Toezicht winkelcentrum Keizerslanden in Deventer

Winkelcentrum Keizerslanden in de wijk Keizerslanden in Deventer is grootschalig gerenoveerd en verbouwd. In 16 maanden tijd onderging het winkelcentrum een ware metamorfose. Het huidige vloeroppervlak werd met circa 4.000m2 uitgebreid tot circa 11.000 m2. De openbare ruimte rondom het winkelcentrum werd eveneens aangepakt. De ruimte werd gemoderniseerd en het aantal parkeerplekken uitgebreid. Verder werd het regenwater van het winkelcentrum en de verharding afgekoppeld en aangesloten op de nieuw aangelegde infiltratieriolering. Ook werd een deel van de verharding van het parkeerterrein waterpasserend aangelegd.

Uitvoeringsbegeleiding

Het openbaar gebied in en rond het winkelcentrum is van de gemeente Deventer. Eind 2016 werd het project meervoudig onderhands aanbesteed aan Klink-Nijland uit Raalte. Projectontwikkelaar NSI voerde de renovatie uit met de bouwaannemer. Aan StadLandWater werd gevraagd het project te begeleiden in de uitvoering.

De fasering was cruciaal

De fasering van het project was cruciaal. Het winkelcentrum moest immers bereikbaar blijven voor bezoekers/winkelend publiek én voor de bouwer én voor de nutsbedrijven. Steeds wanneer de bouwer gereed was met een deel van het centrum, werd de winkel ingehuisd. Daarbij was er continu bevoorradend verkeer zowel voor de winkels als ook voor de bouwers. Inmiddels bevinden we ons in de laatste fase van het project. Halverwege juli 2018 is het gereed.

Keizerslanden 1
Keizerslanden 2
Keizerslanden 3
Keizerslanden 4
Keizerslanden 5
Keizerslanden 6

Ons werk

Bouwteam fietssnelweg F35

De 62 kilometerslange fietssnelweg F35 loopt van Nijverdal naar de Duitse grens en heeft zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. StadLandWater is uitgenodigd bij te dragen aan de realisatie van de laatste anderhalve mijl van de F35 tussen Hengelo en Enschede.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700