Drijvend zonnepark in Ureterp

De energietransitie en het volgebouwde Nederlandse landschap: het schuurt steeds vaker. Waar plaats je windmolens en zonneparken zonder (al te veel) tegenwind van de omwonenden? Voor GroenLeven, leverancier van apparatuur voor zonne-energie, een goede reden voor de ontwikkeling van zonneparken op het water én een brede aanpak.

Locatie: de Lippe Gabriëlsplas in Ureterp, een voormalige zandwinning
Project: realisatie van een drijvend zonnepark
Essentieel: het zonnepark moest een aanwinst zijn voor de omgeving

Met dat laatste onderscheidt GroenLeven zich van de rest van de markt. Bij de ontwikkeling van het zonnepark moest namelijk rekening worden gehouden met de natuurwaarden van de omgeving en met de buurtbewoners. Tot dusver was de zandwinning een plek waarvan veel Ureterpers het bestaan niet wisten. GroenLeven besloot de locatie toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor recreatie.

Bijzonder ontwerp

StadLandWater participeerde vooral in de voorbereidingsfase van het project. Om te beginnen ondersteunden we bij de totstandkoming van het ontwerp: de landschappelijke inpassing en het stimuleren van biodiversiteit in het water en op het land. Het nieuwe ontwerp maakte de plas toegankelijk voor bezoekers om er te verblijven, te vissen of vogels te spotten. In de oevers werden faunamaatregelen genomen voor vissen en amfibieën en op het land kwamen bijenhotels, nestkasten en werden fruitbomen aangeplant.

Vertaling naar tekeningen, bestek en leidraad

Wij verzorgden vervolgens de technische uitwerking van het ontwerp in de vorm van tekeningen en een bestek en hielpen daarna GroenLeven bij de aannemerselectie. Een van de dingen die in de aanbestedingsleidraad werd opgenomen was dat de voorkeur uitging naar een samenwerking met lokale partijen vanwege de korte vervoersafstanden (lees: minder uitstoot). Daarnaast diende het te plaatsen vogelkijkscherm door de lokale timmerfabriek te worden gemaakt.

  • Drijvend Zonnepark Slider 0
  • Drijvend Zonnepark Slider 1

Een aanwinst voor bewoners, de natuur en de toekomst

Een dergelijk onontgonnen gebied vereist de aanleg van een tijdelijke infrastructuur zodat het zonnepark gerealiseerd kon worden. De grond moest bouwrijp gemaakt worden, er moest ruimte zijn voor het assembleren van de drijvers waarop de zonnepanelen zijn gemonteerd en waarmee de constructie (inclusief de trafo’s) te water werd gelaten en op locatie gebracht. Daarna kon de daadwerkelijke bouw beginnen.

Inmiddels is het zonnepark up & running. Natuurliefhebbers weten de voormalige zandwinning goed te vinden, bijen voelen zich er thuis, vogels vinden er voldoende schuil- en nestmogelijkheden en ook vissers kunnen er hun hart ophalen. Ondertussen wekt het park stroom op voor 4000 huishoudens. Daarmee is dit project, precies zoals vooraf gehoopt, een aanwinst voor bewoners, de natuur en de toekomst.

Ons werk

Wonen in de wijk van de toekomst: Tuinen van Zandweerd

Deventer is een gemeente die niet terugdeinst voor een leuke uitdaging. Langs de rand van de IJssel moest een toekomstgerichte wijk komen. De gemeente gaf daarop circa 80 kavels uit aan bijna allemaal particuliere bouwers onder de voorwaarde dat alle woningen duurzaam en natuurinclusief gebouwd worden.

Innovatief asfaltonderhoud

Kijken we naar innovaties in het onderhoud van asfaltwegen, dan gebeurt er iets opvallends. Er is een enorme behoefte aan nieuwe manieren van wegonderhoud. Tijden veranderen en asfalt produceren en wegonderhoud kost meer CO2 dan wenselijk is. Is er dan geen alternatief? Jazeker wel, meerdere zelfs.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700