Veiligheid en functionaliteit wegen in Putten gewaarborgd

Als wegbeheerder draag je zorg voor het onderhoud van de wegen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast is daar de landelijke opgave om meer woningen te bouwen met alle infrastructurele eisen die daarmee gepaard gaan. Ondertussen groeit de behoefte aan standaardisatie van gegevens en werkprocessen. Gemeentes komen vaak letterlijk handen tekort om deze ontwikkelingen zorgvuldig op te pakken naast de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden. Zo ook Gemeente Putten. De achterstand liep op en de gemeente besloot hulp in te schakelen: wij mochten bijspringen.

Extra handen en specialistisch advies

Onze opdracht luidde: assisteer bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten om de veiligheid, betrouwbaarheid en functionaliteit van de wegen in Putten te waarborgen. Het ging daarbij om projecten in zowel het dorp als in de bijbehorende buurtschappen en het buitengebied. Ook was de gemeente op zoek naar gedeeltelijke standaardisatie van het wegbeheer om dit in de toekomst eenvoudiger te maken. Wij zetten voor deze opdracht een projectleider en een projectcoördinator in. Met deze combinatie kon er snel geschakeld worden tussen het leveren van een paar extra handen en het leveren van specialistisch advies.

Het resultaat: het wegbeheer is weer op orde

  • Wegen die hoognodig aan onderhoud toe waren, zijn aangepakt.
  • Op verschillende wegen zijn levensduurverlengende maatregelen genomen zoals het aanbrengen van slijtlagen.
  • En er zijn geluidsreducerende deklagen aangebracht voor meer comfort en minder overlast.
Wegbeheer Gemeente Putten Foto

Tijdwinst en kostenbesparing door standaardisatie van wegbeheer

Ondertussen hebben we ook een document opgesteld waarin de standaardeisen die gelden binnen de gemeente Putten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen, inclusief tekeningen. De kwaliteit van het werk is daarmee beter gewaarborgd omdat de uitvoering altijd overeenkomt met de standaard. Tegelijkertijd is de gemeente dankzij de standaardisatie duurzamer bezig. Dat komt omdat er nu ook één lijn wordt getrokken qua materiaalgebruik en er dus veel minder reservevoorraad nodig is. Tot slot levert de standaardisatie de beheerders van de gemeente Putten tijdwinst en een kostenbesparing op. Zij hoeven niet meer bij elk project de eisen te verduidelijken nu er één document is waar dit in staat, en de kans op fouten is kleiner.

En door!

Deze manier van samenwerken (deskundig, flexibel en ‘hands on’) is de gemeente zo goed bevallen dat de opdracht is verlengd. Momenteel zijn we de standaardisatie aan het visualiseren in 3D. Daarnaast zijn we bezig met het verbeteren van de veiligheid voor fietsers in de gemeente door onveilige paaltjes te verwijderen of te vervangen door veiliger exemplaren. Ook het reguliere onderhoud aan de wegen gaat door.

Onze specialist

Jelle Kievitsbosch

Staan wegbeheer en het standaardiseren van onderdelen daarvan ook hoog op uw agenda, maar ontbreekt het u aan voldoende deskundige handen? Neem contact op met projectleider en vakspecialist Jelle Kievitsbosch.

06-82890873

Projecten

Duurzaam asfaltonderhoud in Enschede

StadLandWater is als projectleider verbonden aan het duurzame asfaltonderhoud aan de Bosweg in Enschede. We wilden dit project graag zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Niet alleen ten gunste van de gemeente, maar ook omdat het aansluit bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Bouwteam fietssnelweg F35

De 62 kilometerslange fietssnelweg F35 loopt van Nijverdal naar de Duitse grens en heeft zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. StadLandWater is uitgenodigd bij te dragen aan de realisatie van de laatste anderhalve mijl van de F35 tussen Hengelo en Enschede.