Vitaal stadscentrum Doetinchem

Reconstructie en uitbreiding fietsenstalling

De gemeente Doetinchem is bezig met de uitvoering van het plan ‘Vitaal Stadcentrum’. Met dit plan wordt het stadcentrum van Doetinchem, ook wel bekend als het ‘Ei’ toekomstbestendig gemaakt. Onderdeel van dit plan zijn o.a. de reconstructie van de Raadhuisstraat, de reconstructie van de Nieuwstad, het uitbreiden van de bewaakte fietsenstalling en het versterken van de entree van de binnenstad ter plaatse van de Nieuwstad.

De Raadhuisstraat heeft het nieuwe profiel gekregen die de gemeente Doetinchem wil doorvoeren voor de stadsring, de ontsluitingswegen rondom het centrum. Dit profiel bestaat uit gescheiden rijstroken met groene tussenberm en verhoogde fietsstroken aan weerszijden van de rijbaan. De Nieuwstad heeft gedeeltelijk een andere ligging gekregen. Hierdoor wordt de oorspronkelijke vorm van de binnenstad, het ‘Ei’ weer hersteld. Door deze nieuwe ligging is het ook mogelijk geworden de bewaakte fietsenstalling, gelegen aan de Nieuwstad, flink uit te breiden.

De kers op de taart aan deze kant van het centrum is echter de waterpartij die is aangelegd aan de parkzijde van de Nieuwstad. Deze waterpartij zorgt voor een ongekende dynamiek en markeert niet alleen de entree aan deze zijde van de binnenstad, maar vormt ook een nieuw verblijfsgebied vanwege het aangrenzende terras en de mogelijkheid om het water te beleven. Samen met de nieuwe fietsenstalling wordt hiermee het versterken van de entree gestalte gegeven.

Vitaal Stadscentrum Doetinchem door StadLandWater
Vitaal Stadscentrum Doetinchem door StadLandWater

StadLandWater partner van de gemeente Doetinchem 

StadLandWater (voorheen DB Infra) heeft voor de reconstructie van de Raadhuisstraat en de Nieuwstad en de uitbreiding van de fietsenstalling de bestekstekeningen gemaakt en het bestek geschreven. Samen met StadLandWater (voorheen CML) is het UAV-GC contract opgesteld voor ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud van de waterpartij. StadLandWater heeft de gemeente begeleidt gedurende het gehele aanbestedingstraject.

De gemeente Doetinchem kreeg ondersteuning bij het vormen van een bouwteam voor het mede-ontwerpen, realiseren en onderhouden van een waterkunstwerk. We stelden voor deze bouwteam-aanbesteding een vraagspecificatie en inschrijvingsleidraad op en begeleidde de aanbesteding. Na gunning vervaardigde de opdrachtgever zelf het ontwerp. De geselecteerde marktpartij leverde input op technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid (plafondbedrag). Inmiddels is het project in uitvoering. Een inventieve aanbesteding om als opdrachtgever en marktpartijen trots op te zijn.

Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Ons werk

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Met de WOP regenwater afkoppelen zonder stankoverlast

Wilt u ook met probleemloos afkoppelen van regenwater aan de slag en heeft u een project waar deze oplossing grootschalig toegepast kan worden? Wij bedachten een simpele oplossing voor het afkoppelen van de regenpijp met beluchting en zonder stankoverlast.

Kieswijzer afkoppelen regenwater

Wat kan een gemeente doen bij wateroverlast door grote hoeveelheden regen? Afkoppelen op particulier terrein is een optie. Er zijn drie wegen die naar Rome leiden: door inwoners te informeren, te stimuleren of volledig te ontzorgen. Wat is wijsheid? Om die keus te vergemakkelijken zetten we in de kieswijzer de mogelijkheden op een rijtje.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700