Voordelen van hydraulisch doorrekenen bij drukriolering

Gemeente Renswoude leverde ons gegevens aan van het drukrioolstelsel en van de pompen. Op basis daarvan stelden wij een hydraulisch model op. Daarvoor gebruikten we ons rekenprogramma waarmee we hydraulische modellen maken en doorrekenen. Dit model gaf de gemeente inzicht in het complete functioneren van het drukrioolstelsel.

Stap 1: de analyse

Iedere drukrioolunit en elk gemaal in het stelsel hebben we afzonderlijk geanalyseerd. We hebben bovendien gekeken naar de effecten die optreden wanneer meerdere gemalen en units gelijktijdig verpompen. Die situatie is vanwege de opbouw van het systeem niet ondenkbaar. Een deel van het stelsel is aangesloten op een persleiding van het waterschap. In deze leiding heersen verschillende drukken. Dat maakte de analyse lastig en vooral uitgebreid: er zijn veel scenario’s mogelijk.

Hydraulisch Model Drukriolering

Stap 2: bepaling van de belasting

We keken naar grote lozers in het stelsel zoals campings. Zij zorgen doorgaans voor een zwaardere belasting van het systeem. Bij deze bijzondere locaties zoomden we nader in op het te verpompen volume. We voerden een capaciteitsberekening uit om te bepalen of het aangeboden afvalwater wel verpompt kan worden en of er door de zwaardere belasting niet elders in het stelsel problemen ontstaan.
Wanneer meerdere gemalen of units gelijktijdig pompen, wordt de druk in het systeem hoger. We constateerden dat er gemalen zijn die, bij een dergelijke samenloop, niet méér kunnen verpompen waardoor problemen kunnen ontstaan.

Stap 3: de juiste pomp op de juiste plaats

Tot slot onderzochten we mogelijke optimalisaties binnen het huidige drukrioolstelsel zoals balansverbetering: de juiste pomp op de juiste plaats. Balansverbetering betekent soms een pompverzwaring, maar in vele gevallen ook pompverkleining.
In de case van Gemeente Renswoude bleek de balans in het stelsel niet goed. Sommige zware pompen stonden te dicht bij het lozingspunt, andere pompen bleken hoog in de curve te verpompen. Een dergelijke disbalans resulteert in meer draaiuren, een hogere slijtage en daardoor meer onderhoud.
We ontdekten verder dat er in het verleden keuzes zijn gemaakt voor pompen die niet helemaal juist hebben uitgepakt. De pompen vertoonden meer slijtage en er waren meer verstoringen door verstopping.

Het uiteindelijke resultaat van de hele exercitie is een lichtere belasting van het drukrioolstelsel, lagere looptijden, minder energieverbruik en een lagere gelijktijdigheid. De units verpompen hierdoor efficiënter en de pompen hebben een langere levensduur. De controles van het verpompt volume van de huidige pompen en, bij grote afwijkingen, het selecteren van de juiste pomp was een mooi onderdeel van deze opdracht.

Handig, zo’n model!

Het hydraulisch model gaat nu zeker niet de kast in. De gemeente blijft dit model hanteren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:
- bij pompvervanging(en),
- bij controle van het te verpompen volume,
- om problemen in het veld te kunnen simuleren,
- wanneer uitbreidingen aan de drukriolering, zoals extra pompunits, nodig zijn,
- wanneer leiding(en) vervangen of aangepast moeten worden.

Wilt u meer weten over ons hydraulisch model of over optimalisatie van drukrioleringsystemen? Specialist Roy Krabbe is dagelijks bereikbaar via e-mail r.krabbe@stadlandwater.nl of telefoonnummer 0544-393220.

Projecten

Interview met Peter Nijboer, technisch beheerder Gemeente Deventer

Deventer is een van de gemeentes waar we structureel mee samenwerken. We verstaan elkaar goed, de gemeente en wij, en koesteren de relatie. Hoe Gemeente Deventer dat ziet? We vroegen het Peter Nijboer, technisch beheerder bij de gemeente.

Gemeente Harderwijk repareert ‘aorta’ voor regionale waterafvoer met relining

Dwars door Harderwijk loopt een transportriolering. Door dit buizenstelsel met een doorsnede variërend van ø 1250 mm tot ø 2000 mm wordt al het afvalwater van zowel Putten, Ermelo en Harderwijk als van een persleiding van Waterschap Vallei & Veluwe afgevoerd richting de RWZI van het waterschap in Harderwijk.

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700