Gemeente Voorst proeftuin voor putrenovatie: wat werkt het beste?

Gemeente Voorst is een zeer actieve gemeente als het gaat om putrenovatie. In de afgelopen 15 jaren liet de gemeente tientallen putten en pompkelders renoveren door diverse leveranciers. Die leveranciers gebruikten daarvoor een variatie aan technieken en zo werd de gemeente een proeftuin voor putrenovatietechnieken. Begin 2020 vroeg de Gemeente Voorst aan StadLandWater een inspectie uit te voeren op 40 locaties voor een betrouwbare bepaling van de kwaliteitstoestand van de objecten.

Natuurlijk rees na zoveel jaren de vraag: welke renovatietechnieken hebben de tand des tijds het best doorstaan?

Visuele rioolinspectie met behulp van 360°-foto’s

Om te bepalen of bijvoorbeeld de coating of het laminaat er nog goed op zit, kun je een trekproef en/of manuele inspectie uitvoeren. Maar gezien het doel van de inspectie kozen wij ervoor om 3D-opnames te maken met een 360°-rioolputinspectiecamera. Deze visuele en globale manier van inspecteren had onze voorkeur omdat je met zo min mogelijk financiële middelen en inspanningen een redelijk goede inschatting kunt maken van de staat van het te inspecteren object. Daarvoor hoeft er niemand af te dalen in de put en hoeft de put vooraf ook niet gereinigd en veiliggesteld te worden.

Het maken van 360°-foto’s heeft nog een voordeel. Op zo’n foto is veel meer informatie te zien dan op een tekening, op een serie normale foto’s of foto’s die alleen genomen zijn vanaf maaiveld. Een 360°-foto brengt snel duidelijkheid over onder andere: orde-grootte (globale omvang), constructie, schade of corrosie. Handige informatie als je direct wat wilt weten over de kwaliteitstoestand van de put of het leidingwerk van het gemaal. Maar ook over de globale opbouw en werking van complexe putten. Of over de aanwezigheid van bijvoorbeeld terugslagkleppen/overstortmuren. De foto is ook jaren later nog waardevol, bijvoorbeeld voor calculatie of engineering en tekenwerk.

Vertaalslag van data naar rapportage, advies en maatregelplannen

De inspectie en beoordeling van de gegevens dient uitgevoerd te worden door iemand die gecertificeerd is volgens de nieuwe NEN-EN 13508-2. Bij StadLandWater zijn dat Marco ter Weel, Jorn de Wals en Bram Hekkink. Op basis van deze gecertificeerde kwaliteitsbeoordeling stelden zij vervolgens een rapport op voor Gemeente Voorst met daarin de inspectieresultaten en aanbevelingen. Hiermee kan de gemeente een onderbouwd beheerplan/maatregelplan opstellen voor de komende jaren.

Inspectieresultaten kwaliteit coating en laminaat

De inspectie in Voorst leverde een variatie aan constateringen op. Soms oogde de coating flinterdun, als een spray. Soms was de coating bovenin nog goed aanwezig, maar bij het stroomprofiel verdwenen. Een andere keer zag de coating er na een putrenovatie van 8 of 14 jaar geleden nog erg goed uit. In de putten die door hetzelfde bedrijf werden gecoat zijn sommige putten als nieuw en bij andere putten lijkt het net of de coating verdwenen is. Het verschil: de toegepaste techniek. Op basis daarvan mogen we concluderen dat het op de juiste manier aanbrengen van de coating belangrijker is dan het type coating.  

De putten die zijn voorzien van een laminaattechiek oogden na al die jaren nog zeer goed. Het kwaliteitsverval van deze techniek bleek nihil.

Interessante materie voor elke gemeente

Hoe Gemeente Voorst terugkijkt op de proeftuin, en welke coating of coatingtechniek het best uit de bus is gekomen, is natuurlijk ook voor u interessant om te weten. Nieuwsgierig geworden? Of bent u benieuwd of een 360°-rioolputinspectie iets voor uw gemeente is? Neem contact op met Bram Hekkink of Stefan Buitenhuis.

Lees ook:

StadLandWater, specialist in kwaliteitsinspecties

Wij beheersen de volledige cyclus van gedegen rioolbeheer en zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van kwaliteitsinspecties. Afhankelijk van uw wensen adviseren we u graag over de meest geschikte techniek of werken we de locaties uit naar een gerichte marktuitvraag of een aanbestedingsgereed document. Een 360°-rioolputinspectie zoals we hebben uitgevoerd voor de Gemeente Voorst is in elk geval van grote meerwaarde bij:

  • regulier beheer: wat heb ik en hoe ziet het er uit?
  • als bijlage bij een bestek: hoe ziet die ene lastige aansluiting er nu uit?
  • een 0-meting ten behoeve van PvE’s/renovaties van gemalen.

Ons werk

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.

Hoe om te gaan met asbest in voegenkit riolering

Samen met Geofoxx ontwikkelde StadLandWater een tweestappenplan om gemeenten, waterschappen en leidingbeheerders snel inzicht te geven in de aanwezigheid van asbest in voegenkit van riolering.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700