StadLandWater tussenpersoon projectontwikkelaar Koopmans en gemeente Hengelo

Leestijd: 2 minuten

In het Overijsselse Hengelo ontwikkelt Koopmans Projecten een woonwijk: de Nieuwe Es, inclusief de bijbehorende openbare ruimte. StadLandWater is tussenpersoon voor de projectontwikkelaar en de gemeente Hengelo en treedt op als civieltechnisch adviseur voor Koopmans Bouw. We verzorgen bovendien het overdrachtsdossier voor de gemeente wanneer de wijk is gerealiseerd.

In het plan van Koopmans Projecten en Gemeente Hengelo was niet voorzien in toezicht op de civiele werkzaamheden. Koopmans schakelde daarop StadLandWater in voor de controle op de juiste uitvoering en de geleverde kwaliteit, conform het bestek en de tekeningen. Timmerhuis Groep uit Vriezenveen verzorgt de civieltechnische werkzaamheden.

Het plan De Nieuwe Es

Het plan De Nieuwe Es is opgedeeld in drie fasen. In de huidige fase 1 gaat het om het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte. Het gaat dan om:
- de aanleg van IT- en DWA-rioleringen;
- de aanleg van diverse wadi’s;
- de aanleg van wegen, voetpaden en parkeerplaatsen;
- de inrichting van het park.

De vernieuwde woonwijk verrijst rondom enkele reeds bestaande hoge gebouwen. In de wijk, tussen de hoogbouw, worden een omvangrijke ‘groene long’ met bomen, wadi’s en plantvakken gecreëerd. In het najaar wordt het park aangeplant en de wandelpaden voorzien van asfalt. Fase 2 en 3 zijn in voorbereiding.

Aanleg Riolering Foto

Plannen, schakelen en monitoren

Hoe zorgvuldig je een project ook plant. Soms zijn de weergoden je niet goed gezind. In dit project werd het tijdpad steeds krapper door niet-werkbaar weer waardoor de nutsbedrijven vertraging opliepen. De bewoners die hun intrek al hadden genomen in de nieuwe wijk konden daardoor nog geen gebruik maken van de parkeerplaatsen. Timmerhuis Groep zette daarop meer mensen en materieel in en het werk werd opgedeeld in kleinere deelfases. Bram Hekkink en Jorn de Wals houden in deze fase voor Koopmans het dagelijks toezicht en verzorgen de directievoering.

StadLandWater als een spin in het web

Je loopt in de uitvoering van projecten altijd tegen wat dingen aan. Zoals zaken die op tekeningen staan, maar niet overeenkomen met de praktijk. Of knelpunten die je simpelweg vooraf niet kon voorzien. Bij Koopmans ontbrak echter specifieke kennis over civiele techniek. Door StadLandWater in te schakelen als tussenpersoon kon Koopman Projecten putten uit een berg aan civieltechnische kennis. Verder coördineerden Bram en Jorn de communicatie tussen gemeente en Koopmans en Timmerhuis Groep wanneer het ging om het civieltechnische deel van het project.

Bent u als projectontwikkelaar of gemeente ook op zoek naar een tussenpersoon of wilt u meer weten over dit project? Bram Hekkink en Jorn de Wals zijn dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 0547-276 389.

  • Tussenpersoon Slider5
  • Tussenpersoon Slider3
  • Tussenpersoon Slider4
  • Tussenpersoon Slider2
  • Tussenpersoon Slider1

Meer werk

​Droge voeten bij extreme neerslag? Kom naar de Vakbeurs Openbare Ruimte!

Meer werk

​Unieke aanpak Raalte voor overbelaste drukriolering door hemelwater