Bouwteam fietssnelweg F35

Misschien heeft u er al eens overheen gefietst: de F35, een snelle, non-stop fietsverbinding die min of meer parallel loopt aan de A35. Deze fietssnelweg is met haar vier meter breedte en uitvoering in asfalt comfortabel ingericht, en rijdt veilig door omdat ze maar weinig kruisingen kent. Ze is bovendien uniek in Nederland. De 62 kilometerslange route loopt van Nijverdal naar de Duitse grens en heeft zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. StadLandWater is uitgenodigd bij te dragen aan de realisatie van de laatste anderhalve mijl van de F35 tussen Hengelo en Enschede.

Typisch bouwteam

De doorontwikkeling van de F35 tussen Hengelo en Enschede is een typisch bouwteamproject. Het is wel duidelijk wat er gemaakt moest worden, maar niet precies hoe. Aanbesteden op laagste prijs was dus geen optie. Gemeente Enschede besloot daarom om het project in twee fasen aan te besteden. Daar kon ze wel wat extra capaciteit bij gebruiken, bij voorkeur afkomstig van een partij met ervaring met directievoering op grootschalige infraprojecten. Wij kregen de taak om als lid van het bouwteam mee te draaien in de ontwerpfase en bij de contractvorming. In de uitvoeringsfase is die rol veranderd in directievoering. Strukton heeft het werk gegund gekregen en is inmiddels gestart met de uitvoering.

F35 is een technische puzzel

Het tracé van de F35, tussen Hengelo en Enschede, ligt ingekneld tussen het spoor en de openbare omgeving. Vanwege de beperkte ruimte moet de fietssnelweg verhoogd worden aangelegd. Dat leidde tot een ontwerp met damwanden en twee fietsviaducten. Ook moest rekening gehouden worden met kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven (NGE’s). Om de situatie nog complexer te maken, ligt het werk grotendeels op terrein dat eigendom is van PrORail. Kortom: dit gedeelte van de F35 is een technisch zeer ingewikkeld project met hoge technische uitvoeringsrisico’s die beheerst moeten worden door de aannemer. Een beste puzzel dus, maar daar houden wij wel van. Het is bovendien altijd mooi om deel uit te mogen maken van een nauwe samenwerking tussen gemeente, aannemer en ontwerpende partijen.

Aanleg Fietssnelweg F35 Foto

En de gemeente?

Gemeente Enschede kon in de bouwteamfase rekenen op voldoende capaciteit en kennis om dit project succesvol in de markt te zetten en weet nu al dat er tijdens de uitvoering door ons kritisch getoetst zal worden op planning, kwaliteit en financiële afwikkeling. Projectleider Martijn Wiefferink stelt: “De samenwerking verloopt goed. Wouter Stadhouders pakt zijn rol als directievoerder / technisch projectleider. Hij is kritisch op de kosten en werkt oplossingsgericht, zowel richting ons als richting de aannemer. Er is een goede interactie.”

En nu?

Nu de bouwteamfase is afgerond staat de bouw voor de deur. Een enorme logistieke operatie om bijna 30.000 m2 grond te verplaatsen door de stad, lange damwandplanken op de plek en in de grond te krijgen en tijdens twee weekenden de fietsbruggen over de Tubantiasingel en Volksparksingel te hijsen. Dat gaat ongetwijfeld de nodige reuring opleveren. Maar het plan van aanpak is doordacht en de hinder voor de omgeving wordt tot een minimum beperkt dankzij de inzet van heel veel mensen. Er staat bovendien wat moois tegenover: zodra dit laatste deel van de F35 gereed is, fiets je in minder dan 20 minuten van centrum Hengelo naar centrum Enschede. Dat gaat sneller en goedkoper dan met de auto en is nog gezonder ook.

Benieuwd naar de ins & outs van dit bouwteamproject? Wouter Stadhouders vertelt u er met alle plezier; meer over. Hij is bereikbaar via: 06-54722940 of w.stadhouders@stadlandwater.nl.

Projecten

Duurzaam asfaltonderhoud in Enschede

StadLandWater is als projectleider verbonden aan het duurzame asfaltonderhoud aan de Bosweg in Enschede. We wilden dit project graag zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Niet alleen ten gunste van de gemeente, maar ook omdat het aansluit bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Veiligheid en functionaliteit wegen in Putten gewaarborgd

Als wegbeheerder draag je zorg voor het onderhoud van de wegen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast is daar de landelijke opgave om meer woningen te bouwen met alle infrastructurele eisen die daarmee gepaard gaan. Ondertussen groeit de behoefte aan standaardisatie van gegevens en werkprocessen.