Stikstofregeling? Een bundeling van krachten levert meer op

Beleid blijft slechts een idee als het niet concreet wordt gemaakt in uitvoerbare plannen. Die concretisering maakt het mogelijk om prioriteiten te stellen, de juiste partijen samen te brengen en zichtbaar stappen te maken. Zo begon voor ons de samenwerking met provincie Gelderland rondom de uitvoering van de stikstofregeling.

Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS)

Het stikstofprobleem is een heikel onderwerp. Betrokkenen komen al snel tegenover elkaar te staan. Provincie Gelderland focust zich daarom op win-winoplossingen. Ze begrijpt dat niet alles overal kan als het om stikstof gaat, maar streeft in ieder project naar een betere balans tussen welvaart en natuurlijke draagkracht. Een oplossing draait dus niet alleen om natuurbescherming, maar ook om ruimte voor ondernemerschap en nieuwe kansen.

De stikstofaanpak, bekend als de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS), is gebaseerd op de volgende stappen:

  1. Probleemanalyse: onderzoek naar waar de stikstofdepositie vandaan komt en hoe het gesteld is met de natuurlijke balans.
  2. Gelderse maatregelen: concrete acties om de emissie te verlagen en de natuur te versterken, waarbij rekening wordt gehouden met kosten, tijd en effecten.
  3. Duurzame oplossingen: manieren verkennen om duurzamer te boeren, te vervoeren en te produceren, in harmonie met de natuur.
  4. Proeftuinen voor versnelling: experimenten met innovatieve oplossingen om de overgang naar duurzaamheid te versnellen.

Boeren zijn ondernemers

Opvallend in deze aanpak is de manier waarop de provincie agrariërs die willen stoppen met hun boerenbedrijf ondersteunt bij het vinden van nieuwe kansen. Boeren zijn ondernemers en velen zien mogelijkheden om een nieuwe onderneming te starten. Of het nu gaat om een autohandel, ecologische kinderopvang of een opslag, ze vinden nieuwe wegen om hun talenten en energie in te zetten. Provincie Gelderland biedt hen daarom maatwerktrajecten aan waarbij zij hun bedrijf (gedeeltelijk) kunnen verkopen, inclusief stikstofrechten. Vervolgens worden de desbetreffende complexen gesaneerd, gesloopt of indien mogelijk hergebruikt voor andere doeleinden. Op basis van hun nieuwe businessmodel ontvangen de boeren een klein deel van deze stikstofrechten terug, waarmee ze hun duurzamere onderneming kunnen ontplooien.

Inventarisatie gaat voor waardecreatie

Voor het opstellen van de sloopbestekken, maakt Provincie Gelderland gebruik van de diensten van StadLandWater. Wij inventariseren de boerderijen: wat zit er precies aan materialen in, maken tekeningen en stellen de (sloop)bestekken voor zowel de bestaande als de nieuwe situatie. Met die input kan de aannemer een analyse maken wat hergebruikt kan worden. 

Oogstmeester Dusseldorp

Twee van onze sloopbestekken zijn recent aanbesteed en gegund aan aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Dusseldorp is een sloopaannemer die niet alleen sloopt maar voorloper is in het hergebruiken van materialen uit de sloop. De oogstmeester inventariseert daarvoor de vrijkomende materialen tot zelfs volledige complexen of stallen om ze vervolgens een tweede leven te geven. En met succes! De verkoop en het volledig hergebruik van de eerste stal is een feit. 

Iedereen profiteert

Iedereen profiteert  Deze gezamenlijke inspanningen tonen aan dat duurzame oplossingen binnen handbereik liggen als we samenwerken. Boeren vinden nieuwe wegen voor hun ondernemerschap, aannemers hergebruiken materialen met oog voor het milieu, en de natuur herstelt zich door verminderde stikstofuitstoot. Het is een aanpak waarbij iedereen wint en zo bouwen we samen, project voor project en stap voor stap, aann een toekomst waarin welvaart en natuur hand in hand gaan.

Sloopbestek Stikstof