Minister Kuyperplein in Enschede

Een kleine, ondergrondse pomp tegen wateroverlast op particulier terrein

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Het is een terugkerend probleem waar nog geen sluitende oplossing voor is gevonden. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen. De oplossing zou daarna door particulieren zelf aangeschaft kunnen worden. Met dat idee klopte de gemeente aan bij StadLandWater; ze had behoefte aan ideevorming, expertise, advies en begeleiding. En wij stroopten maar al te graag hiervoor onze mouwen op.

Van idee naar ontwerp

Ons eerste punt op de agenda was het doen van bodem- en grondwateronderzoek. Dit hebben we samen met NTP opgepakt. Daarnaast informeerden we de omwonenden over het project. Zodra de randvoorwaarden helder waren, zijn we met NTP een effectief systeem gaan uitdenken. Het resultaat is een systeem dat uit een ondergrondse pomp met put en bijbehorende voorzieningen bestaat die in de voortuin van particulieren geïnstalleerd kan worden. Bij grondwateroverlast kunnen zij zelf de grondwaterstand omlaag brengen door de pomp te activeren. Daarna hebben we met NTP en Tauw de haalbaarheid van dit innovatieve systeem onderzocht. Ondertussen hielden we bij elke stap de gemeente op de hoogte van de voortgang en de resultaten.

Minister Kuyperplein Enschede Foto

Testen in de praktijk

Om te controleren of de theorie ook in de praktijk zou werken, deden we een proef op openbaar terrein: het Minister Kuyperplein. Daar bleek al snel dat de oplossing daadwerkelijk deed wat het moest doen; de grondwaterstand op de locatie nam af. Vervolgens zetten we enquêtes uit onder particulieren over de mate van grondwateroverlast die werd ervaren en hun bereidheid om zelf te investeren in een oplossing.

Handelingsperspectief

Met dit systeem geeft Gemeente Enschede haar inwoners handelsperspectief. Zij kunnen nu voor zichzelf – of als collectief met meerdere buren – een kleine, ondergrondse pomp aanschaffen. De pomp is een financieel aantrekkelijk alternatief voor bijvoorbeeld het per woning waterdicht maken van een kelder of kruipruimte. Komt het grondwater boven een bepaald niveau, dan kan de pomp aangezet worden. Wanneer meerdere pompen in elkaars invloedgebied worden geplaatst, dan wordt het effect versterkt.

Onze volgende en laatste stap is het vinden van particulieren die de oplossing zouden willen toepassen op hun eigen terrein. We houden u op de hoogte!

Projecten

Aanpassing persleiding in Duiven

Bij de nieuwbouw van een basisschool moet een persleiding worden verlegd. Gemeente Duiven legde haar wens neer bij het Waterschap dat vervolgens aan StadLandWater vroeg een ontwerp te maken en het bijbehorende bestek op te stellen.

GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.