99% afkoppelingspercentage met inzet van lokale rioolspecialist

Unieke aanpak Raalte voor overbelaste drukriolering door hemelwater

Leestijd: 1 minuut

Ze zijn niet de eerste en zeker niet de enige: Gemeente Raalte kampt met een overbelast drukrioleringsstelsel. Wat wél vrij uniek is, is de manier waarop de gemeente dit probleem beleidsmatig en buiten in het veld oppakte. Plek van handeling: Luttenberg en Raalte-Oost.

In de Gemeente Raalte bleek een aantal drukrioleringsgebieden niet meer optimaal te functioneren. Een van de oorzaken daarvan was overbelasting van het stelsel door onjuist aangesloten hemelwater op dit riool. De gemeente stelde een beleidsstuk op waarin de verschillende probleemgebieden werden aangewezen. Dit beleidsstuk diende als het vertrekpunt om de percelen met de onjuist gekoppelde hemelwateraansluitingen te achterhalen en ze af te koppelen van het rioleringsysteem.

Succesfactor: de lokale ingang

De perceelsonderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met ROSS Salland uit Nijverdal. De samenwerking met deze lokale partij bleek een succes. ROSS Salland had als lokale rioolspecialist een prettige verstandhouding met de perceeleigenaren en kon hen goed duidelijk maken waarom hun koppeling onderzocht moest worden. Daarmee creëerde de gemeente draagvlak bij de betrokkenen van 100%. Een gouden greep dus.

Afkoppelingspercentage van 99%

Samen met de bewoners van deze percelen maakten we afspraken om eventuele hemelwateraansluitingen in beeld te brengen. Wanneer bleek dat er sprake was van een foutieve aansluiting kregen bewoners advies over hoe deze af te koppelen. Deze benadering bleek een schot in de roos. Bijna 100% van de geconstateerde onjuiste aansluitingen zijn afgekoppeld. Voor slecht een enkele locatie is de gemeente aan zet om een handhavingtraject op te starten.

Overbelaste Drukriolering Foto

Drukriolering & telemetrie

We verwachten dat de Gemeente Raalte meer probleemgebieden zal aanpakken. StadLandWater is momenteel bezig met het in beeld brengen van communicatieproblemen in de telemetrie van de drukriolering en geeft advies over mogelijke oplossingen. De informatie vanuit de telemetrie wordt onder meer gebruikt voor het in beeld brengen van probleemgebieden.   

Meer weten? Bel ons (0547-276389) en vraag naar Marco ter Weel of Roy Krabbe.

Meer werk

​StadLandWater tussenpersoon projectontwikkelaar Koopmans en gemeente Hengelo

Meer werk

Bewoners krijgen stem in aanbesteding Watermanagement Oldenzaal