Proefstukken relining bij kousrenovatie

Gaat u kousrenovatie toepassen? Dan doet u er verstandig aan na het aanbrengen van de kous de aangebrachte kous te testen op mogelijke gebreken. StadLandWater laat regelmatig dergelijke testen uitvoeren. We laten dan een proefstuk uit de aangebrachte kous onderzoeken in een laboratorium. Na inbreng van de kous, bij de relining van het riool, begeleiden we de monstername van de kous en dragen zorg voor de aanlevering van een of enkele proefstukken aan het laboratorium. Het testen van proefstukken blijkt telkens weer noodzakelijk, ook al oogt het proefstuk naar behoren.

Eisen aan het te nemen proefstuk

Voor een goede controle moet per streng een proefstuk worden genomen. De proefstukken relining bij kousrenovatie dienen representatief te zijn voor de gehele kous. Om geen schades te veroorzaken in het vernieuwde riool, wordt vaak de ruimte bij een tussenput gebruikt voor het nemen van een proefstuk. Een proefstuk moet:

- gelijkmatig zijn in dikte;
- aan de voorschreven dikte voldoen;
- geen afwijkingen hebben zoals blaasjes, scheuren of plooien;
- genummerd en gemarkeerd zijn in een APS-formulier;
- goed verpakt en beschermd tegen UV-straling en direct zonlicht bij het laboratorium aangeleverd worden.

Een proefstuk dient goed verpakt, en beschermd tegen UV straling en direct zonlicht, bij het laboratorium aangeleverd te worden.

#1 Test op waterdichtheid

Het bemonsteren van de proefstukken gebeurt in een erkend laboratorium. Het proefstuk wordt daar getest op waterdichtheid bij een overdruk: 0.50 bar. De standaard test van waterdichtheid gaat volgens de in Duitsland geldende APS-norm.

#2 Driepuntsbuigproef

Om de driepuntsbuigproef uit te kunnen voeren wordt het proefstuk in vijf gelijke stroken gezaagd, waarna de wanddikte wordt beoordeeld. Elke strook wordt onderworpen aan een buigproef. De buigtreksterkte  van een proefstuk wordt gemeten door een maximale druk op de bolling van de strook, tot de strook bezwijkt. De E-modulus-waarden worden gemeten bij de eerste optredende scheurvorming tijdens de buigproef op basis van spanning en rek.

Driepuntsbuigproef Relining
Driepuntsbuigproef Stad Land Water

#3 Meting uithardingsgraad

Bij het uitvoeren van kousrenovatierelining wordt met licht de uitharding van de aangebrachte kous op gang gebracht. Of de uithardingsgraad tijdens de uitvoering voldoende is geweest kan in het laboratorium bepaald worden. De uitkomst van een dergelijke test levert een zogenoemde kruipfactor. Bij onvolledige uitharding zal een afwijkende kruipfactor het resultaat zijn.

Eindbeoordelingen kous bij kousrenovatie relining

Tijdens de testen in het laboratorium worden dus wanddikte, buigtreksterkte, E-modulus en kruipfactor berekend en geanalyseerd. Wanneer deze eigenschappen voldoen aan de gestelde eisen, dan wordt de aangebrachte kous goedgekeurd.