Relining advies

Relining is een beproefde en betaalbare techniek om de levensduur van verouderd riool met 50 jaar te verlengen. Het is bovendien een methode waarmee u langdurige overlast voorkomt. U hoeft met riolering namelijk geen wegen open te breken.

Relining is een goede renovatietechniek

Tenminste: mits goed voorbereid en uitgevoerd op basis van het juiste reliningadvies. Bij relining brengen we vanaf straatniveau een kunststof kous aan tegen de binnenwand van het bestaande riool. Eventuele lekkages, scheurvorming of deformatie in het riool horen daarna tot het verleden. Het riool kan er gegarandeerd weer decennia lang tegenaan.

Voor relining blokkade in riool
Na relining blokkade in riool verholpen

StadLandWater reliningadvies bestaat uit:

 • de organisatie en beoordeling van een rioolinspectie met camera
 • advisering inzake de te nemen maatregelen
 • vakkundige productie van bestekken en tekeningen 
 • verzorging van de aanbestedingsprocedure: openbaar of onderhands
 • uitvoering van een second opinion op berekeningen van derden
 • toezicht- en directievoering bij relining
 • het testen van proefstukken relining
 • objectieve beoordeling van testresultaten
 • advisering rondom de te behalen kwaliteit
 • oplevering en overdracht

De keuze voor een leverancier in relining

U wilt uiteraard in één keer kiezen voor degene die uw opdracht tot relining perfect uitvoert. Wij snappen dat als geen ander. De vraag is: hoe kiest u de juiste partner? Er zijn veel aanbieders op de markt, elk met eigen specifieke verwerkingsmethodes en materialen.

De civiel adviseurs van StadLandWater bieden enerzijds relining advies en vinden het anderzijds belangrijk dat uw leverancier een gedegen voorbereiding uitvoert. Denk aan het maken van een juiste inschatting van de randvoorwaarden en de berekeningen. Verder willen we zeker weten dat uw leverancier in staat is zijn toezegging na te komen. Namelijk het in een zeer kort tijdsbestek, met slechts geringe overlast uw riool perfect renoveren.

 • Relining Relinen door StadLandWater
 • Relining Relinen door StadLandWater
 • Relining Relinen door StadLandWater

Onze stelling: vertrouwen is goed, controle is beter

En dus laten wij niks aan het toeval over. Zo zorgen we ervoor dat u uw project meervoudig kunt aanbesteden. Dit doen we door kritische, functionele voorwaarden op te stellen voor een Programma van Eisen of een RAW-bestek. Opdrachtgevers ervaren dit als zeer prettig omdat hier veel te winnen valt. Zij krijgen technisch gezien het beste resultaat tegen de meest concurrerende prijs.

StadLandWater is specialist in relining

StadLandWater is sinds 2005 actief op het gebied van rioolrenovatie. In Oost-Nederland zijn we uitgegroeid tot specialist in relining. We kennen de markt door en door, werken alleen samen met de beste aanbieders en gaan voor de hoogste kwaliteit tegen een reële prijs. Onze kracht zit ‘m in het samenbrengen van specifieke en brede kennis met voldoende capaciteit om elke opdracht uit te voeren. Ook de regionale binding die we hebben in Overijssel, Gelderland en Drenthe maakt dat opdrachtgevers ons steeds vaker en beter weten te vinden