Rioolbeheer op gemeentelijk niveau

Rioolbeheer is op elke gemeentelijke agenda een vast gegeven. Het beheer van riolering die huishoudelijk en gemeentelijk afvalwater transporteert naar de rioolwaterzuivering is namelijk een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Helaas is rioolbeheer nogal eens een complexe zaak. Op veel locaties in Nederland dateert de infrastructuur voor rioolwaterafvoer namelijk nog uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Advies nodig? Gewoon even bellen. Wij weten namelijk alles over riolering en wat daarmee samenhangt.

Effectief rioolbeheer is belangrijk

Want goed rioolbeheer heeft 3 zeer belangrijke, positieve gevolgen:
#1 Effectief beheer van het riool verzekert uw inwoners van een goede afvoer van afvalwater. Het draagt daardoor bij aan verbetering van het milieu.
#2 Goed rioolbeheer leidt tot een gereguleerde afvoer van grote hoeveelheden regenwater. Daarmee voorkomt u vervelende overstromingen.
#3 Goed uitgevoerd rioolbeheer zorgt voor behoud van goede waterkwaliteit en een integer ecosysteem

Inspectie, reiniging en onderhoud van het riool

Om inzicht te krijgen in de toestand van de riolering is een rioolinspectie nodig. Dat kan onder andere middels een rioolinspectie met camera. Daarmee stellen we duidelijk vast waar reiniging en/of onderhoud aan het riool noodzakelijk is. Inspectie, reiniging en onderhoud zijn jaarlijks terugkerende werkzaamheden als het gaat om rioolbeheer.

Hulp bij het beheren van riool

Het team van StadLandWater is gespecialiseerd in rioolbeheer. Binnen het operationele beheer zijn wij actief op het gebied van:

- inspectie en reiniging conform de NEN 3398
- beoordeling inspecties en opstellen van maatregelplannen
- reliningadvies, aanbesteding van rioolvervanging en rioolrenovatie
- verzorgen van specialistisch toezicht en directievoering
- uitvoering controle op proefstukken relining

 HEEFT U EEN SPECIALIST NODIG IN RIOOLBEHEER?