Mobiliteit & verkeerskundig ontwerp

Voor veiligheid, betere doorstroming en bereikbaarheid.

We creëren ruimte en gebruiksgemak voor elke verkeersdeelnemer. Voor nu en voor de dag van morgen.

Voor meer veiligheid, een betere doorstroming en betere bereikbaarheid

Mobiliteit zegt iets over de mogelijkheid om je te bewegen in de openbare ruimte. Omdat in Nederland de ruimte beperkt is, moet er goed nagedacht worden over een inrichting waarbij alle gebruikers op comfortabele wijze van A naar B kunnen komen. Daarvoor is onderzoek nodig.

In dat onderzoek brengen we de knelpunten in kaart en definiëren we zowel het huidige als het toekomstige gebruik. Hieruit volgt een advies voor een verkeerskundig ontwerp waarin niet alleen de knelpunten zijn opgelost. Het ontwerp staat ook garant voor veiligheid, een goede doorstroming en een goede bereikbaarheid. Een ontwerp dat de ruimte optimaal benut, dat tegemoet komt aan de wensen van opdrachtgever en gebruikers én dat voldoet aan de wettelijke richtlijnen.

Zo maakten we voor Universiteit Twente in Enschede een ontwerp voor 30 km-zones, stelden we voor Provincie Overijssel kostenramingen op van verschillende verkeerskundige oplossingen en maakten we voor Gemeente Woudenberg het verkeerskundig ontwerp voor een nieuwe rotonde.

Ons werk in Mobiliteit & verkeerskundig ontwerp

3D-schetsontwerp voor rotonde aansluiting A6 in Flevoland

Op de Oosterringweg in Bant (Flevoland) werd een kruising vervangen door een rotonde. Punt van aandacht: de hoogteverschillen in het terrein waar de rotonde is gesitueerd. Wij maakten het schetsontwerp daarop in 3D zodat we digitaal een zo reëel mogelijk beeld hadden van de werkelijke situatie en we de rotonde perfect konden inpassen in de omgeving.

Grootschalige herinrichting Stationsomgeving Deventer

Een interview met Henk van der Veen, projectleider bij de Gemeente Deventer over de 3 jaar durende herinrichting van het stationsgebied in Deventer, toezichthouder Maarten Stadhouders van StadLandWater.

Toezicht winkelcentrum Keizerslanden in Deventer

StadLandWater mocht toezicht houden op de reconstructie van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Keizerslanden in Deventer. We hadden te maken met winkelend publiek, met bevoorradingsbewegingen voor de winkels en met bouwers en bouwverkeer. Er was dan ook veel afstemming nodig om alles in goede banen te leiden.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700