Vitaal stadscentrum Doetinchem

Reconstructie en uitbreiding fietsenstalling

De gemeente Doetinchem is bezig met de uitvoering van het plan ‘Vitaal Stadcentrum’. Met dit plan wordt het stadcentrum van Doetinchem, ook wel bekend als het ‘Ei’ toekomstbestendig gemaakt. Onderdeel van dit plan zijn o.a. de reconstructie van de Raadhuisstraat, de reconstructie van de Nieuwstad, het uitbreiden van de bewaakte fietsenstalling en het versterken van de entree van de binnenstad ter plaatse van de Nieuwstad.

De Raadhuisstraat heeft het nieuwe profiel gekregen die de gemeente Doetinchem wil doorvoeren voor de stadsring, de ontsluitingswegen rondom het centrum. Dit profiel bestaat uit gescheiden rijstroken met groene tussenberm en verhoogde fietsstroken aan weerszijden van de rijbaan. De Nieuwstad heeft gedeeltelijk een andere ligging gekregen. Hierdoor wordt de oorspronkelijke vorm van de binnenstad, het ‘Ei’ weer hersteld. Door deze nieuwe ligging is het ook mogelijk geworden de bewaakte fietsenstalling, gelegen aan de Nieuwstad, flink uit te breiden.

De kers op de taart aan deze kant van het centrum is echter de waterpartij die is aangelegd aan de parkzijde van de Nieuwstad. Deze waterpartij zorgt voor een ongekende dynamiek en markeert niet alleen de entree aan deze zijde van de binnenstad, maar vormt ook een nieuw verblijfsgebied vanwege het aangrenzende terras en de mogelijkheid om het water te beleven. Samen met de nieuwe fietsenstalling wordt hiermee het versterken van de entree gestalte gegeven.

Vitaal Stadscentrum Doetinchem door StadLandWater
Vitaal Stadscentrum Doetinchem door StadLandWater

StadLandWater partner van de gemeente Doetinchem 

StadLandWater (voorheen DB Infra) heeft voor de reconstructie van de Raadhuisstraat en de Nieuwstad en de uitbreiding van de fietsenstalling de bestekstekeningen gemaakt en het bestek geschreven. Samen met StadLandWater (voorheen CML) is het UAV-GC contract opgesteld voor ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud van de waterpartij. StadLandWater heeft de gemeente begeleidt gedurende het gehele aanbestedingstraject.

De gemeente Doetinchem kreeg ondersteuning bij het vormen van een bouwteam voor het mede-ontwerpen, realiseren en onderhouden van een waterkunstwerk. We stelden voor deze bouwteam-aanbesteding een vraagspecificatie en inschrijvingsleidraad op en begeleidde de aanbesteding. Na gunning vervaardigde de opdrachtgever zelf het ontwerp. De geselecteerde marktpartij leverde input op technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid (plafondbedrag). Inmiddels is het project in uitvoering. Een inventieve aanbesteding om als opdrachtgever en marktpartijen trots op te zijn.

Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Ons werk

Aanpassing persleiding in Duiven

Bij de nieuwbouw van een basisschool moet een persleiding worden verlegd. Gemeente Duiven legde haar wens neer bij het Waterschap dat vervolgens aan StadLandWater vroeg een ontwerp te maken en het bijbehorende bestek op te stellen.

GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Minister Kuyperplein in Enschede

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700