Sloopbestek in Overijssel en Gelderland

In Deventer moest een fabriekspand plaatsmaken ten behoeve van de verbreding van de Hanzeweg. En ook in Gelderland stonden er sloopplannen op het programma. Lees meer over strakke planningen, slimme oplossingen, vleermuizen en asbest.

Sloop fabriekspand Hanzeweg Deventer

In Deventer betekende de reconstructie van de Hanzeweg onder meer dat er een fabriekspand gesloopt moest worden. Het gebouw stond de verbreding van de rijstroken in de weg. StadLandWater stelde voor dit project het sloopbestek op. We vroegen de bouwtekeningen op en voerden een gebouwinventarisatie uit. Ook lieten we onderzoek doen naar flora en fauna en asbest. Vervolgens stelden we een kostenraming op en verzorgden de aanwijs en de aanbesteding.

Slimme oplossing voor te krappe planning
Het slopen van een pand direct naast wegwerkzaamheden vormde een uitdaging voor de planning. In het achterste deel van het fabriekspand bleek namelijk asbest te zitten. De sanering van asbest kost tijd. Het gebouw dient daarvoor namelijk gedeeltelijk ingepakt te worden om verspreiding van asbest tegen te gaan. Zoveel tijd paste niet binnen de planning van de reconstructie. In nauw overleg met de aannemer van de reconstructie en de sloper is toen besloten het pand in twee fasen te slopen. Eerst werd het voorste, asbestvrije deel afgebroken, waarna niets meer de verbreding van de Hanzeweg in de weg stond. Op een later moment werd het achterste deel gesloopt.

Bebouwing maakt plaats voor natuur in Ede

In Ede besloot de Provincie Gelderland een bebouwde kavel terug te geven aan de natuur. Op de kavel stond een varkensboerderij: een woonhuis met stallen. De boerderij lag  pal naast een ecoduct dat de beide zijden van de A12 met elkaar verbindt. Door de sloop van de boerderij werd het mogelijk de ecologische verbindingszone door te trekken zodat dieren van de ene naar de andere kant van de A12 kunnen komen. Het woonhuis werd geschikt gemaakt voor vleermuizen. Anderhalve gevel van het woonhuis is blijven staan als vleermuizenruïne. 

StadLandWater stelde het sloopbestek op inclusief het uitvoeren van de gebouweninventarisatie.

Vleermuizen in Winterswijk

In Winterswijk moest een varkensboerderij plaats maken voor twee woningen. De boerderij stond in het buitengebied, tegen de Duitse grens aan, en werd al niet meer bewoond. Provincie Gelderland had besloten de bestemming van de kavel te wijzigen van agrarisch naar bewoning. StadLandWater kreeg de opdracht een sloopbestek op te stellen. Indien nodig regelen wij bij zo’n opdracht dat er onderzoek wordt gedaan naar de flora en fauna en naar de aanwezigheid van asbest.

Zorg voor vleermuizen
Wat bleek: de boerderij stond leeg, maar werd wel bewoond door vleermuizen. Vleermuizen mag je niet wegjagen, dus daar moest een alternatief voor worden gevonden. Een ecoloog adviseerde over de gewenste aanpak. Er kwamen vleermuiskasten te hangen in de directe omgeving waarna de ramen uit de kozijnen van de boerderij werden verwijderd zodat het ging tochten in de spou. Daar houden vleermuizen niet van. Na een korte periode controleerde de ecoloog of de vleermuizen daadwerkelijk vertrokken waren. 

Sloopprojecten met asbest

StadLandWater speelde tot nu toe geen rol in de uitvoering van de sloop. Maar wat ons betreft gaat dit veranderen. Collega Jorn de Wals heeft inmiddels een cursus Dagelijks Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) gevolgd. Wij kunnen vanaf nu dus ook sloopprojecten met asbest begeleiden.

Ons werk

Innovatief asfaltonderhoud

Kijken we naar innovaties in het onderhoud van asfaltwegen, dan gebeurt er iets opvallends. Er is een enorme behoefte aan nieuwe manieren van wegonderhoud. Tijden veranderen en asfalt produceren en wegonderhoud kost meer CO2 dan wenselijk is. Is er dan geen alternatief? Jazeker wel, meerdere zelfs.

Drijvend zonnepark in Ureterp

De energietransitie en het volgebouwde Nederlandse landschap: het schuurt steeds vaker. Waar plaats je windmolens en zonneparken zonder (al te veel) tegenwind van de omwonenden? Voor GroenLeven, leverancier van apparatuur voor zonne-energie, een goede reden voor de ontwikkeling van zonneparken op het water én een brede aanpak. StadLandWater participeerde vooral in de voorbereidingsfase van het project.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700