Duurzame samenwerking met Gemeente Winterswijk

Interview met Roald Kroeze, Regievoerder Water

Winterswijk was de eerste gemeente die een plek veroverde in de agenda van Wouter Stadhouders. Dat beviel aan beide kanten zo goed dat de samenwerking nog altijd een feit is. Reden genoeg om Roald Kroeze, Regievoerder Water, te vragen waar die langdurige samenwerking vanuit gemeentelijk perspectief aan te danken is. 

Roald, allereerst: wat speelt zich af in Gemeente Winterswijk?

‘Winterswijk is een gemeente in de Achterhoek met de allure van een dorp en stad ineen. Zo is de gemeente rijk aan voorzieningen, maar alles is met de fiets bereikbaar en er heerst een gemoedelijke sfeer. Je kunt hier goed wonen, werken en recreëren. Die drie-eenheid houden we als gemeente graag in stand. Daarnaast spelen er bij ons zaken die elke andere gemeente zal herkennen: klimaatadaptatie, biodiversiteit, het sluiten van natuurlijke kringlopen enzovoort. Als Regievoerder Water streef ik de volgende doelen na: het beschermen van de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving op peil houden, het beschermen van de kwaliteit van het bodem-, grond- en oppervlaktewater, en het beperken van wateroverlast enerzijds en droogte- en hittestress anderzijds.’

Waarom schakelen jullie hierbij een externe partij als StadLandWater in?

‘Ik ben geen specialist maar een generalist, geen groot civiel technicus maar een regisseur. Door regie te voeren en zelf niet te taakgericht bezig te zijn kan ik ontzettend veel werk verzetten. Alles staat met elkaar in verbinding, ik wil mij daarom niet beperken tot maar een paar disciplines in dit vakgebied, maar de hele boel managen. Dat kan alleen als ik de juiste mensen en bedrijven om mij heen weet te verzamelen. StadLandWater is er daar één van. Zij hebben de specialistische kennis, ik zorg ervoor dat alle werkzaamheden op de agenda komen en vervolgens in uitvoering gaan én dat er goed, veilig en duurzaam gewerkt wordt. Zoals Steve Jobs al zei: “Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan.”

"‘StadLandWater verrast mij telkens weer met hun proactieve houding, kennis en daadkracht. De kracht om mij als opdrachtgever in een project volledig te ontzorgen is echt uniek en van grote waarde. Van voorbereiding tot oplevering, van bestek schrijven tot aanbesteden, zij hebben alles onder één dak. Door met allround bedrijven als StadLandWater samen te werken ben ik in staat om alle ballen hoog te houden.’"

Roald Kroeze
Regievoerder Water, Gemeente Winterswijk

Kun je je nog een moment herinneren waarop je dacht: dit is nou precies waarom we StadLandWater inzetten?

Jazeker, dat was bijvoorbeeld bij de relining van de Groenloseweg. We hebben samen gespard over de inhoud van het bestek, de uit te nodigen kandidaten voor het werk, en de wijze van aanbesteden. Ik was ook zeer te spreken over alle kritische vragen die StadLandWater namens gemeente Winterswijk bij de aannemer neerlegde gedurende het hele project. Ik had er nog niet over nagedacht of StadLandWater had er al een mailtje aan gewaagd, erg proactief. Ook het benoemen waard is de goede communicatie met de buurt. Dat was in dit project cruciaal, want de riolering liep bij bewoners door hun voortuin. StadLandWater heeft hierin voortreffelijk ondersteund. Voor, tijdens en na de klus hebben we vrijwel geen vragen gehad uit de buurt. Niet ieder adviesbureau is in staat om de rol als projectleider volledig naar zich toe te trekken, maar dat zit bij hen meer dan goed. Samen hebben we alles tot in de puntjes uitgedacht en uitgevoerd.’

Wat zijn voor jou de belangrijkste drie redenen om de samenwerking met StadLandWater voort te zetten?

‘Op nummer één staat verwachting. Als project na project blijkt dat het altijd prettig samenwerken is en dat het benodigde eindresultaat linksom of rechtsom altijd wel gehaald wordt, dan weet je dat het goed zit. In mijn enthousiasme begin ik wel eens aan een klus die groter blijkt dan ik dacht. Dan heb ik advies en daadkracht nodig. Op zo’n moment is één telefoontje genoeg en het wordt opgepakt. 

De tweede reden is dat wij als gemeente Winterswijk maar klein zijn en daardoor ook lang niet alle kennis in huis hebben. Ik leun daarom graag op de kennis van StadLandWater die landelijk is opgedaan. De derde reden van onze samenwerking is dat projecten bij mij nooit lang duren. Ik tik zaken snel af omdat ik de taken met een gerust hart kan delegeren in de wetenschap dat ze goed worden opgepakt. Kortom: ik ga heel graag op dezelfde voet verder, never change a winning team.’