Sloopbestek laten maken

Wilt u een gebouw slopen, bent u verplicht deze aan te besteden en wilt een transparante uitvraag doen? Dan kan StadLandWater dit proces geheel voor u verzorgen. Wij zorgen voor de nodige onderzoeken naar Flora en Fauna, bodemverontreinigingen en aanwezig asbest in de gebouwen. We vragen de bouwtekeningen op en zorgen voor een KLIC-melding. Op basis van de zo verkregen gegevens wordt het sloopbestek opgesteld. Is er asbest aangetroffen en/of een bodemverontreiniging, dan wordt het saneren hiervan in het bestek meegenomen.

Daarbij kunnen wij de aanbesteding van het bestek voor u verzorgen. Wij nodigen de gegadigden uit en regelen de aanwijs ter plaatse. Vragen naar aanleiding van het bestek en de aanwijs worden opgenomen in een nota van inlichtingen. De aanbieding van de inschrijvers worden beoordeeld en vervolgens brengen wij een gunningsadvies uit. Wilt u een object slopen? Denk er dan aan de benodigde werkzaamheden hiervoor op tijd op te starten. Een onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen wordt uitgevoerd in de periode mei t/m september. Om zo’n onderzoek dit jaar nog af te kunnen ronden, dienen deze werkzaamheden uiterlijk 15 juni te starten.

Voor de sloop van de volgende objecten hebben wij recent een bestek opgesteld:
Gemeente Olst-Wijhe: sloop van een voormalige zuivering in Wijhe,
Provincie Gelderland: sloop van een bedrijfswoning met varkensstallen in Ede,
Provincie Gelderland: sloop van een bedrijfswoning met varkensstallen in Winterswijk,
Gemeente: op dit moment in voorbereiding drie sloopbestekken.

Wilt u meer weten over sloopbestekken? Neem dan contact op met Marti Overbeek, 0544-393220

  • Sanering Gemaal door StadLandWater
  • Sanering Gemaal door StadLandWater

Ons werk

Innovatief asfaltonderhoud

Kijken we naar innovaties in het onderhoud van asfaltwegen, dan gebeurt er iets opvallends. Er is een enorme behoefte aan nieuwe manieren van wegonderhoud. Tijden veranderen en asfalt produceren en wegonderhoud kost meer CO2 dan wenselijk is. Is er dan geen alternatief? Jazeker wel, meerdere zelfs.

Drijvend zonnepark in Ureterp

De energietransitie en het volgebouwde Nederlandse landschap: het schuurt steeds vaker. Waar plaats je windmolens en zonneparken zonder (al te veel) tegenwind van de omwonenden? Voor GroenLeven, leverancier van apparatuur voor zonne-energie, een goede reden voor de ontwikkeling van zonneparken op het water én een brede aanpak. StadLandWater participeerde vooral in de voorbereidingsfase van het project.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700