Renovatie 4 gemalen gemeente Olst-Wijhe

Het werk voor de 4 gemalen omvatte het vervangen van pompen en leidingwerk en het inpassen van geheel nieuwe besturingsinstallaties voor rioolgemalen. Die besturingssystemen dienden ingepast te worden conform de eisen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en daarin lag een aardige uitdaging. In de vraagspecificatie was een voorzet gegeven voor de besturingsinstallaties. Gedurende het aanbestedingstraject heeft het Waterschap haar eigen standaard verder verfijnd. In de uitvoering was sprake van nauwe samenwerking tussen gemeente, Waterschap, aannemer Pannekoek Rioolservice BV, VBE elektra-installateur en StadLandWater. En met succes. Alle gemalen werken nu met een besturing die voldoet aan de gewenste eisen van dit moment.

Soms kan het beter

Voorafgaand aan het vervangen van de leidingen brachten we de huidige situatie op locatie goed in beeld. Wat bleek: de gegevens in de aktes van erfdienstbaarheid kwamen niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Dat gaf ruimte voor een goed alternatief. We konden de aan- en afvoerleiding van gemaal Krijtenberg 4 die op particuliere grond lag verplaatsen naar gemeentegrond. De bewoners van het particuliere perceel waren daar erg blij mee.

Status van het project

We hebben inmiddels 3 gemalen in Wijhe geheel gerenoveerd en naar wens van het Waterschap en de gemeente opgeleverd. Het gemaal in Olst-Zuid is nog niet gerenoveerd. Hier zouden namelijk heel goed twee gemalen samengevoegd kunnen worden: het bestaande te renoveren gemaal en een klein gemaal dat al gerealiseerd was ten behoeve van een eerste fase woningbouw. We maakten voor de nieuwe opzet de ontwerptekeningen en een onafhankelijke raming. De aannemer is nu bezig met een plan van aanpak en de bijbehorende kostenraming voor deze werkzaamheden. Zodra dit plan gereed is en akkoord wordt bevonden kan gestart worden met de werkzaamheden.

Ons werk

Gemeente Harderwijk repareert ‘aorta’ voor regionale waterafvoer met relining

Dwars door Harderwijk loopt een transportriolering. Door dit buizenstelsel met een doorsnede variërend van ø 1250 mm tot ø 2000 mm wordt al het afvalwater van zowel Putten, Ermelo en Harderwijk als van een persleiding van Waterschap Vallei & Veluwe afgevoerd richting de RWZI van het waterschap in Harderwijk.

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700