Asfaltonderhoud De Krim (gemeente Hardenberg)

Wanneer diverse wegen in het buitengebied van De Krim toe zijn aan asfaltonderhoud besluit Gemeente Hardenberg twee vliegen in één klap te slaan. Ze grijpt de gelegenheid aan om tegelijkertijd een meer veilige fietsverbinding tussen Ane en De Krim te realiseren. De wegen tussen Ane en De Krim worden namelijk veel gebruikt door schoolgaande jeugd. De gemeente vond bij StadLandWater een paar extra handen om hiervoor de voorbereidende onderzoeken uit te voeren en een nieuw verkeerskundig ontwerp op te stellen.

Van schetsontwerp tot aanbesteding

Ons werk begon met een grondig asfaltonderzoek naar de toestand van de wegen, de opbouw ervan en het formuleren van een advies over een nieuwe, toekomstbestendige constructie met aandacht voor fietscomfort. We deden onderzoek naar of vroegen onderzoeksresultaten op met betrekking tot de kabels en leidingen en de constructie, maakten een schetsontwerp en stelden vervolgens alle benodigde stukken op voor de aanbesteding. Denk aan DO-tekeningen, het bestek en de grondbalans tot en met de hoeveelhedenstaat.

Wat dit project interessant maakte om te doen, was de diversiteit aan maatregelen. Per wegvak moest een op maat gemaakte onderhoudsmaatregel worden opgesteld passend bij het schadebeeld en de bestaande constructie. Daarnaast zijn op twaalf locaties aanduidingen gekomen voor de fietsroute en de kruispunten. Ook moest er een wegversmalling en een aansluiting met een nieuw multifunctioneel centrum ingepast worden, en werd bij één kruising de as verplaatst. En dat alles verdeeld over zes wegen met een gezamenlijke lengte van ruim tien kilometer.

Asfaltonderhoud De Krim Foto

Missie geslaagd: vlotte uitvoering en tevreden opdrachtgever

Na afloop evalueerden we onze aanpak. Gemeente Hardenberg liet weten erg tevreden te zijn over het eindresultaat. De wegen kunnen er voorlopig weer tegenaan en voor fietsers ligt er nu een meer rustige en veilige weg tussen hun huis en school. Ook de samenwerking met StadLandWater kreeg een mooie beoordeling. We hadden veel korte, efficiënte overleggen gehad waardoor iedereen steeds goed op de hoogte was van de stand van zaken. En uit het feit dat de inschrijvingen op de aanbesteding erg dicht op elkaar zaten, bleek wel dat de aanbestedingsstukken helder en eenduidig waren opgesteld. Dat heeft voor alle betrokken partijen goed uitgepakt.

Projecten

Duurzaam asfaltonderhoud in Enschede

StadLandWater is als projectleider verbonden aan het duurzame asfaltonderhoud aan de Bosweg in Enschede. We wilden dit project graag zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Niet alleen ten gunste van de gemeente, maar ook omdat het aansluit bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Veiligheid en functionaliteit wegen in Putten gewaarborgd

Als wegbeheerder draag je zorg voor het onderhoud van de wegen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast is daar de landelijke opgave om meer woningen te bouwen met alle infrastructurele eisen die daarmee gepaard gaan. Ondertussen groeit de behoefte aan standaardisatie van gegevens en werkprocessen.

Bouwteam fietssnelweg F35

De 62 kilometerslange fietssnelweg F35 loopt van Nijverdal naar de Duitse grens en heeft zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. StadLandWater is uitgenodigd bij te dragen aan de realisatie van de laatste anderhalve mijl van de F35 tussen Hengelo en Enschede.