Infra Relatiedagen: 7, 8 en 9 februari 2023 in Hardenberg

Bent u verantwoordelijk of betrokken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte binnen uw organisatie? En houdt u zich bezig met ontwerp, realisatie en/of beheer en onderhoud? Kom dan tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg vooral even langs bij StadLandWater, sterk in projecten in de stad, op het (platte)land en aan het water. U vindt ons in stand 352.

Invloed van klimaat & overheid

Het klimaat drukt steeds duidelijker een stempel op de inrichting van de openbare ruimte. Zo neemt de hoeveelheid neerslag merkbaar toe en is de roep om leefomgevingen te vergroenen dringender dan ooit. Dat vraagt om aanpassingen in de openbare ruimte en in de ondergrondse infrastructuur. Tegelijkertijd heeft de overheid steeds minder budget en mankracht tot haar beschikking. Kortom: het moet anders. Vraagt u zich af waar te beginnen? Trek ons gerust even aan de jas in Hardenberg of maak een afspraak voor een later moment.

Grip op alle facetten: van (schets)ontwerp tot en met realisatie en beheer

StadLandWater is al 20 jaar met succes actief op het gebied van civieltechnisch management en advies. We zijn de laatste jaren hard gegroeid en de breedte en diepte van onze kennis is sterk toegenomen. Dat betekent dat u bij ons terecht kunt vanaf de eerste pennestreek op papier tot en met de laatste handdruk bij de oplevering en de overdracht van projecten aan de beheerder. Ook zijn we inmiddels gespecialiseerd in actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, participatietrajecten en waterbeheer.

Samen komen we verder

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Dat doen we met onze ketenpartners maar ook met scholieren en studenten. Daarom nemen we tijdens de Infra Relatiedagen deel aan de College Tour voor mbo- en hbo-studenten. Ook zetten we op de beurs opnieuw onze handtekening onder het convenant Traineeship Civiel Oost. Dit Traineeship is een samenwerking met Abbink Boekelo Wegenbouw, Gemeente Enschede en NTP Groep. Samen boden we 32 maanden lang afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers Civiele Techniek de mogelijkheid om de gehele keten binnen de infra te leren kennen. Ondertussen werkten zij volop aan hun persoonlijke ontwikkeling. Vanwege het succes hiervan verlengen we dit convenant officieel op dinsdag 7 februari voor een nieuwe periode van ruim 3 jaar.

Wel zo gemakkelijk!

Wilt u een keer sparren over het optimaliseren van de openbare ruimte? StadLandWater verbindt, schakelt snel en heeft een duidelijke visie. Zo brengen we elk project in een rechte lijn naar een bevredigend eindresultaat. U wilt het graag goed, soepel en efficiënt. Wij regelen het.