Sloopbestek laten maken

Wilt u een gebouw slopen, bent u verplicht deze aan te besteden en wilt een transparante uitvraag doen? Dan kan StadLandWater dit proces geheel voor u verzorgen. Wij zorgen voor de nodige onderzoeken naar Flora en Fauna, bodemverontreinigingen en aanwezig asbest in de gebouwen. We vragen de bouwtekeningen op en zorgen voor een KLIC-melding. Op basis van de zo verkregen gegevens wordt het sloopbestek opgesteld. Is er asbest aangetroffen en/of een bodemverontreiniging, dan wordt het saneren hiervan in het bestek meegenomen.

Daarbij kunnen wij de aanbesteding van het bestek voor u verzorgen. Wij nodigen de gegadigden uit en regelen de aanwijs ter plaatse. Vragen naar aanleiding van het bestek en de aanwijs worden opgenomen in een nota van inlichtingen. De aanbieding van de inschrijvers worden beoordeeld en vervolgens brengen wij een gunningsadvies uit. Wilt u een object slopen? Denk er dan aan de benodigde werkzaamheden hiervoor op tijd op te starten. Een onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen wordt uitgevoerd in de periode mei t/m september. Om zo’n onderzoek dit jaar nog af te kunnen ronden, dienen deze werkzaamheden uiterlijk 15 juni te starten.

Voor de sloop van de volgende objecten hebben wij recent een bestek opgesteld:
Gemeente Olst-Wijhe: sloop van een voormalige zuivering in Wijhe,
Provincie Gelderland: sloop van een bedrijfswoning met varkensstallen in Ede,
Provincie Gelderland: sloop van een bedrijfswoning met varkensstallen in Winterswijk,
Gemeente: op dit moment in voorbereiding drie sloopbestekken.

Wilt u meer weten over sloopbestekken? Neem dan contact op met Marti Overbeek, 0544-393220

HEEFT U EEN SPECIALIST NODIG IN SLOOPBESTEKKEN?

  • Sanering Gemaal door StadLandWater
  • Sanering Gemaal door StadLandWater

Meer werk

Kom naar het Flow Festival in Enschede

Meer werk

Start realisatie Innovatiepad Enschede