Infra Relatiedagen: 7, 8 en 9 maart in Hardenberg

Bent u verantwoordelijk of betrokken bij watertaken binnen uw organisatie? Houdt u zich bezig met operationeel rioolbeheer, realisatie en beheer en onderhoud? Kom dan tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg vooral even langs bij StadLandWater, sterk in watervraagstukken. U vindt ons in stand 352.

Invloed van klimaat & overheid

Het klimaat drukt steeds duidelijker een stempel op de inrichting van de openbare ruimte. Zo neemt de hoeveelheid neerslag merkbaar toe. Dat vraagt om aanpassingen in de openbare ruimte en in de ondergrondse infrastructuur. Tegelijkertijd heeft de overheid steeds minder budget voor onze rioleringsstelsels. Kortom: het moet anders en beter met minder geld.

Alle facetten van waterbeheer

StadLandWater is al 15 jaar een betrouwbare partner op het gebied van civieltechnisch management en advies. We zijn de laatste jaren hard gegroeid en de breedte en diepte van onze kennis is sterk toegenomen. Een van de thema’s waar we in gespecialiseerd zijn is waterproblematiek. We hebben alle kennis en capaciteit in huis om u van advies te voorzien als het gaat om de verschillende levensfasen van vrijverval- en mechanische riolering. Dat strekt zich uit van databeheer en inspecties tot het maken van hydraulische berekeningen en een ontwerp, en van engineering en uitvoeringsbegeleiding tot en met revisieverwerking.

Wilt u een keer sparren over het optimaliseren van uw stelsels en houdt u van praktisch advies? StadLandWater verbindt, schakelt snel en heeft een duidelijke visie. Zo brengen we elk project in een rechte lijn naar een bevredigend eindresultaat. U wilt het graag goed, soepel en efficiënt. Wij regelen het.