Renovatie 4 gemalen gemeente Olst-Wijhe

Het werk voor de 4 gemalen omvatte het vervangen van pompen en leidingwerk en het inpassen van geheel nieuwe besturingsinstallaties voor rioolgemalen. Die besturingssystemen dienden ingepast te worden conform de eisen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en daarin lag een aardige uitdaging. In de vraagspecificatie was een voorzet gegeven voor de besturingsinstallaties. Gedurende het aanbestedingstraject heeft het Waterschap haar eigen standaard verder verfijnd. In de uitvoering was sprake van nauwe samenwerking tussen gemeente, Waterschap, aannemer Pannekoek Rioolservice BV, VBE elektra-installateur en StadLandWater. En met succes. Alle gemalen werken nu met een besturing die voldoet aan de gewenste eisen van dit moment.

Soms kan het beter

Voorafgaand aan het vervangen van de leidingen brachten we de huidige situatie op locatie goed in beeld. Wat bleek: de gegevens in de aktes van erfdienstbaarheid kwamen niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Dat gaf ruimte voor een goed alternatief. We konden de aan- en afvoerleiding van gemaal Krijtenberg 4 die op particuliere grond lag verplaatsen naar gemeentegrond. De bewoners van het particuliere perceel waren daar erg blij mee.

Status van het project

We hebben inmiddels 3 gemalen in Wijhe geheel gerenoveerd en naar wens van het Waterschap en de gemeente opgeleverd. Het gemaal in Olst-Zuid is nog niet gerenoveerd. Hier zouden namelijk heel goed twee gemalen samengevoegd kunnen worden: het bestaande te renoveren gemaal en een klein gemaal dat al gerealiseerd was ten behoeve van een eerste fase woningbouw. We maakten voor de nieuwe opzet de ontwerptekeningen en een onafhankelijke raming. De aannemer is nu bezig met een plan van aanpak en de bijbehorende kostenraming voor deze werkzaamheden. Zodra dit plan gereed is en akkoord wordt bevonden kan gestart worden met de werkzaamheden.


BENT U OP ZOEK NAAR EEN SPECIALIST IN RENOVATIE VAN GEMALEN?

Meer werk

Toezicht winkelcentrum Keizerslanden in Deventer

Meer werk

Innovatieve fietsenstalling Kennispark Enschede