewer.

Een praktijkvoorbeeld: digitalisering databeheer én breed inzetbaar

Inmiddels hebben we deze techniek al voor veel verschillende opdrachtgevers door heel het land toegepast bij allerlei soorten projecten. Zo ook onlangs voor Gemeente Oude IJsselstreek en Gemeente Bronckhorst. Zij hadden beide behoefte aan actuele foto’s van alle rioolgemalen en BBV’s. Ze wilden die foto’s gebruiken als hulpmiddel bij de nulmeting voor de meerjarenplanning, ter aanvulling van het beeldmateriaal in hun OMS-systemen en als basis voor de besteksvoorbereiding van meerdere renovatieprojecten.

We startten de inspecties met het vooraf inzamelen van informatie zoals adresgegevens, coördinaten en eventueel aanwezige bouwtekeningen. Daarna stapten onze veldmedewerkers de bus in om in het veld met onze 360-gradencamera vanaf maaiveld meerdere 360-gradenfoto’s te maken voor een volledig beeld van opbouw, orde/grootte en situatie (bovengronds en ondergronds). Na het veldwerk stelden we een rapportage op van onze bevindingen met betrekking tot de conditie/kwaliteitstoestand.

De gemeenten kunnen de foto’s blijven gebruiken voor meerdere doeleinden. Zo zijn ze uitermate geschikt als controlemiddel op onderhoud of op realisatie/renovatie of om instructies te geven aan de onderhoudsdienst of als basis voor renovatie/optimalisaties. Kortom: de 360-gradenfoto’s zijn breed inzetbaar en zo hebben beide gemeenten nog lang plezier van één uitgezette actie.

Ook zo’n 360-gradenbeeld van de ondergrondse situatie in uw gemeente?

De gemeenten Deventer, Voorst, Zutphen, Neder-Betuwe, Buren, Barneveld, De Wolden,

Oude IJsselstreek en Bronckhorst gingen u al voor. Wilt u meer praktijkvoorbeelden horen of zien, of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Stefan Buitenhuis: 06-58937883, s.buitenhuis@stadlandwater.nl.

Ons werk

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700